Psykologi, arbets- och organisationspsykologi, masterprogram

120 hp

Programmet syftar till att ge en djupare förståelse för människor och deras samspel i yrkeslivet.

För att få en fördjupad kunskap om psykologiska processer integreras teori med tillämpande inslag. Du samverkar med privata och offentliga organisationer och du får ett kontaktföretag som du följer under en längre tid, där teoretiska moment kan studeras och beskrivas.

Programmet innehåller delar av relevanta praktiska aktiviteter. Vi har etablerat band med offentliga organisationer och privata företag i regionen, och studenterna får en värdefull möjlighet att träffa dem vid flera tillfällen under programmet. Vi har också externa föredragshållare från industrin (vissa internationella) och föredragningar av alumner. Examensarbetet ska ha en tydlig koppling till arbets- och organisationspsykologi och ger en möjlighet att bedriva forskning om verkliga problem med relevans för den moderna arbetsplatsen och organisationen.

FOLLOW US ON TWITTER! @msc_work

Karriär

Masterutbildningen öppnar möjligheter för anställning inom en stor mängd privata och offentliga organisationer.

Som specialist i arbets- och organisationspsykologi kan du exempelvis arbeta med utvärderings- och utvecklingsarbete i organisationer, psykosociala arbetsmiljöfrågor eller förändringsarbete och organisationsutveckling. Eftersom du läser tillsammans med internationella studenter utvecklar du din interkulturella kompetens, varför du också kommer att kunna bidra när det gäller att ta fram globala strategier för multinationella organisationer. Våra studenter har gått vidare till att arbeta på en mängd olika ställen, från moderna nystartade företag till stora multinationella organisationer (ex. TESLA, Accenture, the United Nations, Daimler, PwC), regeringar och biståndsorganisationer.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi, Huvudområde: Psykologi. Efter avslutade masterstudier är du behörig att söka till forskarutbildningar i psykologi.

En bred utbildning som förbereder dig inför yrkeslivet

Lucija Batinovic vid Linnéuniversitetet.

Under studietiden har Lucija fördjupat sig i sina intressen. Hon uppskattar faciliteterna på Linnéuniversitetet och i framtiden vill hon gärna jobba med forskning.

Utbildningen hjälpte Molly att utveckla sitt tankesätt

Molly McGregor vid Linnéuniversitetet

Molly tycker att utbildningens internationella perspektiv är intressant. Hon uppskattar studiemiljön vid Linnéuniversitetet samt att studenterna har frihet att vara kreativa under sina studier. Idag jobbar hon som forskare vid universitetet Strathclyde i Glasgow.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M