Sjöingenjör

180 hp

Vill du bli en teknisk problemlösare med stor initiativförmåga? Då ska du välja denna utbildning till sjöingenjör. Att studera till sjöingenjör innebär att du läser många olika tekniska ämnen kombinerat med kurser inom exempelvis säkerhet och miljö. Utbildningen varvas med både laborationer och verksamhetsförlagd utbildning ombord på fartyg.

Att jobba som sjöingenjör innebär att du ansvarar för fartygets maskineri och tekniska utrustning på handelsfartyg. Ett fartyg fungerar som ett samhälle i miniatyr och en sjöingenjör måste ha ett stort antal kompetenser för att kunna göra sitt jobb. Sjöingenjörsutbildningen är därför en bred utbildning där du läser allt från fartygsteknik och elteknik till säkerhet och miljö. För att kunna jobba till sjöss krävs, förutom den teoretiska utbildningen, så kallad sjötid, vilket ges genom den verksamhetsförlagda utbildningen (praktik) som pågår i perioder under utbildningen. Utöver det varvas de teoretiska studierna med praktiska moment i skolans simulatorer och labbsalar.

Yrket är internationellt och besättningarna består ofta av personer från olika länder och kulturer vilket gör en framtid som sjöingenjör spännande såväl tekniskt som socialt. Arbetspassen ombord är olika långa beroende på vilket fartyg du jobbar ombord på, vanligen 2 till 16 veckor följt av lika långa ledigheter. På vissa fartyg arbetar du i skift och på andra fartyg dagtid. En del fartyg trafikerar hela världen medan andra rör sig över mindre områden.

Karriär

Som sjöingenjör har du en tydlig karriärstege och avancerar du till högsta nivå som teknisk chef får du fullt ansvar för teknisk utrustning och maskinpersonal ombord på fartyget. På land är du mycket efterfrågad som exempelvis driftingenjör, teknisk inspektör och driftsättare.

Sjöfartshögskolan erbjuder kompletteringskurser som tillsammans med sjöingenjörsexamen utgör de behörighetsgrundande teoretiska kunskaperna för olika behörigheter, exempelvis ETO och tjänstgöring enligt IGF-koden.

Examen

Sjöingenjörsexamen, en yrkesexamen på grundnivå

Utbildningens upplägg

Programmet innefattar teoretiska studier parallellt med längre perioder av fartygsförlagd utbildning till sjöss. Utbildningen sträcker sig därför över fyra år (180 hp + 97,5 hp fartygsförlagd utbildning) där du kan välja att göra viss fartygsförlagd utbildning under sommaren mellan första och andra året.

Satsa på sjöfart 

Filmen beskriver sjöingenjörsyrket och är producerad av vår samarbetspartner Satsa på sjöfart som du kan läsa mer om längre ner på sidan. 

Välkommen på virtuellt studiebesök

Se när våra studenter visar upp:

  • Övningsfartyget Calmare Nyckel från bryggan
  • Övningsfartyget Calmare Nyckel från maskinrummet
  • Labbsalen
  • Maskinrumssimulatorn
  • Navigationssimulatorn
  • Rescue Training Centre

Sjöingenjörer driver ett helt samhälle till sjöss

Robin Eurenius studerar till sjöingenjör och valde Linnéuniversitetet då han fick höra att de bästa sjömännen kommer härifrån.

Emelie drömmer om ett spännande jobb till sjöss

Sjöingenjörsstudent på praktik

För Emelie var det sjöfartsutbildningarnas goda rykte och möjligheten att flytta till en ny stad som gjorde att hon valde att börja plugga på Linnéuniversitetet. Det hon tycker är extra intressant med utbildningen är all problemlösning som ingår i kurserna. Dessutom är praktiken ett stort plus.

- Vi har mycket praktik under utbildningen, det är ett 4-årigt program där vi har 300 dagar praktik! Eftersom praktiken är till sjöss så är den uppdelad i tre olika perioder under dessa fyra åren. Du får själv välja om du vill ha praktik på ett fartyg som bara går i Europa eller på ett som går över hela världen. Jag gillar att det är så mycket praktik eftersom jag då får pröva mina kunskaper och utnyttja det jag lärt mig i skolan, säger Emelie.

Martin har ett utmanande jobb på privatyacht

Martin i maskinrummet

Martin Ottosson hade erfarenhet av sjöfart men ville se mer av världen. Det ledde till en sjöingenjörsexamen från Sjöingenjörsprogrammet. Idag jobbar han som andre fartygsingenjör på en privatyacht.

Vad tar du med dig på sjön?

Vad skulle du tagit med dig på sjön? Din brors t-shirt, en egentillverkad sjömanssäck eller kanske typiskt svenskt godis? 

"Simulatorn förbereder oss för arbetet ombord"

Caroline Andersson visar hur en laboration med simulatorn kan se ut och berättar hur det förbereder henne för sitt kommande yrkesliv som sjöingenjör.

Mer om programmet

Det här läser du

Det här är en ungefärlig fördelning av det du läser i programmet. Du hittar alla kurser i utbildningsplanen.

Förbered dig med matematik!

Förbered dig med matematik! Studera en kurs i matte på distans för att förbereda dig inför dina studier. När din utbildning startar förväntas du ha goda kunskaper i matematik.

Kursen förberedande matematik vänder sig till dig som exempelvis läst minst Matematik 1 men behöver en mer grundlig genomgång/repetition av den matematik som ges första terminen på gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program.

Kursen ges på distans och berättigar dig att söka studiemedel. Du anmäler dig via antagning.se: Förberedande matematik för högskolestudier I

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar