Programvaruteknik, masterprogram

120 hp

Programmet fokuserar på hur man utvecklar komplexa programvarusystem, som ofta består av miljontals rader kod. Det är byggt kring tre tillämpningsområden: modelldriven utveckling, dataintensiva system och informationsvisualisering.

Modelldriven utveckling fokuserar på hur programvara kan utvecklas via modeller, och hur dessa kan simuleras och verifieras. Dataintensiva system fokuserar på metoder och algoritmer för maskinlärning samt hur dessa kan implementeras effektivt. Informationsvisualisering fokuserar på hur data och information kan utvinnas, t.ex. från text, och visualiseras.

Detta program har lika fokus på teoretiska och praktiska aspekter av programvaruutveckling. De tre första terminerna blandar kurser och ett större projekt, där teorin omsätts för att utveckla ett programvarusystem som löser ett verkligt problem under realistiska förhållanden. Dessa projekt kan komma att genomföras i samarbete med företag. Den fjärde terminen består av ett examensarbete.

Karriär

En trolig anställning är som programvaruutvecklare på en konsultfirma eller IT-avdelning. Därefter kan du ta steget till projektledning, teknisk expert eller en chefsposition med personalansvar. Du kan också söka till doktorandstudier för en akademisk karriär.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot programvaruteknik. Huvudområde: Datavetenskap

Programmet ger dig goda praktiska kunskaper

Ata Ul Nasar Mansoor berättar om masterprogrammet i programvaruteknik och hur det är att studera i Växjö

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M