Sjökaptens­programmet, 180 högskolepoäng varvat med fristående kurser för fartygsförlagd utbildning, 75 högskolepoäng

180 hp

Vill du arbeta internationellt och ha ett jobb som är en livsstil lika mycket som ett yrke? Gillar du att ta ansvar och leda andra? Läs då utbildningen till sjökapten i Kalmar.

En sjökaptensutbildning är bred och du läser allt från sjövägsregler till överlevnadsteknik och ledarskap. Ett fartyg fungerar som ett samhälle i miniatyr och därför måste du ha ett stort antal kompetenser även inom områden som sjukvård och brandskydd. Yrket är internationellt och besättningen består av personer från många länder och kulturer. Därför läser du även engelska. Arbetspassen olika långa beroende på vilket fartyg du arbetar på. Vanligt är mellan 2 och 16 veckor långa pass, följt av lika lång ledighet. Ombord är det skiftarbete som gäller eftersom någon alltid måste gå vakt. En del fartyg går över hela världen medan andra rör sig över mindre områden.

För att du ska kunna arbeta till sjöss krävs, förutom de teoretiska delarna av sjökaptensprogrammet, så kallad sjötid. Denna får du genom den fartygsförlagda utbildning du har i flera perioder under utbildningens gång. Utbildningen sträcker sig därför över fyra år (180 hp + 75 hp fartygsförlagd utbildning). Även de teoretiska studierna på skolan varvas med praktiska moment i simulatorer, labbsalar och på vårt egna fartyg Calmare Nyckel.

Karriär

Du börjar arbeta som styrman med navigation, lastning, lossning och underhåll. Senare kanske du avancerar till befälhavare. Då är du fartygets chef och ansvarar för fartyg, passagerare och last. I land kan du jobba med annan sjöfartsrelaterad verksamhet. Om du vill jobba som kustbevakare ger programmet dig en del av den behörighet som krävs för att komma in på kustbevakningens utbildning.

Examen

Sjökaptensexamen, en yrkesexamen på grundnivå.

Internationella möjligheter

Du har många möjligheter att bredda ditt internationella perspektiv på Linnéuniversitetet. Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partneruniversitet världen över. 

På vissa utbildningar kan du även göra verksamhetsförlagd utbildning/ praktik utomlands.

Även på hemmaplan kan du få internationella erfarenheter. På din fritid kan du engagera dig i föreningar tillsammans med studenter från alla möjliga utbildningar och länder, eller träffa internationella studenter genom vårt buddyprogram. 

Här kan du läsa mer om internationella möjligheter på Linnéuniversitetet.

Välkommen på virtuellt studiebesök

Se när våra studenter visar upp:

  • Övningsfartyget Calmare Nyckel från bryggan
  • Övningsfartyget Calmare Nyckel från maskinrummet
  • Labbsalen
  • Maskinrumssimulatorn
  • Navigationssimulatorn
  • Rescue Training Centre

Övningarna ombord och praktiken är det viktigaste med utbildningen

Agnes fick internationellt pris 

Agnes Olsson tidigare student på sjökaptensprogrammet vid Linnéuniversitetet

Agnes Olsson är tidigare student på sjökaptensprogrammet. Hon tog examen 2016. Efter sin praktik på utbildningen fick hon arbete på Royal Caribbean International, där hon idag är 1:e styrman. Efter en långt vistelse till sjöss under 2020, fick hon en längre period av ledighet, och kunde tack vare ett stipendium vidareutbilda sig inom sjöfartsbranschen. Nu har hon fått ett internationellt pris för sina goda studieresultat.

Praktik till sjöss ger värdefull erfarenhet

Viktor Hasfjord vid Linnéuniversitetet.

Viktor sökte sjökaptensprogrammet då han hade hört bra saker om utbildningen. Han uppskattar att lärarna är engagerade och att den sjötid de får ta del av under utbildningen förbereder studenterna för ett yrkesliv till sjöss.

Skeppsmäklare är mitt drömjobb

Kvinna står i hamnen framför ett lastfartyg

Elin Wikström har alltid drömt om ett liv till sjöss. Idag jobbar hon som skeppsmäklare för Mönsterås Hamn och Södra Cell.

Jag älskar varje dag till sjöss

 

Daniel alumn från sjökaptensprogrammet vid Linnéuniversitetet

Daniel befann sig i en fas i livet där han funderade på vad han ville jobba med i framtiden och kom fram till att han trivs bäst till sjöss. Därför sökte han till sjökaptensprogrammet. Idag arbetar han på ett fartyg som transporterar teknik till vindkraftverk.

Vad tar du med dig på sjön?

Vad skulle du tagit med dig på sjön? Din brors t-shirt, en egentillverkad sjömanssäck eller kanske typiskt svenskt godis? 

Simulatorn förbereder oss för arbetet ombord

Johan visar hur en laboration med simulatorn kan se ut och berättar hur det förbereder honom för sitt kommande yrkesliv som sjökapten.

Förbered dig med matematik!

Förbered dig med matematik! Studera en kurs i matte på distans för att förbereda dig inför dina studier. När din utbildning startar förväntas du ha goda kunskaper i matematik.

Kursen förberedande matematik vänder sig till dig som exempelvis läst minst Matematik 1 men behöver en mer grundlig genomgång/repetition av den matematik som ges första terminen på gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program.

Kursen ges på distans och berättigar dig att söka studiemedel. Du anmäler dig via antagning.se: Förberedande matematik för högskolestudier I

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar