Programmet för studier av Sustainable Democracy and Governance

180 hp

Är du intresserad av frågor som rör hållbarhet, demokrati och samhällsstyrning? Då är detta program om hållbar demokrati och samhällsutveckling i relation till globala och gränsöverskridande frågor helt rätt för dig!

Många frågor (till exempel miljö, migration, säkerhet) kan inte hanteras enbart av nationalstaten och dess olika institutioner. Hur kan demokrati och samhällsstyrning hantera detta? Former och gränser för demokratisk representation och styrelse blir i detta sammanhang avgörande liksom hur gränsöverskridande problem hanteras på olika styrelsenivåer (lokalt, statligt och överstatligt). Detsamma gäller hur en rad olika aktörer (inte bara offentliga organ) påverkar och deltar i offentliga beslut och deras genomförande (governance).

Programmet fokuserar på statsvetenskapliga studier av hållbar demokrati och samhällsutveckling och dess utmaningar i relation till olika problem av gränslös eller global natur. Du utvecklar kunskaper som är viktiga för att förstå samhällsutvecklingen och som dessutom är betydelsefulla på arbetsmarknaden.

Karriär

Som statsvetare med kunskaper om hur demokrati och samhällsstyrning kan hantera samhälleliga gränsöverskridande utmaningar på ett hållbart sätt, kan du arbeta som projektledare, handläggare, utredare, analytiker, inom myndigheter, företag och organisationer, nationellt och internationellt.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot sustainable democracy and governance (huvudområde: Statsvetenskap).

"Du kan förvänta dig en intressant karriär efter studierna." 

Programansvarig StaffanAndersson

Programmet för studier av Sustainable Democracy and Governance ger dig en unik möjlighet att kombinera studier i statsvetenskap med högst aktuella ofta gränsöverskridanden frågor om bland annat mänskliga rättigheter, hållbarhet och klimat. Kopplingen till verkligheten är stark genom att du bland annat ges möjlighet till praktik och utlandsstudier. Du kan förvänta dig en intressant karriär efter studierna, där du kommer att kunna hantera samhälleliga gränsöverskridande utmaningar på ett hållbart sätt.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken