Programvaruteknik, magisterprogram

60 hp

Detta program har fokus på effektiv utveckling av högkvalitativa programvarusystem. Utbildningen kombinerar teori och praktik och gör dig även behörig till doktorandstudier.

Inom programvaruteknik studerar du teorier, metoder och tekniker för hur man utvecklar högkvalitativa och komplexa programvarusystem på ett effektivt sätt. Detta program har lika fokus på teoretiska och praktiska aspekter av programvaruutveckling.

Programmet ger en solid grund inom programvaruteknik och innehåller ett antal allmänna kurser inom datalogi på avancerad nivå. Vi tar upp egenskaper hos olika typer av programspråk och hur dessa kan användas för att hantera olika problem. Vi tittar också på generella metoder och tekniker för att hantera vanligt förekommande problem inom programvaruutveckling. Detta kompletteras med studier inom (för området relevant) matematik och forskningsmetodik. Programmet avslutas med ett kortare examensarbete.

Detta program utgör första året på vårt 2-åriga masterprogram i programvaruteknik. Det är därför lätt att när som helst byta till det programmet.

Karriär

En trolig anställning är som programvaruutvecklare på en konsultfirma eller IT-avdelning. Därefter kan du ta steget till projektledning, teknisk expert eller en chefsposition med personalansvar. Du kan också fortsätta studera på vårt 2-åriga masterprogram eller söka till doktorandstudier för en akademisk karriär.

Examen

Filosofie magisterexamen med inriktning mot programvaruteknik. Huvudområde: Datavetenskap.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken