Programvaruteknik, masterprogram

120 hp

Programmet har fokus på utvecklandet av komplexa programvarusystem. Det handlar om stora programprojekt med miljontals rader kod och avancerade tekniker såsom web services, distribuerade system, komponentbaserad utveckling och parallella beräkningar.

Inom programvaruteknik studerar du teorier, metoder och tekniker för hur man utvecklar högkvalitativa och komplexa programvarusystem på ett effektivt sätt.

Under programmets första år (som samläses med vårt 1-åriga program) får du en solid grund inom programvaruteknik via ett antal allmänna kurser inom datalogi på avancerad nivå. Detta kompletteras med studier inom (för området relevant) matematik och forskningsmetodik.

Under det andra året ligger fokus på praktiska tillämpningar inom olika områden av programvaruteknik. Vi presenterar de senaste teknikerna inom programvaruutveckling och genomför ofta projekt i samarbete med lokala företag och forskningsavdelningar. Programmet avslutas med ett examensarbete.

Karriär

En trolig anställning är som programvaruutvecklare på en konsultfirma eller IT-avdelning. Därefter kan du ta steget till projektledning, teknisk expert eller en chefsposition med personalansvar. Du kan också söka till doktorandstudier för en akademisk karriär.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot programvaruteknik. Huvudområde: Datavetenskap.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken