Optometri och synvetenskap, masterprogram

120 hp

Programmet för dig som vill kunna ge den bästa syn- och ögonvården!

Ögonvården är i ständig förändring. Optiker får en allt viktigare roll inom, och ett närmare samarbete med, övriga hälso- och sjukvården. I takt med att mer avancerad undersökningsutrustning utvecklas ställs allt högre krav på optikerns kompetens. Denna utbildning ger dig fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom syn- och ögonvård för att du ska kunna uppfylla dagens och morgondagens krav. Därmed kan du ge dina patienter den bästa möjliga vård och service.

Programmet ger en fördjupad kunskap om komplexa ögon- och synrelaterade problem. Du kommer även lära dig använda samt tolka resultatet av avancerade kliniska tester. Dessutom får du teoretisk och praktisk kunskap om användning av diagnostiska läkemedel inom ögonsjukvård.

Programmet ges på halvfart på distans med maximalt tre obligatoriska kursträffar på 2-3 dagar per termin i Kalmar. Viss undervisning sker på engelska.

Karriär

När du tagit din examen är du attraktiv på en bredare arbetsmarknad. Utbildningen gör dig förberedd för arbete inom flera olika typer av ögonvård inom både den offentliga och privata sektorn. Det kan bland annat röra sig om arbete med utökade arbetsuppgifter i en optikerbutik, på ögonmottagning, syncentral, i leverantörsledet eller med fortsatta forskarstudier.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot optometri och synvetenskap.

Huvudområde: Biomedicinsk vetenskap

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar