Sjukdomsekologi, masterprogram

120 hp

Programmet syftar till att ge fördjupade och breddade kunskaper om sjukdomars ekologi och evolution och deras påverkan på människors och djurs hälsa.

Utbildningen ger dig en fördjupad förståelse för hur sjukdomar uppkommer och sprids i djurpopulationer och bland människor. Baserat på aktuell forskning och genom teoretiskt och laborativt arbete kommer du att få inblick i olika aspekter av sjukdomsekologi, från de större populationsperspektiven till detaljerade parasit-värd samband och molekylära interaktioner. Utbildningen är forskningsförberedande och ger också en allmän kompetens i ekologi och molekylärbiologi som kan ge tillträde till arbete på myndigheter och inom privat sektor.

Programmet ges under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

 

Karriär

Utbildningen avser att möta samhällets och forskarvärldens behov av kompetens för arbete eller forskarstudier inom ekologi och medicin. Inom forskningen sker en tvärvetenskaplig breddning av ämnet där dina kunskaper är eftertraktade. Även myndigheter och privat sektor efterfrågar denna kompetens.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot Sjukdomsekologi.

Huvudområde: Biologi.

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar