Programmet för studier av Sustainable Democracy and Governance

180 hp

Programmet för studier av sustainable democracy and governance ger dig en unik möjlighet att kombinera traditionella studier i statsvetenskap med studier av uthållig demokratisk samhällsstyrning. Du läser lika mycket traditionell statsvetenskap (1-90 hp) som i andra statsvetenskapliga program men utöver det ingår två terminer (60 hp) med särskilda programkurser inriktade mot hållbarhet, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och andra frågor som rör demokratisk samhällsstyrning, till exempel demokratisering, och politisk korruption.

Centralt i utbildningen är att studera hur demokratiskt samhällsstyre går till på olika nivåer (lokalt, nationellt och internationellt). Detta inkluderar hur demokratisk samhällsstyrning uthålligt kan hantera effekter av globalisering. Denna typ av frågor kräver ofta breda samarbeten och system över nationsgränser för att komma överens om lösningar och för att kunna genomföra dem.

Du kan förvänta dig en intressant karriär efter studierna på den arbetsmarknad som möter utexaminerade statsvetare. Frågor om hur demokratisk samhällsstyrning på ett hållbart sätt kan hantera gränsöverskridande utmaningar och god förståelse av omvärlden blir allt viktigare. Undervisningen på programmet är tydligt forskningskopplad och lärarna har hög ämneskompetens. Kopplingen till verkligheten, nationellt och internationellt, är stark och programmet har en tydlig internationell profil. Utöver programmets lärare möter du dessutom inbjudna gästföreläsare med praktiska erfarenheter från organisationer som arbetar med frågor inom programmets områden. Du har möjlighet att välja att göra en praktiktermin, i Sverige eller utomlands, vilket skapar goda möjligheter till kontakter med intressanta arbetsplatser. Du kan också välja att studera utomlands, inom eller utanför Europa. Dessutom läser du vissa av kurserna i programmet på engelska tillsammans med utbytesstudenter från andra länder.

Karriär

Studierna ger god grund för arbete som projektledare, handläggare, utredare, analytiker, inom myndigheter, företag och organisationer, i Sverige eller internationellt, eller för fortsatta studier mot masterexamen.

Examen

Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning mot sustainable democracy and governance (huvudområde: Statsvetenskap).

"Du kan förvänta dig en intressant karriär efter studierna." 

Programansvarig StaffanAndersson

Programmet för studier av Sustainable Democracy and Governance ger dig en unik möjlighet att kombinera studier i statsvetenskap med högst aktuella ofta gränsöverskridanden frågor om bland annat mänskliga rättigheter, hållbarhet och klimat. Kopplingen till verkligheten är stark genom att du bland annat ges möjlighet till praktik och utlandsstudier. Du kan förvänta dig en intressant karriär efter studierna, där du kommer att kunna hantera samhälleliga gränsöverskridande utmaningar på ett hållbart sätt.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken