Professionsprogram i pedagogik för undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap för lärare/förskollärare 60 hp

Är du förskollärare, lärare eller skolledare? Vill du bredda din kompetens? Professionsprogrammet i pedagogik fördjupar dina kunskaper inom din profession, samtidigt som du utvecklar ditt ledarskap och din förståelse för pedagogik. Magisterprogrammet ges på deltid för att underlätta för dig som vill arbeta parallellt med studierna.

Utbildningen har tre ingångar med olika fokus och de vänder sig till dig som är:

– Förskollärare eller lärare och vill utveckla din professionskompetens (Ingång I: Didaktik, 60hp)

– Förskollärare, lärare eller biträdande rektor (utan rektorsutbildning) och vill förbereda dig för ett skolledarskap (Ingång II: Pedagogiskt ledarskap, 60hp)

– Rektor, har gått rektorsprogrammet och vill utveckla din professionskompetens (Ingång III: Pedagogiskt ledarskap för rektorer, 30hp)

Syftet med denna utbildning är att du ska utveckla en vetenskaplig grund för pedagogiskt arbete inom förskola och skola, samt öka din teoretiska förståelse och analytiska förmåga.

Gemensamt för de tre inriktningarna är att de hjälper dig att bredda din kompetens, utveckla din yrkesskicklighet och ditt ledarskap, samtidigt som du specialiserar dig inom din profession. Innehållet i utbildningens kurser speglas mot ett hållbarhetsperspektiv där yrkesetiska frågor är centrala. Programmet ger en magisterexamen och formell behörighet till studier på forskarnivå.

Utbildningen har ett begränsat antal fysiska träffar på Campus Kalmar, en träff per termin, vid sidan av den digitalt baserade undervisningen. Digitalt baserad undervisning (synkron undervisning) förläggs så långt som möjligt till onsdagar sen eftermiddag/kväll. Detaljinformation om undervisningsupplägg presenteras i i studiehandledning för respektive kurs. Under utbildningen får många möjligheter att genomföra olika typer av självständiga arbeten/uppgifter som utgår från din egen organisation och arbetsplats.

Ingång II – pedagogiskt ledarskap – lämpar sig för dig som är förskollärare eller lärare och som vill gå förberedande skolledarutbildning.

Ingång II består av sex kurser och du läser 7,5 hp per termin. Under första året läser du två kurser som handlar om pedagogiskt ledarskap. Under de två efterföljande terminerna läser du om didaktiska perspektiv på digitalisering respektive om dokumentation, bedömning och betyg. Programmets näst sista kurs är en metodkurs där du lär dig göra en vetenskaplig undersökning, hur du ställer frågor samt hur du utformar insamlings- och analysmetoder. Metodkursen gör dig väl rustad för programmets självständiga arbete som är dess sista kurs. I den kursen genomför du någon form av ledarskapsrelevant undersökning/utvecklingsarbete som du dokumenterar, analyserar, presenterar och diskuterar utifrån teori samt tidigare forskning.

I utbildningsplanen för programmet finner du mer information om magisterprogrammets upplägg och innehåll.

Karriär

En magisterexamen från professionsprogrammet i pedagogik öppnar upp för olika karriärer inom utbildningssektorn, baserat på dina egna mål och behov. Vanliga roller är arbetslagsledare, pedagogisk utvecklingsledare, skolledare och skolchef. Arbetsgivare kan vara skolhuvudmän, såsom kommuner, friskolor och fristående förskolor. Dessa arbetsgivare efterfrågar ofta kunniga pedagogiska ledare som kan driva och ansvara för att utveckla skolmiljön. Du har också möjlighet att söka forskarutbildning i pedagogik om du vill fördjupa dig ytterligare.

Stefan vill lära sig mer om ledarskap i skolan

Stefan valde att läsa professionsprogrammet i pedagogik för att han vill vidareutveckla sig inom den skolverksamhet han arbetar med idag. Han ser också att utbildningen ger honom möjlighet att hitta nya yrkesvägar.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar