Skog och träteknik, högskoleingenjör

180 hp

Vad kan man ha skogen till? Det här är en av få utbildningar i landet som utbildar dig i hela kedjan från virkesproducerande skogsbruk till träförädlande industri. Produktionen och tekniknivån i svensk träindustri har ökat kraftigt under det senaste årtiondet och därmed även efterfrågan på välutbildad personal.

Du lär dig om hur man sköter skogen, och hur skogskötseln påverkar kvaliteten på det virke som kommer från skogen. Vilken planka ska användas till vilka hus eller möbler? Vi ser också närmare på hur materialet trä är uppbyggt och hur virkesråvaran förädlas, bearbetas och slutbehandlas. Det handlar här om både massivt trä och sammansatta produkter som skivmaterial, limträ och olika typer av komponenter.

Utbildningen är inte bara teknisk. Du får också kunskaper om ekonomistyrning, marknadsföring, logistik och organisation. Eftersom materialet trä är en förnyelsebar råvara, som ingår i naturens kretslopp, tar vi också upp frågor om miljöhänsyn och miljöpåverkan.

I många kurser ingår exkursioner och industribesök. Projekt utförs i kontakt med branschens företag och organisationer. I årskurs två genomförs en obligatorisk praktikperiod. Under utbildningens senare del finns möjlighet till utlandsstudier.

Utbildningsprogrammet läser du antingen på campus i Växjö eller på distans.

Karriär

Behovet av högskoleutbildad kompetens i träförädlingsindustrin har ökat rejält under senare år. Branschen förutspår att detta är en bestående situation flera år framöver. Din blivande arbetsplats kan vara företag som köper och säljer skogsråvara, biobränsleleverantörer, sågverk, hyvlerier, husfabriker, möbelindustri, skivtillverkare, golvindustri, tillverkare av inredning och byggvaruhandlare.

Examen

Högskoleingenjörsexamen i skogs- och träteknik.

Studenter berättar

Oscar Bjerkinger läser till ingenjör inom skog och trä. I framtiden tror han vi kommer använda allt mer trä i både byggnader, förpackningar och kläder.

Här finns möjligheter att vara med och påverka i framtiden

Johan Häggeborg läser andra året på Högskoleingenjörsprogrammet i skog och träteknik. Ursprungligen kommer han från Hälsingland och har skog i släkten. Det var så intresset för utbildningen väcktes.

Varifrån kommer intresset för skog och trä?
– Vi har skog i familjen och jag har varit med och satt plantor sen jag var liten. Jag har ett intresse för jakt och är uppvuxen på landsbygden. Att jag skulle söka en skoglig utbildning kom jag på ganska sent. Jag är intresserad av produktion och ekonomi och då är den skogliga branschen en lämplig arbetsplats. Skogsindustrin är stor och trä en av våra största exportvaror. Mycket handlar om ekonomi, det kanske inte alla tänker på.

Johan Häggeborg läser till ingenjör i skog och träteknik

Vad i utbildningen kommer du att ha nytta av i framtiden?
– Den är en bred utbildning som spänner från skog till träprodukt. Det var ett starkt argument när jag valde utbildning. För mig var det skog och ekonomi som lockade, men om jag i framtiden skulle vilja arbeta mer på den träbearbetande sidan så finns även den möjligheten. Dessutom ligger ingenjörskompetensen i grunden, vilket känns tryggt.

Vad kommer att vara viktiga frågor i branschen framöver?
– Det känns som en framtidsbransch där det kommer att hända mycket. Miljöfrågorna är ständigt aktuella och begrepp som hållbarhet är en självklar del i debatten idag. På den tekniska sidan går utvecklingen framåt och det finns mycket kvar att optimera. Tittar man exempelvis på sågverksbranschen så ligger den efter verkstadsbranschen, som är bättre på att möta kunders krav och behov av individuella lösningar. Där finns det möjlighet till förbättring. Personligen tycker jag också att det är synd att så mycket av vår träråvara går på export. Jag hoppas att vi kommer att bli bättre på att vidareförädla materialet på plats i Sverige framöver. Här kommer finnas möjlighet att vara med och påverka i framtiden.

Under sin utbildningstid har Johan genomfört både praktik och sommarjobbat på Mellanskog. Nu är han redan erbjuden ett jobb efter examen då en av deras anställda är på väg att gå i pension. Under det sista året på utbildingen kommer han att arbeta 25 % för att sätta sig in i arbetsuppgifterna. Tack vare att ingenjörsutbildningen ges på distans räknar han med att kunna kombinera jobb och studier.

Vad vill du arbeta med i framtiden?
– På lång sikt är jag intresserad av att arbeta i chefsposition, till exempel som virkesområdeschef. Men först gäller att jobba sig upp och bygga upp en erfarenhet. En fördel med den skogliga branschen är att det finns många stora bolag, vilket kan leda till karriärmöjligheter inom olika områden. Det känns roligt.

Intervjuer med tidigare studenter

Pia Edlund: "Jag ser hela kedjan – från markägarna till färdig vara"

Mer om programmet

Trä är ett positivt material på många sätt. Trä är en råvara som det finns gott om och användandet av trä bidrar till ett sunt kretslopp. Och trä är faktiskt också känslomässigt. Det ger en annan känsla än stål och plast, vilket gör att det kanske inte är så konstigt att det är det vanligaste materialet i inredning, möbler, väggar och golv. Det här är en av få utbildningar i landet som utbildar dig i hela kedjan från skogsbruk till färdig produkt.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken