Sjökapten

180 hp

Vill du arbeta internationellt och ha ett jobb som är en livsstil lika mycket som ett yrke? Gillar du att ta ansvar och leda andra? Bli då sjökapten.

Sjökaptensutbildningen är bred och du läser allt från sjövägsregler till överlevnadsteknik och ledarskap. Ett fartyg fungerar som ett samhälle i miniatyr och därför måste du ha ett stort antal kompetenser även inom områden som sjukvård och brandskydd. Yrket är internationellt och besättningen består av personer från många länder och kulturer. Därför läser du även engelska. Arbetspassen är olika långa beroende på vilket fartyg man arbetar på. Vanligt är mellan 2 och 16 veckor långa pass, följt av lika lång ledighet. Ombord är det skiftarbete som gäller eftersom någon alltid måste gå vakt. En del fartyg går över hela världen medan andra rör sig över mindre områden.

För att du ska kunna arbeta till sjöss krävs, förutom den teoretiska utbildningen, så kallad sjötid. Denna får du genom den fartygsförlagda utbildning du har i flera perioder under utbildningens gång. Utbildningen sträcker sig därför över fyra år (180 hp + 75 hp fartygsförlagd utbildning). Även de teoretiska studierna på skolan varvas med praktiska moment i simulatorer och labbsalar.

Karriär

Du börjar arbeta som styrman med navigation, lastning, lossning och underhåll. Senare kanske du avancerar till befälhavare. Då är du fartygets chef och ansvarar för fartyg, passagerare och last. Iland kan du jobba med annan sjöfartsrelaterad verksamhet.

Examen

Sjökaptensexamen, en yrkesexamen på grundnivå.

Välkommen på virtuellt studiebesök

Se när våra studenter visar upp:

  • Övningsfartyget Calmare Nyckel från bryggan
  • Övningsfartyget Calmare Nyckel från maskinrummet
  • Labbsalen
  • Maskinrumssimulatorn
  • Navigationssimulatorn
  • Rescue Training Centre

Övningarna ombord och praktiken är det viktigaste med utbilndningen

Johan navigerar mot en examen från Sjökaptensprogrammet

Man står framför blå vägg

Johan Sjöstrand är fritidsseglaren som tagit sitt intresse till en ny nivå. Han läser Sjökaptensprogrammet och ser ljus på framtiden.


- Jag är uppväxt i en familj där fritidssegling alltid varit en stor del av livet. När det blev dags att välja universitet och framtida yrke kände jag att sjöfartsbranschen lockade.

Praktik till sjöss ger värdefull erfarenhet

Viktor Hasfjord vid Linnéuniversitetet.

Viktor sökte sjökaptensprogrammet då han hade hört bra saker om utbildningen. Han uppskattar att lärarna är engagerade och att den sjötid de får ta del av under utbildningen förbereder studenterna för ett yrkesliv till sjöss.

Mitt tips är att samla på sig så mycket sjötid det går

Man står i hamnen

Richard Albertsson har sedan länge haft klart för sig att han vill göra karriär till sjöss. Ett naturligt steg i detta var att söka till Sjökaptensprogrammet.


- Att söka till just Linnéuniversitetet kändes naturligt, skolan har bäst rykte i branschen säger Richard.

Jag älskar varje dag till sjöss

Daniel Hermander vid Linnéuniversitetet

Daniel befann sig i en fas i livet där han funderade på vad han ville jobba med i framtiden och kom fram till att han trivs bäst till sjöss. Därför sökte han till sjökaptensprogrammet. Idag arbetar han på ett fartyg som transporterar teknik till vindkraftverk.

Skeppsmäklare är mitt drömjobb

Kvinna står i hamnen framför ett lastfartyg

Elin Wikström har alltid drömt om ett liv till sjöss. Idag jobbar hon som skeppsmäklare för Mönsterås Hamn och Södra Cell.

Vad tar du med dig på sjön?

Vad skulle du tagit med dig på sjön? Din brors t-shirt, en egentillverkad sjömanssäck eller kanske typiskt svenskt godis? 

Simulatorn förbereder oss för arbetet ombord

Johan visar hur en laboration med simulatorn kan se ut och berättar hur det förbereder honom för sitt kommande yrkesliv som sjökapten.

Förbered dig med matematik!

Förbered dig med matematik! Studera en kurs i matte på distans för att förbereda dig inför dina studier. När din utbildning startar förväntas du ha goda kunskaper i matematik.

Kursen förberedande matematik vänder sig till dig som exempelvis läst minst Matematik 1 men behöver en mer grundlig genomgång/repetition av den matematik som ges första terminen på gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program.

Kursen ges på distans och berättigar dig att söka studiemedel. Du anmäler dig via antagning.se: Förberedande matematik för högskolestudier I

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar