Personal och arbetsliv

180 hp

Är du intresserad av personal- och arbetslivsfrågor som berör organisation, ledarskap och utveckling?

Personal och arbetsliv är en väletablerad utbildning sedan 30 år och ger dig färdigheter för kvalificerade arbeten inom personal- och arbetslivsområdet. Fokus läggs vid organisations-, ledarskaps- och utvecklingsfrågor. Utbildningen är inriktad på beteendevetenskap med huvudområdena psykologi, sociologi, pedagogik och rättsvetenskap. För att ge dig en bredd inför yrkeslivet ingår även företagsekonomi med personalredovisning samt statsvetenskap och nationalekonomi. För att du ska få erfarenheter från arbetslivet under din studietid kopplas du till ett fadderföretag. Dessutom kan du under sista terminen välja arbetsplatsförlagd utbildning då du gör praktik på ett företag, en kommun, ett landsting eller hos en statlig myndighet. I utbildningen medverkar också arbetslivsrepresentanter som gästföreläsare och du har också goda möjlighet att förlägga en del av din studietid utomlands.

Karriär

Efter utbildningen kan du till exempel arbeta med organisationsutveckling, personalarbete, arbetsmarknadspolitik, arbetsmiljöutredningar och yrkesvägledning. Tänkbara arbetsplatser är företag och organisationer inom såväl privat som offentlig sektor där man arbetar med ”Human Resource" och "HR Business Parter-frågor".

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot personal och arbetsliv (huvudområde antingen psykologi, sociologi, pedagogik, rättsvetenskap eller annat relevant huvudområde).

Studenter berättar

Linn vill kunna göra nytta och skillnad för människor

Linn Bornliden är 23 år gammal, född och uppvuxen i Växjö. Efter Idrottsprogrammet på gymnasiet, ett samhällsprogram med fokus på ledarskap och träning, åkte hon ett år som au pair till Schweiz. Därefter arbetade Linn på Posten, som brevbärare och butiksförsäljare, innan hon sökte till och började på programmet Personal och arbetsliv.

Nu läser Linn tredje året på programmet och har valt inriktning mot arbetsrätt.

– Jag trivs väldigt bra och är nöjd med inriktningen och med programmet som helhet!

Varför sökte du till detta program?

– Jag hade hört att det var en bra och bred utbildning. Sedan förstod jag att Linnéuniversitetet var ett av få universitet i Sverige som erbjuder arbetsrätt som inriktning och det lockade mig. Jag tyckte även att upplägget med att bara läsa en kurs i taget verkade bra, eftersom man då kan ha fullt fokus på ett ämne. En annan stor fördel med programmet är möjligheten att gå på 10 veckors praktik.

Hur är det att läsa den här utbildningen?

– Jag tycker att programmet är mycket bra. Det är upplagt för att du som student ska lära dig så mycket som möjligt. Även innehållet i kurserna är relevant för vilken typ av arbete vi kan tänkas få i framtiden.

Hur är det att studera på universitet?

– Jag tycker det är väldigt roligt att plugga på universitet. Det är otroligt utvecklande och oj, vilken skillnad jag ser på mig själv från när jag började tills nu. Man träffar väldigt många spännande människor och i klassen har jag funnit nya vänner för livet. Jag var orolig i början för hur jag skulle klara av alla tentor och uppsatser, men det har gått jättebra.

Hur ser ditt liv ut vid sidan av studierna?

– Mitt liv utanför skolan ser ut som för många andra; jag tränar mycket och umgås med vänner och familj. Jag har även valt att engagera mig i PAX, utbildningsföreningen för programmet, där jag sitter som ordförande i Utbildningsutskottet. Det har varit ett otroligt givande och roligt uppdrag, och det är även en bra merit att ha på sitt CV.

Vad vill du göra efter studierna?

– Efter examen vill jag ut och jobba. Jag har ingen direkt drömarbetsplats, men jag vill jobba någonstans där jag kommer att göra nytta och skillnad för människor. Jag skulle till exempel kunna tänka mig att jobba med att förbättra och utreda arbetsmiljön på företag eller liknande. Efter ett par år i arbetslivet lär jag veta mer om vad jag vill jobba med och kanske hitta min drömarbetsplats.

Varför ska man läsa programmet, tycker du?

– Jag tycker att du ska läsa programmet för att det är ett väldigt bra och etablerat program. Du får så mycket kunskap med dig som är nyttig, oavsett var du hamnar i framtiden. Det kommer förmodligen också alltid att behövas personalvetare som tar hand om medarbetarna på företagen, vilket gör att chansen till arbete i framtiden ser ljus ut.

Tidigare studenter berättar

Nathalie har valt att arbeta kommunalt

Nathalie Nilsson arbetar idag som PA-konsult på Eksjö kommun och har haft stor nytta av sina studier på programmet Personal och arbetsliv vid Linnéuniversitetet.

Varför sökte du utbildningen?

– Jag kände att jag var färdig med det jag tidigare gjort, arbetat inom akutpsykiatrin. Den här utbildningen gav mig en möjlighet att kombinera mina tidigare erfarenheter av att arbeta med människor med administrativa arbetsuppgifter. Jag har alltid varit intresserad av juridik, så arbetsrätten som fördjupningsämne hade jag bestämt mig för redan i valet av utbildning.

Vad är det mest intressanta i utbildningen?

– Jag tycker att arbetsrätten och förhandlingskursen var det mest intressanta. Sen tycker jag att det är väldigt bra att man första året läser alla de kurser som man kan välja som fördjupning under andra året. Det ger en bra förutsättning att välja rätt fördjupning.

Finns det något unikt med utbildningen som du vill lyfta fram?

– Jag anser att Linnéuniversitetets sätt att lägga upp utbildningen på, där man läser alla kurser under basåret som du sedan kan välja att fördjupa dig i, är unikt. Att få möjligheten till fadderföretag är också oerhört värdefullt, där får man direkt ett kontaktnät in i den nya branschen som kan komma att bli ovärderligt.

Vad jobbar du med idag?

– Idag är jag anställd som PA-konsult vid Eksjö kommun, ett jobb som jag fått efter att jag gjorde min praktikplacering här. Bland annat har jag arbetat med korttidssjukfrånvaron här i kommunen, ett projekt som har fallit så väl ut att jag har fått en fast anställning i kommunen och projektet har blivit permanentat.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

– Framförallt är det kunskapen om var och hur jag ska hitta svar, men också att kritiskt granska information. Sedan är ju utbildningen i sig nyckeln till att kunna söka och vara aktuell till den befattning som jag varit intresserad av.

Hur ser du på framtiden?

– Att arbeta i kommunal verksamhet ger en oerhört bred erfarenhet. Eftersom jag är nyutexaminerad sedan ett par år tillbaka behöver jag bygga på min arbetslivserfarenhet inom yrket. För det finns ingen bättre arbetsplats än i kommunal regi. Här händer alltid något, vi är över hundra olika professioner hos oss. Vi har medlemmar i tjugo olika fackföreningar som vi behöver samverka med. Det är således spännande och utvecklande att arbeta i en kommun.

Vem ska läsa programmet Personal och arbetsliv?

– Utbildningen är väldigt bred och det finns många olika yrken som kan komma ifråga när du är klar med din utbildning. Det blir vad man gör det till och hur man vill nischa sig, men jag anser att man behöver ett intresse för människor och en bra förmåga att skapa och bibehålla ett kontaktnät.

Mer om programmet

Tillvarata de mänskliga resurserna

– På programmet Personal och arbetsliv fokuserar du på människor i organisationer. En organisation består av människor som arbetar tillsammans och då blir kunskap om människans relation till organisationen och till samhället nödvändig, säger Dan Maspers, programledare för Personal och arbetsliv.

Varför ska jag söka till programmet Personal och arbetsliv?

– Programmet är etablerat sedan 1983, såväl innehållsmässigt som på arbetsmarknaden. Våra studenter har också historiskt haft goda möjligheter att få arbete. Idag ser det hyfsat ljust ut då 40-talisterna lämnar arbetsmarknaden.

Vad kan jag som blivande student förvänta mig av programmet?

– Som student på programmet kommer du att få en kvalificerad, bred utbildning som främst vilar på en samhälls- och beteendevetenskaplig grund. Under studietiden kommer du också att få nya vänner för livet.

Hur ser kopplingen till den praktiska verkligheten ut?

– Under de två första terminerna kopplas du till ett så kallat fadderföretag som du besöker med jämna mellanrum, för att stämma av de teorier du läser i de olika delkurserna med praktiken ute på fadderföretaget.

– Under den sjätte och sista terminen väljer i princip samtliga studenter att läsa en kurs där det ingår studieorienterad praktik omfattande 10 veckor. Under utbildningen kommer du också att träffa på gästföreläsare för att ytterligare stärka den praktiska kopplingen.

Vad kan jag arbeta med efter avslutad examen?

– Majoriteten av våra studenter hamnar på arbeten som handlar om att ta tillvara de mänskliga resurserna på ett optimalt sätt, t ex som HR-specialist (Human Resource), personalutbildare, arbetsmiljöspecialist eller konsult. Andra studenter hamnar exempelvis inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller någon facklig organisation etc.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M