Personal och arbetsliv

180 hp

Är du intresserad av personal- och arbetslivsfrågor som berör organisation, ledarskap och utveckling?

Personal och arbetsliv är en väletablerad utbildning sedan 30 år och ger dig färdigheter för kvalificerade arbeten inom personal- och arbetslivsområdet. Fokus läggs vid organisations-, ledarskaps- och utvecklingsfrågor. Utbildningen är inriktad på beteendevetenskap med huvudområdena psykologi, sociologi, pedagogik och rättsvetenskap. För att ge dig en bredd inför yrkeslivet ingår även företagsekonomi med personalredovisning samt statsvetenskap och nationalekonomi. För att du ska få erfarenheter från arbetslivet under din studietid kopplas du till ett fadderföretag. Dessutom kan du under sista terminen välja arbetsplatsförlagd utbildning då du gör praktik på ett företag, en kommun, ett landsting eller hos en statlig myndighet. I utbildningen medverkar också arbetslivsrepresentanter som gästföreläsare och du har också goda möjlighet att förlägga en del av din studietid utomlands.

Karriär

Efter utbildningen kan du till exempel arbeta med organisationsutveckling, personalarbete, arbetsmarknadspolitik, arbetsmiljöutredningar och yrkesvägledning. Tänkbara arbetsplatser är företag och organisationer inom såväl privat som offentlig sektor där man arbetar med ”Human Resource" och "HR Business Parter-frågor".

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot personal och arbetsliv (huvudområde antingen psykologi, sociologi, pedagogik, rättsvetenskap eller annat relevant huvudområde).

Studenter berättar

Linn vill kunna göra nytta och skillnad för människor

Linn Bornliden är 23 år gammal, född och uppvuxen i Växjö. Efter Idrottsprogrammet på gymnasiet, ett samhällsprogram med fokus på ledarskap och träning, åkte hon ett år som au pair till Schweiz. Därefter arbetade Linn på Posten, som brevbärare och butiksförsäljare, innan hon sökte till och började på programmet Personal och arbetsliv.

Nu läser Linn tredje året på programmet och har valt inriktning mot arbetsrätt.

– Jag trivs väldigt bra och är nöjd med inriktningen och med programmet som helhet!

Varför sökte du till detta program?

– Jag hade hört att det var en bra och bred utbildning. Sedan förstod jag att Linnéuniversitetet var ett av få universitet i Sverige som erbjuder arbetsrätt som inriktning och det lockade mig. Jag tyckte även att upplägget med att bara läsa en kurs i taget verkade bra, eftersom man då kan ha fullt fokus på ett ämne. En annan stor fördel med programmet är möjligheten att gå på 10 veckors praktik.

Hur är det att läsa den här utbildningen?

– Jag tycker att programmet är mycket bra. Det är upplagt för att du som student ska lära dig så mycket som möjligt. Även innehållet i kurserna är relevant för vilken typ av arbete vi kan tänkas få i framtiden.

Hur är det att studera på universitet?

– Jag tycker det är väldigt roligt att plugga på universitet. Det är otroligt utvecklande och oj, vilken skillnad jag ser på mig själv från när jag började tills nu. Man träffar väldigt många spännande människor och i klassen har jag funnit nya vänner för livet. Jag var orolig i början för hur jag skulle klara av alla tentor och uppsatser, men det har gått jättebra.

Hur ser ditt liv ut vid sidan av studierna?

– Mitt liv utanför skolan ser ut som för många andra; jag tränar mycket och umgås med vänner och familj. Jag har även valt att engagera mig i PAX, utbildningsföreningen för programmet, där jag sitter som ordförande i Utbildningsutskottet. Det har varit ett otroligt givande och roligt uppdrag, och det är även en bra merit att ha på sitt CV.

Vad vill du göra efter studierna?

– Efter examen vill jag ut och jobba. Jag har ingen direkt drömarbetsplats, men jag vill jobba någonstans där jag kommer att göra nytta och skillnad för människor. Jag skulle till exempel kunna tänka mig att jobba med att förbättra och utreda arbetsmiljön på företag eller liknande. Efter ett par år i arbetslivet lär jag veta mer om vad jag vill jobba med och kanske hitta min drömarbetsplats.

Varför ska man läsa programmet, tycker du?

– Jag tycker att du ska läsa programmet för att det är ett väldigt bra och etablerat program. Du får så mycket kunskap med dig som är nyttig, oavsett var du hamnar i framtiden. Det kommer förmodligen också alltid att behövas personalvetare som tar hand om medarbetarna på företagen, vilket gör att chansen till arbete i framtiden ser ljus ut.

"Personal och arbetsliv riktar sig mot relevanta personalfrågor"

Linus Eklund är 21 år gammal och uppvuxen i småländska Hultsfred. Han läste samhällsprogrammet med inriktning mot ekonomi på Hultsfreds gymnasium.

– Jag bestämde mig tidigt för att jag ville läsa vidare efter studenten. Då var valen många, men Växjö var mitt förstaval och till slut där jag hamnade. Nu ska jag påbörja min sjätte och därmed sista termin på PA-programmet.

Varför sökte du till detta program?

– Att jag valde just Personal och arbetsliv var egentligen en slump. Jag hade aldrig hört talas om programmet tidigare när jag råkade komma in på dess beskrivning via Linnéuniversitetets webbplats. Jag har alltid varit intresserad av att kunna vara med och påverka min egen situation och då programmet berör personalfrågor angående förbättring och ledarskap tyckte jag det passade perfekt.

Hur är det att läsa på programmet?

– Jag tycker programmet är mycket bra. Upplägget ger dig frihet att disponera din egen tid, vilket är något jag uppskattar. Kurserna riktar sig mot relevanta personalfrågor och ämnen som vi kommer att beröra under arbetslivet.

– Eftersom jag själv valt arbetsrätt som inriktning måste jag säga att det är det ämnet som har varit extra intressant för mig. Arbetsrätt som ämne är väldigt konkret och inte lika svävande som många andra ämnen verkar vara. Jag tycker själv det är intressant och värdefullt att ha kunskap om vad en arbetsgivare får och inte får göra.

Hur är det att studera på universitet?

– Att läsa på universitet har varit ett av mina bättre beslut i livet. Universitet för inte bara med sig lärdomar genom böcker, utan man lär sig otroligt mycket om sig själv och av sin omgivning. Man träffar många nya vänner och knyter kontakter som kommer att finnas kvar långt efter examen.

Hur ser ditt liv ut vid sidan av studierna?

– När jag inte pluggar tränar jag och umgås med vänner. Jag är även engagerad i programmets utbildningsförening, PAX. Där sitter jag som ledamot i styrelsen och får chansen att vara med och påverka olika aktiviteter som vi arrangerar för våra medlemmar. Att sitta med i en styrelse har varit lärorikt och givande, samtidigt som det är en bra merit att ha på sitt CV.

Vad vill du göra efter studierna?

– Jag har ingen direkt drömarbetsplats eller drömstad att flytta till, utan jag kommer att röra mig dit det finns jobb. Finns inte den möjligheten kommer jag möjligtvis att välja att studera någon enstaka kurs eller ge mig ut och resa.

Varför ska man läsa programmet, tycker du?

– Personalvetare kommer att vara värdefulla för företag under en längre tid framöver. Det gör att framtiden ser ljus ut för dig som väljer denna utbildning. Utöver det så är PA-programmet otroligt lärorikt och berör kunskapsområden som kommer att vara till stor användning inom arbetslivet.

Tidigare studenter berättar

Nathalie har valt att arbeta kommunalt

Nathalie Nilsson arbetar idag som PA-konsult på Eksjö kommun och har haft stor nytta av sina studier på programmet Personal och arbetsliv vid Linnéuniversitetet.

Varför sökte du utbildningen?

– Jag kände att jag var färdig med det jag tidigare gjort, arbetat inom akutpsykiatrin. Den här utbildningen gav mig en möjlighet att kombinera mina tidigare erfarenheter av att arbeta med människor med administrativa arbetsuppgifter. Jag har alltid varit intresserad av juridik, så arbetsrätten som fördjupningsämne hade jag bestämt mig för redan i valet av utbildning.

Vad är det mest intressanta i utbildningen?

– Jag tycker att arbetsrätten och förhandlingskursen var det mest intressanta. Sen tycker jag att det är väldigt bra att man första året läser alla de kurser som man kan välja som fördjupning under andra året. Det ger en bra förutsättning att välja rätt fördjupning.

Finns det något unikt med utbildningen som du vill lyfta fram?

– Jag anser att Linnéuniversitetets sätt att lägga upp utbildningen på, där man läser alla kurser under basåret som du sedan kan välja att fördjupa dig i, är unikt. Att få möjligheten till fadderföretag är också oerhört värdefullt, där får man direkt ett kontaktnät in i den nya branschen som kan komma att bli ovärderligt.

Vad jobbar du med idag?

– Idag är jag anställd som PA-konsult vid Eksjö kommun, ett jobb som jag fått efter att jag gjorde min praktikplacering här. Bland annat har jag arbetat med korttidssjukfrånvaron här i kommunen, ett projekt som har fallit så väl ut att jag har fått en fast anställning i kommunen och projektet har blivit permanentat.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

– Framförallt är det kunskapen om var och hur jag ska hitta svar, men också att kritiskt granska information. Sedan är ju utbildningen i sig nyckeln till att kunna söka och vara aktuell till den befattning som jag varit intresserad av.

Hur ser du på framtiden?

– Att arbeta i kommunal verksamhet ger en oerhört bred erfarenhet. Eftersom jag är nyutexaminerad sedan ett par år tillbaka behöver jag bygga på min arbetslivserfarenhet inom yrket. För det finns ingen bättre arbetsplats än i kommunal regi. Här händer alltid något, vi är över hundra olika professioner hos oss. Vi har medlemmar i tjugo olika fackföreningar som vi behöver samverka med. Det är således spännande och utvecklande att arbeta i en kommun.

Vem ska läsa programmet Personal och arbetsliv?

– Utbildningen är väldigt bred och det finns många olika yrken som kan komma ifråga när du är klar med din utbildning. Det blir vad man gör det till och hur man vill nischa sig, men jag anser att man behöver ett intresse för människor och en bra förmåga att skapa och bibehålla ett kontaktnät.

"PA-programmet ger olika perspektiv för att arbeta med personalfrågor"

Anna Georgsson arbetar som PA-konsult på Region Jönköpings län, där hon dagligen har nytta av sin studier på programmet Personal och arbetsliv.

Vad gör du idag?

– Jag arbetar på personalavdelningen i Region Jönköpings län. Där arbetar jag operativt och stöttar chefer i alla HR-frågor, bland annat rekrytering, arbetsmiljö och arbetsrätt. Jag arbetar även strategiskt med kompetensförsörjning.

Kan du beskriva utbildningen du gick?

– Under det första året läste vi flera olika kurser, framförallt med beteendevetenskaplig inriktning. Jag tyckte det var spännande eftersom jag är intresserad av de mjuka frågorna inom det personalvetenskapliga området. De flesta kurserna gav mycket, men ibland var det lite svårt att direkt se kopplingen mellan en enskild kurs och "verkligheten". När mina kurskamrater valde inriktning, den fjärde terminen, kunde jag direkt gå på den sjätte och sista terminen eftersom jag kunde tillgodoräkna mig företagsekonomi som jag läst i Kalmar innan jag började på programmet.

– Den sista terminen hade jag stor nytta av. Först läste vi en kurs med mycket gästföreläsningar och sedan hade vi tio veckors praktik. Det kändes som att det vi lärt oss i tidigare kurser blev mer konkret och kopplingen till arbetslivet blev tydligare. Praktiken ger också en arbetslivserfarenhet som är jättebra att ha – jag fick dessutom jobb tack vare att jag praktiserade här!

Vad har du mest nytta av idag?

– Jag tror att det är helhetsförståelsen jag har mest nytta av; jag har svårt att peka på någon specifik kurs. Det är en bred utbildning som ger olika perspektiv som kan behövas för att arbeta med personalfrågor.

Vem ska läsa Personal och arbetsliv?

– En gemensam nämnare kan kanske vara ett intresse för människor. Annars tror jag att det är dumt att generalisera: många olika typer av personer behövs på en personalavdelning! Jag tror däremot att det är bra att ett års arbetslivserfarenhet, innan du börjar på programmet, är obligatoriskt. Det gör att du kan koppla det du lär dig till egna erfarenheter.

 

Predrag gjorde praktik på ett bemanningsföretag i Stockholm

Predrag Sucur tog examen på programmet Personal och arbetsliv vt 2014. Hans praktik var en lärorik period och ett viktigt komplement till de teoretiska kunskaperna.

Var gjorde du din praktik och vad fick du arbeta med?

– Praktiken var förlagd till programmets sjätte och sista termin, och varade i 10 veckor. Jag gjorde min praktik på Manpower i Stockholm, ett av de större bemanningsföretagen i Sverige som rekryterar och bemannar såväl tjänstemän som arbetare.

– Jag arbetade operativt med hela rekryteringsprocessen inom området logistik, det vill säga yrkesgrupper som lagerarbetare, truckförare med flera. Mina arbetsuppgifter varierade – ena dagen intervjuade jag potentiella kandidater, för att andra dagen åka på kundbesök. Utöver det arbetade jag med search (att söka efter potentiella kandidater i företagets databas), annonsskrivning, urval, referenstagning och kontraktsskrivning.

Vad gillade du mest med praktiken?

– Jag gillade variationen i min roll och att arbeta mot uppsatta mål, men framför allt att få göra det med ett roligt och sammansvetsat gäng. Ett av kursmålen var dessutom att skriva en praktikrapport, där jag valde att skriva om det delade arbetsmiljöansvaret mellan bemannings- och kundföretaget.

Vilka kunskaper från dina studier hade du mest nytta av?

– Jag fördjupade mig i arbetsrätt, vilket jag läste i 1,5 år fram till det att jag tog examen. Därför låg såväl arbetsrätten som europarätten närmast i minnet. Förståelsen för det arbetsrättsliga sammanhanget hade jag stor nytta av. Rent generellt tror jag att kunskaper i de arbetsrättsliga frågorna är guld värda att ha med sig som HR-praktikant.

Vilka är de viktigaste erfarenheterna du fick?

– Jag skulle säga att praktikperioden i sin helhet var en viktig erfarenhet. Jag är ganska ung och detta var min första kvalificerade HR-roll, så det var en mycket lärorik period men också ett nödvändigt komplement till mina teoretiska kunskaper.

– Jag lärde mig snabbt metodiken i det operativa rekryteringsarbetet. Jag var involverad i flera rekryteringsprocesser samtidigt och trivdes mycket bra i det höga tempot. Jag genomförde många intervjuer och fick på så sätt utveckla min intervjuteknik, samt lärde mig att ge feedback till kandidater på ett bra sätt.

Har du några tips till andra studenter inför praktiken?

– Fråga dig själv "vad vill jag få ut av min praktikperiod?". Vill du arbeta mer operativt och "hands on" som exempelvis kandidatansvarig på ett bemanningsföretag? Eller vill du arbeta i en mer strategisk roll med exempelvis mångfaldsarbete, kompetensutveckling och employer branding på en HR-avdelning? Kanske vill du göra både och?

– Se praktikperioden som ett tillfälle att få "känna och klämma på" ditt drömföretag, om du har något sådant, eller att få testa arbetsuppgifter du alltid varit nyfiken på. Du är en värdefull tillgång som praktikant – utnyttja det genom att välja en organisation som har störst chans att hjälpa dig vidareutveckla dina nuvarande kunskaper och erfarenheter, men även berika dig med nya.

– Ett tips är därför att göra en "baklängesintervju", alltså att intervjua någon som har en yrkesroll och/eller jobbar i en organisation som du är intresserad av. Föreslå att du bjuder på kaffe eller lunch – inte många tackar nej till det – och ställ frågor om hur en vanlig arbetsvecka kan se ut eller hur man ska vara för att trivas i yrkesrollen och på arbetsplatsen. Förutom att förhoppningsvis hitta den yrkesroll och den organisation som passar dig bäst så har du blivit några kontakter rikare på LinkedIn.

Mer om programmet

Tillvarata de mänskliga resurserna

– På programmet Personal och arbetsliv fokuserar du på människor i organisationer. En organisation består av människor som arbetar tillsammans och då blir kunskap om människans relation till organisationen och till samhället nödvändig, säger Dan Maspers, programledare för Personal och arbetsliv.

Varför ska jag söka till programmet Personal och arbetsliv?

– Programmet är etablerat sedan 1983, såväl innehållsmässigt som på arbetsmarknaden. Våra studenter har också historiskt haft goda möjligheter att få arbete. Idag ser det hyfsat ljust ut då 40-talisterna lämnar arbetsmarknaden.

Vad kan jag som blivande student förvänta mig av programmet?

– Som student på programmet kommer du att få en kvalificerad, bred utbildning som främst vilar på en samhälls- och beteendevetenskaplig grund. Under studietiden kommer du också att få nya vänner för livet.

Hur ser kopplingen till den praktiska verkligheten ut?

– Under de två första terminerna kopplas du till ett så kallat fadderföretag som du besöker med jämna mellanrum, för att stämma av de teorier du läser i de olika delkurserna med praktiken ute på fadderföretaget.

– Under den sjätte och sista terminen väljer i princip samtliga studenter att läsa en kurs där det ingår studieorienterad praktik omfattande 10 veckor. Under utbildningen kommer du också att träffa på gästföreläsare för att ytterligare stärka den praktiska kopplingen.

Vad kan jag arbeta med efter avslutad examen?

– Majoriteten av våra studenter hamnar på arbeten som handlar om att ta tillvara de mänskliga resurserna på ett optimalt sätt, t ex som HR-specialist (Human Resource), personalutbildare, arbetsmiljöspecialist eller konsult. Andra studenter hamnar exempelvis inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller någon facklig organisation etc.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken