Optometri och synvetenskap, masterprogram

120 hp

Programmet för dig som vill kunna ge den bästa syn- och ögonvården!

Ögonvården är i ständig förändring. Optiker får en allt viktigare roll inom, och ett närmare samarbete med, övriga hälso- och sjukvården. I takt med att mer avancerad undersökningsutrustning utvecklas ställs allt högre krav på optikerns kompetens. Denna utbildning ger dig fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom syn- och ögonvård för att du ska kunna uppfylla dagens och morgondagens krav. Därmed kan du ge dina patienter den bästa möjliga vård och service.

Programmet ger en fördjupad kunskap om komplexa ögon- och synrelaterade problem. Du kommer även lära dig använda samt tolka resultatet av avancerade kliniska tester. Dessutom får du teoretisk och praktisk kunskap om användning av diagnostiska läkemedel inom ögonsjukvård.

Programmet ges på halvfart på distans med vanligtvis tre obligatoriska träffar på 2-3 dagar vardera per termin i Kalmar. Antalet obligatoriska träffar per termin kan dock variera mellan två och sex. Viss undervisning sker på engelska.

Karriär

När du tagit din examen är du attraktiv på en bredare arbetsmarknad. Utbildningen gör dig förberedd för arbete inom flera olika typer av ögonvård inom både den offentliga och privata sektorn. Det kan bland annat röra sig om arbete med utökade arbetsuppgifter i en optikerbutik, på ögonmottagning, syncentral, i leverantörsledet eller med fortsatta forskarstudier.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot optometri och synvetenskap.

Huvudområde: Biomedicinsk vetenskap

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform med diskussionsforum, grupparbeten, inspelade föreläsningar eller videomöten.  

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader.

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar