Psykologprogrammet

300 hp

En psykolog arbetar med människor – i fokus står människans tankar, känslor, beteenden och samspel. Under utbildningen lär du dig att arbeta i team och får flera viktiga perspektiv på människan.

Psykologutbildningen vid Linnéuniversitetet har ett starkt inslag av praktisk verksamhet. Exempelvis får du som student redan första terminen en mentor som är legitimerad psykolog och arbetar med klinisk verksamhet, du kommer under utbildningens gång vid några tillfällen få följa arbetet på en vårdcentral. Emellertid är Psykologutbildningen en generalistutbildning som ger flera perspektiv på människan, som biologiska, psykologiska, sociala och kulturella. Linnéuniversitetets psykologprogram har specifika profiler mot hälsopsykologi, läsandets psykologi och psykologi med inriktning mot missbruk. Här finns aktiva forskare med många års erfarenhet inom forskningsområdet. Det finns också aktiva forskare inom bland annat biologisk psykologi, klinisk psykologi och pedagogisk psykologi. Inom utbildningen finns en 15-veckors praktikperiod där du som student får praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaper du tillägnat dig under programmet. Dessutom får du som student utföra ett organisationsuppdrag inom en verksamhet. Inom programmet ingår också att ni som studenter skall gå igenom en utbildningsterapi samt att ha egna handledda klientarbeten.

Karriär

Som psykolog arbetar du bland annat förebyggande, behandlande och med handledning inom till exempel barn-, ungdoms-, vuxenklinisk och skolpsykologisk verksamhet. Efterfrågan på psykologer är stor, även utanför hälso- och sjukvårdsområdet.

Examen

Psykologutbildningen är femårig och leder fram till en psykologexamen. Utöver examen krävs ett års praktisk tjänstgöring för att kunna ansöka om psykologlegitimation.

Studenter berättar

"Det bästa är den omväxlande och utvecklande miljön"

Louise Morreau är 22 år, kommer från Lund och studerar första året på psykologprogrammet. Louise valde psykologprogrammet då hon alltid har varit intresserad av beteenden och vill jobba med människor. Att det dessutom är ett så pass brett arbetsområde som väntar, gjorde utbildningen ännu mer tilltalande.

– Det var flera faktorer som bidrog till att jag började studera på Linnéuniversitetet, men till stor del var det faktiskt en slump. Jag visste lite om universitetet innan jag kom in, och jag är väldigt glad att jag började här. Det är ett väldigt trevligt universitet. Hittills så har det varit kul, omväxlande och lärorikt att studera på psykologprogrammet. Nu ser jag framför allt framemot att börja läsa de fördjupande kurserna, säger Louise.

Spännande studier i trevlig atmosfär

– Det bästa med mitt program är just den omväxlande och utvecklande miljön och framförallt att du får lära dig om det otroligt spännande ämnet psykologi. Är du intresserad av att jobba med människor så blir du inte besviken på utbildningen, säger Louise.

– Växjö är en väldigt mysig stad. Majoriteten av studenterna bor på campus, som ligger kring universitetet, vilket skapar en väldigt varm och hemtrevlig atmosfär. I Växjö har du stora möjligheter att engagera dig inom olika studentorganisationer och grupper. Växjö erbjuder helt enkelt något för alla, säger Louise.

Arbeta med barn och ungdomar lockar

– Jag har rätt många år kvar, men efter examen väntar ett år av PTP-tjänstgöring, (praktiktjänstgöring för psykologer), vilket är vår praktik, innan jag blir legitimerad psykolog och efter det får vi se vad som händer. Förtillfället ser vår arbetsmarknad väldigt ljus ut då det är ett växande arbetsområde med stora pensionsavgångar. Jag har många tankar och funderingar kring vilket fält jag kan tänka mig att jobba med i framtiden. Det är väldigt mycket som lockar inom yrkesprofilen, men som det ser ut nu är jag främst intresserad att jobba med barn och ungdomar, säger Louise.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken