Rättsvetarprogrammet

180 hp

Är du intresserad av juridik och rättslig problemlösning? Vill du få tillgång till en bred arbetsmarknad där efterfrågan på din kompetens är stor? Då är Rättsvetarprogrammet utbildningen för dig. Under tre år får du juridiska kunskaper för arbete inom en rad olika områden inom såväl offentlig som privat sektor. Du kommer utveckla dina teoretiska kunskaper och din analytiska förmåga för att förstå juridiska frågeställningar och kunna tillämpa rättsregler.

Juridik har med tiden blivit alltmer internationell då till exempel EU-rätten, mänskliga rättigheter och multinationella avtal har stor betydelse på arbetsmarknaden. I programmet läggs särskild vikt vid kunskap om juridisk metod inom exempelvis straffrätt, förvaltningsrätt, civilrätt och andra rättsområden. I såväl nationella som internationella relationer spelar juridiken en betydelsefull roll.

Rättsvetarprogrammet ger dig viktig och relevant kompetens för hela arbetslivet. Du kommer få färdigheter så att du med ett kritiskt förhållningssätt kan samla, systematisera, analysera, och kommunicera rättsliga frågeställningar.

Under första terminen kommer du få en introduktion till rättens roll i samhället med fokus på juridisk metod i en internationell kontext. Under de kommande terminerna fokuserar vi på:

• Civilrätt
• Förvaltningsrätt
• EU-rätt
• Folkrätt
• Humanitär rätt
• Mänskliga rättigheter
• Offentlig rätt
• Processrätt
• Straffrätt

Under utbildningen ingår flera praktiknära inslag då du får använda din teoretiska kunskap genom praktisk tillämpning. Termin 5 kommer du kunna välja om du vill praktisera eller studera utomlands. Ett annat alternativ är att läsa ett ämne, utöver rättskunskap, om du till exempel är särskilt intresserad av statskunskap eller miljöfrågor. Utbildningen avslutas med en kandidatuppsats inom ett rättsvetenskapligt område.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och rättegångsspel. Du kommer även göra praktiska övningar där du söker efter rättskällor och argumentationsövningar och gör analyser av till exempel rättspraxis och avtal.

Vi eftersträvar ett interaktivt och problembaserat lärande, som uppmuntrar till samarbete och till ett självständigt förhållningssätt till de rättsliga problem som du kommer möta i ditt framtida arbetsliv.

Karriär

Arbetsmarknadens behov av utbildade människor inom rättsvetenskap anser vara god till mycket god och utbildningen kommer ge dig den specialiserade juridiska kompetensen som efterfrågas i samhället. Juridiken är ett nödvändigt redskap för att hantera konflikter, inte enbart i domstol utan även på arbetsplatser och i människors vardag. När du har kompetens om rätten och rättsregler har du dessutom större möjligheter att påverka och styra samhällsutvecklingen. Detta är en kunskap som uttryckligen är efterfrågad av såväl offentliga aktörer som inom privat sektor. Du kommer till exempel kunna arbeta som:

• Utredare vid olika myndigheter, såsom polismyndigheten
• Utredare inom företag och försäkringsbolag
• Handläggare av juridiska ärenden

Examen

Filosofie kandidatexamen, 180 högskolepoäng. Huvudområde: Rättsvetenskap.

Internationella möjligheter

Utlandsstudier kan förekomma och kan planeras i samråd med programledare och andra ansvariga. Kurser kan, om de motsvarar dem som ska läsas enligt utbildningsplanen, ersättas med studier vid något utländskt lärosäte.

Mer om programmet

Det finns ett omfattande behov av personer i samhället med kunskaper inom juridisk metod och olika rättsområden. 

Katarina står i en galleria på Linnéuniversitetet

Rättsvetarprogrammet vänder sig till dig som vill lära dig om rättens roll i samhället, juridisk metod och centrala materiella rättsområden inom bl.a. civilrätt och offentlig rätt.

– Programmet ger allmänna och grundläggande kunskaper i rättsvetenskap och goda färdigheter i juridisk metod, vilket är användbart för arbeten inom olika samhällsområden, berättar programansvarig Katarina Hyltén Cavallius. 

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar