Psykologi, arbets- och organisationspsykologi, masterprogram, 120 högskolepoäng

120 hp

Programmet syftar till att ge en djupare förståelse för människor och deras samspel i yrkeslivet.

För att få en fördjupad kunskap om psykologiska processer integreras teori med tillämpande inslag. Du samverkar med privata och offentliga organisationer och du får ett kontaktföretag som du följer under en längre tid, där teoretiska moment kan studeras och beskrivas.

Programmet innehåller delar av relevanta praktiska aktiviteter. Vi har etablerat band med offentliga organisationer och privata företag i regionen, och studenterna får en värdefull möjlighet att träffa dem vid flera tillfällen under programmet. Vi har också externa föredragshållare från industrin (vissa internationella) och föredragningar av alumner. Examensarbetet ska ha en tydlig koppling till arbets- och organisationspsykologi och ger en möjlighet att bedriva forskning om verkliga problem med relevans för den moderna arbetsplatsen och organisationen.

FOLLOW US ON TWITTER! @msc_work

Karriär

Masterutbildningen öppnar möjligheter för anställning inom en stor mängd privata och offentliga organisationer.

Som specialist i arbets- och organisationspsykologi kan du exempelvis arbeta med utvärderings- och utvecklingsarbete i organisationer, psykosociala arbetsmiljöfrågor eller förändringsarbete och organisationsutveckling. Eftersom du läser tillsammans med internationella studenter utvecklar du din interkulturella kompetens, varför du också kommer att kunna bidra när det gäller att ta fram globala strategier för multinationella organisationer. Våra studenter har gått vidare till att arbeta på en mängd olika ställen, från moderna nystartade företag till stora multinationella organisationer (ex. TESLA, Accenture, the United Nations, Daimler, PwC), regeringar och biståndsorganisationer.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi, Huvudområde: Psykologi. Efter avslutade masterstudier är du behörig att söka till forskarutbildningar i psykologi.

En bred utbildning som förbereder dig inför yrkeslivet

Lucija Batinovic vid Linnéuniversitetet.

Under studietiden har Lucija fördjupat sig i sina intressen. Hon uppskattar faciliteterna på Linnéuniversitetet och i framtiden vill hon gärna jobba med forskning.

Utbildningen hjälpte Molly att utveckla sitt tankesätt

Molly McGregor vid Linnéuniversitetet

Molly tycker att utbildningens internationella perspektiv är intressant. Hon uppskattar studiemiljön vid Linnéuniversitetet samt att studenterna har frihet att vara kreativa under sina studier. Idag är hon doktorand och forskar inom DoSSIER-projektet vid universitetet Strathclyde i Glasgow.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M