Nordiskt masterprogram för språklärare

Inriktning engelska, deltid distans 120 hp

Detta tvååriga masterprogram vänder sig till dig som är lärare i engelska, franska, spanska eller tyska och vill bredda och fördjupa din ämnesdidaktiska och din språkliga kompetens.

En masterexamen ger en ökad meritering på arbetsmarknaden och en stabilare grund att stå på i undervisningen. Masterprogrammet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet och Høgskolen i Østfold i Norge och innehåller kurser inom områden som IT i undervisningen, kommunikativ kompetens, interkulturellt lärande och litteraturdidaktik. Varje kurs ges på ditt inriktningsspråk. Utbildningen är helt nätbaserad, med möjlighet till fysiska träffar. Det ger stor flexibilitet för dig som student, och du väljer själv när och var du bedriver dina studier. Studietakten kan varieras mellan heltid, 66% och 33%.

I programmet läggs särskild vikt vid:

• IT som redskap för lärande
• grammatikens roll i språkundervisningen
• litteratur och språkundervisning
• reflektion kring egen erfarenhet av undervisning (kontinuerligt i alla kurser)
• språkdidaktisk fördjupning: kommunikativ kompetens,interkulturellt lärande, språk som föränderlig kunskap och bedömning av elevspråk

Karriär

Masterprogrammet ger såväl gedigen kompetensutveckling inom yrket som god förberedelse för och behörighet till forskarstudier inom engelska, franska, spanska eller tyska med språkvetenskaplig eller didaktisk inriktning.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot undervisning i skolan. Huvudområde: Engelska, Franska, Spanska eller Tyska

Internationella möjligheter

Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partnerlärosäten världen över. Dessutom kan du göra ett fältarbete inför ditt examensarbete utomlands. Det innebär att du samlar in material till ditt arbete i ett annat land. Läs mer om vilka internationella möjligheter du har vid Fakulteten för konst och humaniora på Linnéuniversitetet.

Tidigare studenter berättar

För den som har fått några års erfarenhet av språkundervisning och vill gå vidare och fördjupa sina kunskaper finns det olika alternativ. I den här intervjun berättar Helena Stedt, Eskilstuna, och Jenny Lindquist, Skövde, om sina studier på ett masterprogram för språklärare i engelska eller tyska.

Hur kom det sig att du valde att påbörja en masterutbildning?

Helena: Gymnasieprogrammet jag jobbade på flyttades till en annan skola i stan och mitt arbetslag upplöstes. Eftersom jag hade arbetat med samma program/arbetslag i tio år och som lärare i femton år kände jag att jag ville utvecklas i min lärarroll, och jag behövde lite "input" helt enkelt. Dessutom har jag alltid tyckt om att studera.

Jenny: Jag hade en fil kand i engelska och kände att jag ville både bredda och fördjupa mina språkkunskaper. Jag hade haft tanken rätt länge att jag skulle vilja ha en masterexamen i engelska. Språk är en färskvara och måste underhållas och med den nivå jag jobbar på (vuxenutbildning) kände jag att jag skulle känna mig tryggare i mitt arbete med en masterexamen. Dessutom blir jag behörig att undervisa på gymnasiet med en vidareutbildning i engelska. Det öppnar nya dörrar.

Och varför blev det just det nordiska masterprogrammet vid Linnéuniversitetet?

Jenny: Jag letade på flera universitet och det var väldigt lätt att välja Linnéuniversitet. Beskrivningen på hemsidan var bra och innehållet och upplägget passade mig precis. Det verkade vara ett genomtänkt upplägg och ett bra innehåll. Det var exakt det jag sökte.

Vad i upplägget var attraktivt för dig?

Jenny: Det var bland annat flexibiliteten. Det passade bra när man ville jobba samtidigt. Sen var det kursinnehållet med litteratur i undervisningen, interkulturellt lärande och det nätbaserade lärandet. Jag såg att det var givande för mig innan jag började. Sen blev jag ändå positivt överraskad när jag började. Det var faktiskt ännu bättre än jag hade tänkt mig.

Helena: Jag valde programmet för att det är 100 % distans (nästan). Jag hade varken lust eller möjlighet att flytta och det fanns ingen motsvarande utbildning på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Jag kunde också utnyttja Lärarlyftet. Kurserna lät intressanta och passade bra in i min utbildning och mitt arbete.

Mer om programmet

Internationellt samarbete mellan tre universitet i Norge och Sverige.

Programmet är ett samarbete mellan Høgskolen i Østfold (HiØ), Norge, Göteborgs universitet (GU) och Linnéuniversitetet (Lnu). För dig som student innebär detta att du får tillgång till den bästa kompetensen från respektive lärosäte och att du får ett än mer internationellt perspektiv på din språkundervisning.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans