Simuleringsdriven Produktutveckling, masterprogram

120 hp

Simuleringsdriven Produktutveckling är till för dig som vill utveckla framtidens hållbara produkter med stöd av numeriska och experimentella metoder.

Hur utformas en produkt så att hållbarhetskraven gällande prestanda, livslängd, ekonomi och miljö uppfylls? Under de två studieåren kommer du att tillgodogöra dig kunskaper inom produktutveckling, samt få en djup förståelse i moderna numeriska metoder och praktiska färdigheter i experimentella metoder som används för att ta fram data som stödjer produktutvecklingsprocessen. Efter avslutat masterprogram kommer du att kunna hantera ett brett spektrum av problem inom avancerad maskinteknik.

Karriär

Masterprogrammet i Simuleringsdriven Produktutveckling förbereder dig för en rad avancerade arbetsuppgifter inom det maskintekniska området såväl inom industrin, där kvalificerade ingenjörer inom beräkning, experiment och produktutveckling efterfrågas, som för fortsatta studier på doktorandnivå.

Examen

Teknologie masterexamen med inriktning mot Simuleringsdriven Produktutveckling.

Huvudområde: Maskinteknik

Programansvarig berättar

Programansvarig Andreas Linderholt

Programansvarig Andreas Linderholt säger att det finns ett stort behov av produktutvecklingsingenjörer vars kompetens möter dagens och morgondagens behov inom en alltmer digitaliserad industri samt i samhället i övrigt. "Utvecklingen av nya produkter ska ske i allt snabbare takt samtidigt som allt större krav ställs på att produkterna ska vara kostnadseffektiva att producera, ha liten miljöpåverkan, vara enkla att underhålla och samtidigt vara så lätta som möjligt" säger han.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken