Pedagogik, masterprogram

120 hp

Masterprogrammet i pedagogik har som mål att vidareutveckla en vetenskaplig grund för dig att kunna forska inom fältet eller jobba med kvalificerat pedagogiskt arbete.Med en master i pedagogik är du redo för jobb som pedagog inom många olika verksamheter. Utbildningen ges på halvfart på distans med ett fåtal fysiska träffar.

Under utbildningen kommer du att fördjupa dig inom centrala frågor kopplade till pedagogisk kunskapsutveckling, samhälleliga aspekter på pedagogik samt värdegrunds- och demokratifrågor. Ämnet pedagogik är en gemensam bas men sedan anknyter du till ditt eget verksamhetsområde som du får bestämma själv.

Inriktningarna du kan välja mellan är:

• Allmän pedagogik• Didaktik och lärande• Specialpedagogik• Socialpedagogik• Arbetsliv och vuxnas lärande• Lärares arbete

Du lär dig om pedagogikens frågor i ett historiskt och samhälleligt perspektiv och vi behandlar också värdegrunds- och demokratifrågor. Det ingår också en kurs i metodkunskap som ger dig vetenskapliga verktyg för pedagogisk kunskapsutveckling. Under kursen diskuteras även forskningsetiska frågor.

Under utbildningen gör du två självständiga arbeten på 15 högskolepoäng vardera.

Programmet ges på halvfart campus med cirka 5-6 fysiska träffar per termin på Linnéuniversitetet i Växjö.

Med dina fördjupade kunskaper om pedagogisk kunskapsutveckling kommer du efter examen att kunna jobba med kvalificerade arbetsuppgifter i organisationer som arbetar med utbildningsfrågor, personal- och utvecklingsfrågor. Du kan också ha ett arbete som förstelärare eller annan arbetsledande tjänst inom utbildningssektorn. Denna master i pedagogik förbereder dig även för fortsatta studier på forskarnivå.

Karriär

Med dina fördjupade kunskaper om pedagogisk kunskapsutveckling kommer du efter examen att kunna jobba med kvalificerade arbetsuppgifter i organisationer som arbetar med utbildningsfrågor, personal- och utvecklingsfrågor. Du kan också ha ett arbete som förstelärare eller annan arbetsledande tjänst inom utbildningssektorn. Denna master i pedagogik förbereder dig även för fortsatta studier på forskarnivå.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot Allmän pedagogik, Didaktik och lärande, Specialpedagogik, Socialpedagogik, Arbetsliv och vuxnas lärande eller Lärares arbete.

Huvudområde: Pedagogik

Som rektor är det viktigt att fånga upp behov och ge stöd

Cornelia läste utbildningen samtidigt som hon arbetade som rektor på ett musikgymnasium i Helsingborg. Hon tycker att det var en givande utbildning som knöt an till hennes yrke.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M