Sjuk­sköterske­programmet

180 hp

Ge dig själv en chans - till ett personligt utvecklande yrke!

Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med behov av vård. Idag är utbildningen både akademisk och yrkesinriktad. Den innehåller en spännande mix av teoretiska kurser och klinisk verksamhetsförlagd utbildning.

Huvudämnet är vårdvetenskap och handlar om människan och hennes upplevelse av sin hälsa och ohälsa, sitt lidande och vård. Sjuksköterskeprogrammet syftar till att vara en utbildning som ger dig redskap att i mötet med patienten och dennes familj främja liv och hälsa och lindra lidande. Bärande idé är att vårdandet alltid tar sin utgångspunkt i patientens värld och att hälsa kan upplevas trots lidande.

Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet ges på fem orter: Kalmar, Oskarshamn, Västervik, Växjö och Ljungby. Du får en utbildning som gör dig väl förberedd att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård både nationellt och internationellt. Du kommer att ges möjlighet till internationalisering via studentutbyte inom och utanför Europa. Programmet förbereder dig dels för fortsatta akademiska studier inom huvudområdet vårdvetenskap, dels ger det möjlighet att efter utbildningen fortsätta att studera till specialistsjuksköterska inom det område du finner mest intressant.

Karriär

Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom många olika verksamheter med skiftande arbetsuppgifter och med människor i olika åldrar. Du kan arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och slutenvård samt andra verksamheter som t. ex. läkemedelsindustrin. Grunden i den legitimerade sjuksköterskans arbete är att främja hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande utifrån hur människan själv upplever det.

Examen

Sjuksköterskeexamen samt filosofie kandidatexamen i vårdvetenskap. Sjuksköterskeexamen ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation.

Sjuksköterskeprogrammet

Studenter berättar

Joachim Sjögren

"Det bästa med sjuksköterskeprogrammet är att det är en blandning av teori och praktik"

Joachim är 26 år och kommer från Falkenberg, Halland. Han studerar sjuksköterskeprogrammet, en 3-årig grundutbildning

– Jag studerar fjärde terminen på sjuksköterskeprogrammet. Jag började HT 14 och kommer att avsluta mina studier i juni 2017. Efter att jag hade tagit studenten och arbetat ett tag så märkte jag att jag ville arbeta med människor.

– Jag valde att studera på Linnéuniversitetet dels för att det verkade som ett bra universitet med ett bra sjuksköterskeprogram, dels för att jag just då kände att jag ville prova en ny stad. Kalmar passade bra med lagom avstånd till västkusten. Jag tycker Kalmar är en lagom stor stad med många alternativa aktiviteter för oss studenter. Det finns något för de flesta.

– Jag är mycket nöjd med studierna hittills. Det är riktigt bra undervisning både teoretiskt och praktiskt. Jag har också fantastiska studiekamrater. Det bästa med sjuksköterskeprogrammet är att det är en blandning av teori och praktik. Att först lära sig teoretiskt och sedan tillämpa detta i praktiken är ett bra upplägg. Det är också bra att det ingår så pass mycket praktik i utbildningen där man får träffa mycket nya människor.

– För mig så känns den här utbildningen helt rätt. Efter examen så vill jag självklart jobba som sjuksköterska något år eller två och sedan förhoppningsvis utbilda mig till specialistsjuksköterska. Jag har länge sagt att mitt drömjobb är specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård. Jag tror inte att det skall vara några problem att få jobb efter studierna med den sjuksköterskebrist det är i landet just nu.

Mer om programmet

Blodtryck
1 10