Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, kandidatexamen

60 hp

Detta program erbjuder dig en möjlighet att komplettera dina tidigare akademiska studier inom datavetenskap till en treårig kandidatexamen. Du kan läsa det antingen på distans eller på campus i Kalmar.

Mjukvara finns idag överallt och mjukvaruföretagen har ett stort kompetensbehov. Detta program är för dig som studerat datavetenskap tidigare och vill lära dig mer. Det ger dig en möjlighet att komplettera dina kunskaper i mjukvaruutveckling för allt ifrån mobiltelefoner, webben och spel till bilar och robotar.

Längden på programmet är ett år och det består av olika delkurser beroende på din bakgrund. Kurserna är inriktade mot mjukvaruutveckling med kurser i arkitektur, testning och andra baskunskaper för mjukvaruutvecklare. Programmet ger även utrymme för valfria kurser, där du kan stärka din profil ytterligare. Utbildningen innehåller ett examensarbete omfattande 15 hp och leder till en kandidatexamen i datavetenskap, vilket ger dig möjligheter till fortsatta studier på masterprogrammen i datavetenskap.

Karriär

En första anställning är troligen som mjukvaruutvecklare. Du kan sedan gå vidare och arbeta som exempelvis mjukvaruarkitekt, projektledare, konsult eller utbildare. Oavsett var du hamnar kommer du att jobba i team. Mjukvarubranschen är global, så möjligheter till arbete utomlands är stora.

Examen

Filosofie kandidatexamen med huvudområde datavetenskap.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans