Personal och arbetsliv

180 hp

Är du intresserad av personal- och arbetslivsfrågor som berör organisation, ledarskap och utveckling?

Personal och arbetsliv är en väletablerad utbildning sedan 35 år och ger dig färdigheter för kvalificerade arbeten inom personal- och arbetslivsområdet. Fokus läggs vid organisations-, ledarskaps- och utvecklingsfrågor. Utbildningen är inriktad på beteendevetenskap med huvudområdena psykologi, sociologi, pedagogik och rättsvetenskap. För att ge dig en bredd inför yrkeslivet ingår även företagsekonomi med personalredovisning samt statsvetenskap och nationalekonomi. För att du ska få erfarenheter från arbetslivet under din studietid kopplas du till ett fadderföretag. Dessutom kan du under sista terminen välja arbetsplatsförlagd utbildning då du gör praktik på ett företag, en kommun, ett landsting eller hos en statlig myndighet. I utbildningen medverkar också arbetslivsrepresentanter som gästföreläsare och du har också goda möjlighet att förlägga en del av din studietid utomlands.

Karriär

Efter utbildningen kan du till exempel arbeta med organisationsutveckling, personalarbete, arbetsmarknadspolitik, arbetsmiljöutredningar och yrkesvägledning. Tänkbara arbetsplatser är företag och organisationer inom såväl privat som offentlig sektor där man arbetar med ”Human Resource" och "HR Business Parter-frågor".

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot personal och arbetsliv (huvudområde antingen psykologi, sociologi, pedagogik, rättsvetenskap eller annat relevant huvudområde).

Nytta och skillnad för människor

Linn Bornlinden vill kunna göra nytta och skillnad för människor. Hon trivs väldigt bra och är nöjd sin inriktning på arbetsrätt och med programmet som helhet. 

Väl förankrat i kommande arbetsliv

Linus Eklund har alltid varit intresserad av att kunna vara med och påverka sin egen situation. Då programmet berör personalfrågor angående förbättring och ledarskap tyckte han det passade honom perfekt.

Vägen till ett spännande och utvecklande arbete

Nathalie Nilsson arbetar idag som PA-konsult på Eksjö kommun och har haft stor nytta av sina studier på programmet Personal och arbetsliv vid Linnéuniversitetet.

Viktiga perspektiv för att kunna arbeta med personalfrågor

Anna Georgsson arbetar som PA-konsult på Region Jönköpings län, där hon dagligen har nytta av sin studier på programmet Personal och arbetsliv.

Praktiken var ett viktigt komplement till de teoretiska kunskaperna

Predrag Sucur gjorde sin praktik på ett bemanningsföretag i Stockholm. Hans praktik belv en lärorik period och ett viktigt komplement till de teoretiska kunskaperna.

Mer om programmet

Tillvarata de mänskliga resurserna

– På programmet Personal och arbetsliv fokuserar du på människor i organisationer. En organisation består av människor som arbetar tillsammans och då blir kunskap om människans relation till organisationen och till samhället nödvändig, säger Dan Maspers, programledare för Personal och arbetsliv.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M