Polisprogrammet, distans, 2,5 år

120 hp

Polisprogrammet är en bred utbildning där teori varvas med praktik och du läser många kurser och ämnen samtidigt.

Programmet innehåller kurser och ämnen som kan tyckas vitt skilda, men i en skarp situation är det flera kunskaper och egenskaper som krävs för att du ska kunna lösa den. Bredden i utbildningen förbereder dig för ett arbete där arbetsuppgifterna skiftar. Du kommer att arbeta dagar och nätter och arbeta när andra är lediga. Som polis kommer du att möta människor med skilda behov och i utsatta situationer. Det är här du kommer in. Du är intresserad av det som händer och sker runt omkring dig. Du vill kunna hjälpa till. Kanske till och med göra skillnad.

Det krävs mer än att kunna köra bil och hantera ett vapen för att bli polis. Utbildningen inleds med att du introduceras i statsvetenskap och juridik. Du får reflektera över det professionella förhållningssättet och etiska dilemman. Vidare studerar du brottslighetens orsaker och lär dig bedöma brottsstatistik. Du lär dig om ungdomsmiljöer och droger och missbruk. Lär dig förstå trafiksäkerhet och hur man arbetar med våld i nära relationer. Det här och mycket mer behöver du som blivande polis.

Dina kunskaper omsätter du i praktiken då du under sex månader byter studentlivet mot en aspirantplats.

I slutet av utbildningen skriver du ett självständigt arbete. Du väljer ett ämnesområde som intresserar dig och det är kanske här du ringar in din framtida karriär.

Utbildningen har samarbetsprojekt med det omgivande samhället vilket ger dig möjligheter att bredda ditt kunnande och omsätta dina kunskaper i andra sammanhang än på universitetet.

Studiemiljön präglas av närhet mellan studenter och personal oavsett om du väljer att läsa programmet på plats i Växjö eller på distans.

Karriär

Polisprogrammet är en samhällsvetenskapligt orienterad utbildning som bildar grunden för många arbeten inom svensk polis. Efter fem terminer får du en examen från polisprogrammet. Det är sannolikt att du som ny polisassistent till att börja med placeras i yttre tjänst som ordningspolis eller i utredningsverksamhet.

Examen

Examen från polisprogrammet

Program­ansvarig

Vad görs var och när?

Närstudier i Växjö

Förvisso heter det distansutbildning, men vissa delar i polisprogrammet måste genomföras på andra ställen än på hemorten. Varje termin förläggs fyra av tjugo s k närstudieveckor till Växjö. Du har då undervisning från måndag till fredag och läser ämnen som IT, radio och kriminalteknik.

Studier vid Polismyndigheten

Två dagar varannan vecka genomförs utbildningen på Polismyndigheten. Instruktörer på Polismyndigheten hjälper till att utbilda i polisiär konflikthantering, POLKON, d v s konflikthantering/vapen/bastaktik och polisbilskörning. Utbildningen på Polismyndigheten sker i Katrineholm, Vänersborg och Falun. Studenter från Skåne kommer att ha utbildning på någon av följande studieorter: Hörby, Lund, Helsingborg eller Revingehed.

Studier hemma

Resten av utbildningen sköter du hemifrån via universitetets lärplattform Mymoodle. Plattformen är ett virtuellt klassrum där du hittar utbildningsmaterial såsom inspelade föreläsningar, webbaserade tentamina, instruktionsfilmer, presentationer, chattforum, nyheter, tips och mycket mer som hjälper dig i dina studier.

Examinationer och tentamina

Teoretiska prov (salstentamina) skrivs på ett lärcentra på din hemort. Under första terminen har ni tre salstentamina. Praktiska examinationer i färdighetsämnen kommer i huvudsak att genomföras under närstudieveckor i Växjö. Linnéuniversitetet ansvarar för samtliga examinationer.

Boende

Som student har du själv ansvar för att ordna ditt boende t ex under närstudieveckorna i Växjö. Linnéuniversitetet och polisutbildningen har inga egna bostäder.

Terminstider

Höstterminen 2017: 170828 – 180114 (veckorna 35-2)
Vårterminen 2018: 180115 – 180603 (veckorna 3-22)

Ny polisstudent hösten 2017

Som ny student på Linnéuniversitetet och polisprogrammet är det en hel del som är bra att veta inför utbildningsstarten. Nedan följer en del av det och sidan uppdateras också kontinuerligt. Mer om hur det är att vara ny vid LNU finns på lnu.se/student

Polisprogrammet finns både som campusutbildning och på distans. Mycket information är gemensam för alla polisstudenter oavsett vilken studieform du valt. Samma utbildningsplan och kursplaner gäller för båda formerna.

Den första veckan, 35, är gemensam för båda grupperna.


Viktiga datum och perioder

 • maj/juni: Rekryteringsmyndigheten skickar antagningsbeskeden
 • innan midsommar: du ska ha tackat ja eller nej till din studieplats
 • någon gång i juli: vi får en namnlista på er som fått en plats i Växjö
 • lite senare i juli: vi skickar ett välkomstmejl med mer information till er som ska börja i Växjö. Håll utkik i mejlen och håll ett öga på skräpposten för hotmailadresser hamnar där ibland.
 • måndag 7 augusti: fr o m idag kan du hämta ut ditt studentkonto
 • måndag 28 augusti, start och upprop i Växjö kl 12.15. Observera att starttiden är ändrad! Sal N1008, hus N OBS! Uppropet är obligatoriskt. Utbildningen startar i och med detta och den först veckan innehåller både information och kursstarter.
 • fredag 1 september: kvällsaktivitet med PANG (polisstudenternas sociala utskott)

Närstudieveckor i Växjö

 • 35
 • 42
 • 46
 • 50

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken