Sjuk­sköterske­programmet

180 hp

Vill du hjälpa människor i utsatta livssituationer med behov av vård? Som sjuksköterska kommer du ha ett viktigt yrke som dessutom utvecklar dig som person.

Utbildningen är både akademisk och yrkesinriktad, vilket innebär att du får en spännande mix av teoretiska kurser och klinisk verksamhetsförlagd utbildning.

Huvudämnet är vårdvetenskap och handlar om människans upplevelse av sin hälsa och ohälsa, sitt lidande och sin vård. Professionsämnet är omvårdnad där utgångspunkten ligger i sjuksköterskans kärnkompetenser och de fyra begreppen hälsa, miljö, människa och vårdande. Under utbildningen kommer du beröra såväl den enskilda människans, familjens, som samhällets behov och krav på vård och omvårdnad utifrån evidens och forskning.

För att omsätta dina kunskaper i praktiken kommer du ha tillgång till våra kliniska träningscenter, KTC där du genomför övningar tillsammans med dina kurskamrater och lärare. Du kommer också ha verksamhetsförlagd utbildning, inom regional och kommunal vård, där du tränas i bemötande och omvårdnad av både patienter och närstående. Under den verksamhetsförlagda utbildningen följer du din handledares schema. Det innebär att du kan praktisera under såväl dag-, som kvällspass samt under helgen. I vissa fall kan även nattpass förekomma. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker i alla kommuner i Kalmar och Kronobergs län, vilket kan medföra resor med kollektivtrafik till annan kommun än orten du är antagen vid.

Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet är en campusförlagd utbildning som ges vid fem studieorter: Kalmar, Oskarshamn, Västervik, Växjö och Ljungby. Oftast hålls föreläsningar och seminarier på plats vid din studieort. Vissa tillfällen befinner sig läraren på en annan studieort och då följer du undervisningen digitalt. Det förekommer också digitala föreläsningar och seminarier där du deltar samtidigt som studenterna från de andra studieorterna. För att kunna tillgodogöra dig den digitala undervisningen bör du ha tillgång till wifi samt dator/läsplatta med kamera och headset.

Linnéuniversitetets sjuksköterskeutbildning gör dig väl förberedd för dagens och morgondagens hälso- och sjukvård, både nationellt och internationellt. Utöver att bli redo att arbeta inom klinisk sjukvård, förbereder programmet dig även för fortsatta akademiska studier och forskning. Det innebär att du kan läsa vidare till specialistsjuksköterska inom det område du finner mest intressant, men även att forska inom ämnet.

Karriär

Arbetsmarknaden är i behov av fler legitimerade sjuksköterskor. Du kan arbeta inom många olika verksamheter med skiftande arbetsuppgifter och med människor i olika åldrar. Kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och slutenvård samt andra verksamheter som till exempel läkemedelsindustrin är exempel på vanliga arbetsgivare. Grunden för dig som legitimerad sjuksköterska är att främja hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande utifrån hur människan själv upplever sin situation.

Examen

Sjuksköterskeexamen
Filosofie kandidatexamen, Huvudområde: vårdvetenskap.

Internationella möjligheter

Du har många möjligheter att bredda ditt internationella perspektiv på Linnéuniversitetet. Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partneruniversitet världen över. 

På vissa utbildningar kan du även göra verksamhetsförlagd utbildning/ praktik utomlands.

Även på hemmaplan kan du få internationella erfarenheter. På din fritid kan du engagera dig i föreningar tillsammans med studenter från alla möjliga utbildningar och länder, eller träffa internationella studenter genom vårt buddyprogram. 

Här kan du läsa mer om internationella möjligheter på Linnéuniversitetet.

Förbered dig med matematik!

Förbered dig med matematik! Studera en kurs i matte på distans för att förbereda dig inför dina studier. När din utbildning startar förväntas du ha goda kunskaper i matematik.

Kursen förberedande matematik vänder sig till dig som exempelvis läst minst Matematik 1 men behöver en mer grundlig genomgång/repetition av den matematik som ges första terminen på gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program.

Kursen ges på distans och berättigar dig att söka studiemedel. Du anmäler dig via antagning.se: Förberedande matematik för högskolestudier I

Byta till Linnéuniversitetet - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst fyra terminer på Sjuksköterskeprogrammet kan söka till senare del av programmet. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer. Det är endast möjligt att ansöka till senare del av Sjuksköterskeprogrammet inför höstterminer.
Läs här om hur du ansöker till senare del av program

”Jag skapar förändring varje dag genom att jag är just den jag är”

Manlig sjuksköterskestudent med gröna sjukhuskläder, svart hår och skägg övar på att sätta en vingkanyl på en docka.

- Jag älskar att hjälpa människor, speciellt när de verkligen behöver hjälp. Att finnas där för någon när den behöver det som mest är väldigt givande.

Ramadan pluggar till sjuksköterska. Det var kärleken till sjukhusserier och en stark vilja att hjälpa andra människor gjorde att Ramadan bestämde sig för ett yrke inom vården. Han lär sig mycket, inte bara om kroppen och sjukdomar utan också om människor och deras liv. Han möter dagligen personer med unika berättelser, men också många fördomar.

- Det är inte alltid lätt som ung kille med invandrarbakgrund. Jag möter många fördomar, men jag skapar också förändring varje dag genom att jag är just den jag är. Speciellt äldre är ofta skeptiska till mig i början men sen när de märker att jag gör ett bra jobb så slappnar de av.

Han hoppas att fler med hans bakgrund väljer yrket, just för att förändra bilden av vem som kan vara sjuksköterska. Själv tar han examen i juni och då väntar redan ett jobb som sjuksköterska. Med några års arbetslivserfarenhet är tanken att läsa vidare till specialistsjuksköterska inom intensivvård eller anestesi.

- Jag vill vara där hjälpen behövs och göra skillnad för människor.

“Jag har möjligheten att förändra en persons liv och då måste jag förvalta det”

n av Lilijan Houso. Lilijan har svart hår, ljus hy, en ljusgul pikétröja och ett passerkort i band runt halsen. Hon sitter framåtlutad med armarna i knät. Bakgrunden är gul med en sjukhusikon, hjärtfrekvens och ett hjärta med en blixt i.

- Att min hjälp kan göra någon annans dag är det som får mig att vilja gå till jobbet varje dag. Att min hjälp kan få någon annan att må bättre.

Lilijan Houso jobbar som sjuksköterska inom psykiatrisk vård. Hon har alltid velat jobba inom vården och ett sommarjobb inom rättspsyk gjorde att hon fick upp ögonen för den psykiatriska vården. Efter sin sjuksköterskeutbildning pluggar hon nu till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård samtidigt som hon jobbar. Att jobba med människor är något hon verkligen trivs med.

- Jag är mån om att se människan och hur jag ska göra för att nå fram till just den person jag möter. Vi är alla olika och måste alla bemötas på olika sätt. Jag har möjligheten att förändra en persons liv och då måste jag förvalta det.

Lilijan tycker att det är ett väldigt utvecklande yrke att jobba inom den psykiatriska vården och att vi behöver prata mer om psykiatrin för att få folk att förstå hur man jobbar inom den. Sjuksköterskan är den som är spindeln i nätet och har koll på alla delar, från kontakt både med patient och läkare till hur man ska bemöta patienten och skriva rapport.

- Jag vill få fler att förstå hur vi jobbar inom rättspsykiatrin och att det är ett roligt och utvecklande arbete.

Liv vill jobba med människor

Liv i hus Vita, Linnéuniversitetet

Liv visste tidigt att hon ville jobba med människor. Nu läser hon fjärde terminen på sjuksköterskeprogrammet och hon är nöjd med sitt utbildningsval. 

”Som sjuksköterska har man många vägar att gå vidare på”

Pierre står i universitetsbiblioteket på Linnéuniversitetet

Pierre läser på sjuksköterskeprogrammet. I sin yrkesroll ser han fram emot att vara medmänniska på jobbet genom att erbjuda trygghet och tröst i livets mödosamma situationer.

Mer om programmet