Pedagogik, magisterprogram

60 hp

Magisterprogrammet i pedagogik har som mål att utveckla en vetenskaplig grund för forskning men också för kvalificerat pedagogiskt arbete inom skilda verksamheter.

Magisterprogrammet i pedagogik har som mål att utveckla en vetenskaplig grund för forskning men också för kvalificerat pedagogiskt arbete inom skilda verksamheter. Centrala frågor i utbildningen är pedagogisk kunskapsutveckling, historiska och samhälleliga aspekter på pedagogik samt värdegrunds- och demokratifrågor. Ämnet pedagogik är gemensam bas men sedan anknyter du till ditt eget verksamhetsområde.

Magisterprogrammets innehåll överensstämmer med masterprogrammets första år.

Programmet ges med sex inriktningar:

- Allmän pedagogik

- Didaktik och lärande

- Specialpedagogik

- Socialpedagogik

- Arbetsliv och vuxnas lärande

- Lärares arbete

Du läser om pedagogikens frågor i ett historiskt och samhälleligt perspektiv och vi behandlar också värdegrunds- och demokratifrågor. Det ingår också en kurs i metodkunskap som ger dig vetenskapliga verktyg för pedagogisk kunskapsutveckling. Under kursen diskuteras forskningsetiska frågor.

I utbildningen ingår ett självständigt arbete omfattande 15 hp.

Utbildningen sker på distans med cirka 5-6 fysiska träffar per termin på Linnéuniversitetet i Växjö. Utbildningen ges normalt på halvfart.

Karriär

Fördjupade kunskaper om pedagogisk kunskapsutveckling gör dig, efter examen, förberedd för kvalificerade arbetsuppgifter i organisationer som arbetar med utbildningsfrågor, personal- och utvecklingsfrågor.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot Allmän pedagogik/Didaktik och lärande/Lärares arbete/Arbetsliv och vuxnas lärande/Specialpedagogik/Socialpedagogik

(Huvudområde: Pedagogik)

Som rektor är det viktigt att fånga upp behov och ge stöd

Cornelia läste magisterprogrammet i pedagogik samtidigt som hon arbetade som rektor på ett musikgymnasium i Helsingborg. Hon tycker att det var en givande utbildning som knöt an till hennes yrke.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är en av Europas grönaste städer och här har du nära till natur, skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

 

Studenter i hus M