Simuleringsdriven Produktutveckling, masterprogram

120 hp

Simuleringsdriven Produktutveckling är till för dig som vill utveckla framtidens hållbara produkter med stöd av numeriska och experimentella metoder.

Hur utformas en produkt så att hållbarhetskraven gällande prestanda, livslängd, ekonomi och miljö uppfylls? Under de två studieåren kommer du att tillgodogöra dig kunskaper inom produktutveckling, samt få en djup förståelse i moderna numeriska metoder och praktiska färdigheter i experimentella metoder som används för att ta fram data som stödjer produktutvecklingsprocessen. Efter avslutat masterprogram kommer du att kunna hantera ett brett spektrum av problem inom avancerad maskinteknik.

Karriär

Masterprogrammet i Simuleringsdriven Produktutveckling förbereder dig för en rad avancerade arbetsuppgifter inom det maskintekniska området såväl inom industrin, där kvalificerade ingenjörer inom beräkning, experiment och produktutveckling efterfrågas, som för fortsatta studier på doktorandnivå.

Examen

Teknologie masterexamen med inriktning mot Simuleringsdriven Produktutveckling.

Huvudområde: Maskinteknik

Mer om programmet

Du kommer ha tillgång till den senaste utrustningen inom tillverknings- och mätteknik

Programansvarig Andreas Linderholt

Programansvarig Andreas Linderholt säger att det finns ett stort behov av produktutvecklingsingenjörer vars kompetens möter dagens och morgondagens behov inom en alltmer digitaliserad industri samt i samhället i övrigt.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M