Skog och träteknik, högskoleingenjör

180 hp

Vad kan man ha skogen till? Det här är en av få utbildningar i landet som utbildar dig i hela kedjan från virkesproducerande skogsbruk till träförädlande industri. Produktionen och tekniknivån i svensk träindustri har ökat kraftigt under det senaste årtiondet och därmed även efterfrågan på välutbildad personal.

Du lär dig om hur man sköter skogen, och hur skogskötseln påverkar kvaliteten på det virke som kommer från skogen. Vilken planka ska användas till vilka hus eller möbler? Vi ser också närmare på hur materialet trä är uppbyggt och hur virkesråvaran förädlas, bearbetas och slutbehandlas. Det handlar här om både massivt trä och sammansatta produkter som skivmaterial, limträ och olika typer av komponenter.

Utbildningen är inte bara teknisk. Du får också kunskaper om ekonomistyrning, marknadsföring, logistik och organisation. Eftersom materialet trä är en förnyelsebar råvara, som ingår i naturens kretslopp, tar vi också upp frågor om miljöhänsyn och miljöpåverkan.

I många kurser ingår exkursioner och industribesök. Projekt utförs i kontakt med branschens företag och organisationer. I årskurs två genomförs en obligatorisk praktikperiod. Under utbildningens senare del finns möjlighet till utlandsstudier.

Utbildningsprogrammet läser du antingen på campus i Växjö eller på distans.

Karriär

Behovet av högskoleutbildad kompetens i träförädlingsindustrin har ökat rejält under senare år. Branschen förutspår att detta är en bestående situation flera år framöver. Din blivande arbetsplats kan vara företag som köper och säljer skogsråvara, biobränsleleverantörer, sågverk, hyvlerier, husfabriker, möbelindustri, skivtillverkare, golvindustri, tillverkare av inredning och byggvaruhandlare.

Examen

Högskoleingenjörsexamen i skogs- och träteknik.

Studenter berättar

Oscar Bjerkinger läser till ingenjör inom skog och trä. I framtiden tror han vi kommer använda allt mer trä i både byggnader, förpackningar och kläder.

Här finns möjligheter att vara med och påverka i framtiden

Johan Häggeborg läser andra året på Högskoleingenjörsprogrammet i skog och träteknik. Ursprungligen kommer han från Hälsingland och har skog i släkten. Det var så intresset för utbildningen väcktes.

Varifrån kommer intresset för skog och trä?
– Vi har skog i familjen och jag har varit med och satt plantor sen jag var liten. Jag har ett intresse för jakt och är uppvuxen på landsbygden. Att jag skulle söka en skoglig utbildning kom jag på ganska sent. Jag är intresserad av produktion och ekonomi och då är den skogliga branschen en lämplig arbetsplats. Skogsindustrin är stor och trä en av våra största exportvaror. Mycket handlar om ekonomi, det kanske inte alla tänker på.

Johan Häggeborg läser till ingenjör i skog och träteknik

Vad i utbildningen kommer du att ha nytta av i framtiden?
– Den är en bred utbildning som spänner från skog till träprodukt. Det var ett starkt argument när jag valde utbildning. För mig var det skog och ekonomi som lockade, men om jag i framtiden skulle vilja arbeta mer på den träbearbetande sidan så finns även den möjligheten. Dessutom ligger ingenjörskompetensen i grunden, vilket känns tryggt.

Vad kommer att vara viktiga frågor i branschen framöver?
– Det känns som en framtidsbransch där det kommer att hända mycket. Miljöfrågorna är ständigt aktuella och begrepp som hållbarhet är en självklar del i debatten idag. På den tekniska sidan går utvecklingen framåt och det finns mycket kvar att optimera. Tittar man exempelvis på sågverksbranschen så ligger den efter verkstadsbranschen, som är bättre på att möta kunders krav och behov av individuella lösningar. Där finns det möjlighet till förbättring. Personligen tycker jag också att det är synd att så mycket av vår träråvara går på export. Jag hoppas att vi kommer att bli bättre på att vidareförädla materialet på plats i Sverige framöver. Här kommer finnas möjlighet att vara med och påverka i framtiden.

Under sin utbildningstid har Johan genomfört både praktik och sommarjobbat på Mellanskog. Nu är han redan erbjuden ett jobb efter examen då en av deras anställda är på väg att gå i pension. Under det sista året på utbildingen kommer han att arbeta 25 % för att sätta sig in i arbetsuppgifterna. Tack vare att ingenjörsutbildningen ges på distans räknar han med att kunna kombinera jobb och studier.

Vad vill du arbeta med i framtiden?
– På lång sikt är jag intresserad av att arbeta i chefsposition, till exempel som virkesområdeschef. Men först gäller att jobba sig upp och bygga upp en erfarenhet. En fördel med den skogliga branschen är att det finns många stora bolag, vilket kan leda till karriärmöjligheter inom olika områden. Det känns roligt.

Trä är otroligt vackert

Elina Elofsson bor i Stockholm och läser ingenjörsprogrammet i skog och träteknik på distans. Hon valde en utbildning där hon kunde kombinera sina intressen design och trä. Det som lockade med ingenjörsutbildningen var också trygghet och vetskap om att ingenjörer ofta blir attraktiva på arbetsmarknaden.

Vad tycker du om utbildingen hittills?
– Vi har fått lära oss mycket. Jag är väldigt nöjd med både upplägg och vilka kurser vi får läsa. Det kan vara allt från matematik och ingenjörskurser till byggteknik, eller skog- och träspecifika kurser. Det finns en otrolig bredd i utbildningen, samtidigt som vi också blir nischade.

Elina Elofsson läser till ingenjör i skog och träteknik

Vad tror du att du kommer ha nytta av i framtiden?
– Jag tror att jag kommer att ha nytta av det praktiska. Vi gör många laborationer och får se hur trä och träd lever och beter sig.

Vad vill du arbeta med i framtiden?
– Jag skulle vilja arbeta inom möbelindustrin, gärna nära designprocessen. Exakt vad det blir får jag se sen. Jag tänker att ingenjörsutbildningen är bred, det finns mycket man kan göra.

Varför valde du att läsa på distans?
– Tanken var att jag skulle flytta till Växjö och läsa på campus, men i samband med att jag blev antagen träffade jag min sambo som hade svårt att flytta på grund av sitt jobb. Då visade det sig att programmet ges på distans och jag bestämde mig för att byta till distansvarianten istället. Samtidigt är jag ju här i Växjö ibland, och då får jag en liten del av studentlivet på campus ändå.

Hur är det att läsa på distans?
– Jag har inte så mycket att jämföra med, men jag tycker att det är svårt. Man måste ha självdisciplin och vara bra på att planera sin tid. Jag inbillar mig att det är enklare att följa med i campusstudier. På distans kan man inte slappna av på samma sätt, man måste vara på hugget. I början kändes det också lite ensamt, vilket snart ändrades efter de fysiska träffarna. Då lärde jag känna de andra studenterna, både de som läser på distans och på campus, och efter går det bra att hålla kontakt. Vi hörs både på Skype och har en grupp på Facebook där vi kommunicerar.

trädetalj
trälaboration i labbmiljö

Tidigare studenter berättar

Pia Edlund: "Jag ser hela kedjan – från markägarna till färdig vara"

Stor potential i IKEA-världen

David Viberg är ingenjör i skogs- och träteknik och menar att hans specialkompetens öppnat vägar för att arbeta i, och i nära samarbete med, IKEA-företag sedan han tog examen.

Vad arbetar du med idag?
– Jag arbetar med kvalitet, närmare bestämt som kvalitetschef på IKEA Industry Group i Älmhult. Vi är ett av IKEAs produktionsbolag och en av många fabriker runt om i världen. I Älmult är produktionen inriktad på kök och köksluckor. Min uppgift är bland annat att vara kontakten mot IKEA när det gäller kvalitet och krav på till exempel material, förpackningar eller förpackningsmaterial.

Hur hamnade du där?
– Innan min nuvarande anställning jobbade jag som produkttekniker på IKEA of Sweden. Det företaget har det övergripande ansvaret för IKEA-varuhusens sortiment, vilket ju är väldigt spännande. Produktutvecklare, designers, logistiker och alla andra yrkesroller som krävs i framtagandet av nya produkter, arbetar tillsammans från idé till färdig produkt i varuhusen. Efter examen arbetade jag som projektledare hos en av IKEAs underleverantörer, Spaljisten i Åseda.
Det finns en stor potential i IKEA-världen och IKEA är ju en otroligt populär arbetsgivare. Inte minst finns det spännande möjligheter och chanser att jobba utomlands.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Det är faktiskt kontakten med IKEA. Det var därför jag sökte jobbet. Det roliga är ju storleken i det hela och att det är ett företag i ständig förändring. Det innebär utmaningar.

Varför föll valet på ingenjör i skogs- och träteknik?
– Jag har alltid tyckt att trä är ett trevligt material. Från början var jag nog mer intresserad av det skogliga, men under utbildningens gång växte mitt intresse för materialet trä och träindustrin. Skogs- och träbranschen är en spännande bransch. Råvaran finns i stora mängder och produkterna ligger i tiden, sett ur ett miljöperspektiv. En förädlad träråvara är en bra råvara som kan användas för många olika ändamål.

Vilka kompetenser upplever du att man efterfrågar i branschen?
– Det finns en stor efterfrågan på spetskompetens inom IKEA-världen, och jag tänker att ingenjörsutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö faktiskt kan vara en genväg till en del jobb inom IKEA. När jag sökte jobb på Ikea of Sweden var mina kunskaper inom skog och trä, i kombination med erfarenheterna från Spaljisten, väldigt efterfrågade.

Mer om programmet

Trä är ett positivt material på många sätt. Trä är en råvara som det finns gott om och användandet av trä bidrar till ett sunt kretslopp. Och trä är faktiskt också känslomässigt. Det ger en annan känsla än stål och plast, vilket gör att det kanske inte är så konstigt att det är det vanligaste materialet i inredning, möbler, väggar och golv. Det här är en av få utbildningar i landet som utbildar dig i hela kedjan från skogsbruk till färdig produkt.

Programansvarig berättar

Precis som många av ingenjörsstudenterna har Göran Peterson själv en anknytning till skog och trä. Han är uppvuxen i en familj som hade skog. Familjen drev även ett sågverk. Naturintresset fanns med från början och kanske ligger det till grund för en del av hans engagemang för skog och trä. Han tycker om tanken på att naturprodukter kan bli smarta och värdefulla industriprodukter.

Varför ska man läsa skog och trä?

Det finns flera anledningar. Det kommer att vara lätt att få jobb, för skogs- och träbranschen är underförsörjd när det kommer till personer med högskoleutbildning. Dessutom pågår det strukturförändringar i branschen som leder till nya jobb och karriärvägar. Detta banar väg för en spännande framtid. Vill man arbeta utomlands kan det vara intressant att veta att ungefär 70 procent av produkterna går på export, något som kan leda till en internationell karriärbana. Många av våra studenter väljer dock att arbeta lokalt, på mindre orter där det också finns ett behov av välutbildad personal.

– Sen är trä ett positivt material på många sätt. Trä är en förnyelsebar råvara som det finns gott om och användandet av trä bidrar till ett sunt kretslopp. Träden tar nämligen upp samma mängd koldioxid som släpps ut när det förbränns. Det blir ett nollsummespel, vilket är positivt för miljön. Materialet trä är faktiskt också känslomässigt. Det ger en annan känsla än stål och plast, vilket gör att det kanske inte är så konstigt att det är det vanligaste materialet i inredning, möbler, väggar och golv. Personligen tycker jag att man får en relation till trä som man inte har till andra material.

Vilka är ingenjörsstudenterna?

– De flesta har en koppling till eller vet något om området sen tidigare. Man har en relation till skog och trä. Men det är inget krav, bara något som jag lagt märke till. Man väljer mellan att läsa på campus eller på distans. De flesta flyttar till Växjö men ett antal bor på andra orter. Någon dagspendlar från Alvesta, en annan bor i Stockholm och läser på distans.

Vad läser man?

– Det är en blandning av ämneskurser. Trä, skog och tekniska kurser blandas med naturvetenskap. En stor del handlar om ekonomi och affärstänk. En ingenjör måste förstå att förslagen som de kommer med ska vara vettiga ur ekonomisk synvinkel.

Vart tar studenterna vägen efter examen?

– De finns i en bred flora av jobb, från mindre företag till internationella storföretag. En av våra första ingenjörer har i många år jobbat på ett specialsnickeri som tillverkar skräddarsydda ytterdörrar som vanligen används i renoveringsarbeten av äldre bebyggelse såsom bostadsrättsföreningar, kulturhus, kyrkor och liknande. En av de senaste ingenjörerna jobbar på Skogsbrukets Datacentral (SDC) i Sundsvall med systemutveckling av virkesredovisning. Sen finns de som jobbar i mer närbelägna företag som Södra, Derome och VIDA där arbetsuppgifterna ofta handlar om produktionsledning, logistik och försäljning. Möbelföretag som Lammhults och IKEA har anställt våra ingenjörer till såväl produktionstekniska arbeten som produktutveckling och försäljning.

Vad säger de själva om sina jobb?

– De före detta studenterna verkar trivas bra. En kille på Derome sa: "Man ser ju att man kan få jobb". Sånt vill man gärna höra.

Vad säger näringslivet?

– Jag får många signaler från företag som oroar sig för deras framtida rekrytering. På det sättet är det bra att studenterna gör praktik och examensarbeten ute på företag. Både studenter och företag får lära känna varandra under studietiden och om det går vägen kan det leda till en anställning efter examen.

Arbetsmarknad

Många före detta studenter befinner sig idag på ledande positioner inom trä-förädlingsindustrin. Jobben skiftar mellan allt från produktions- chef, säljansvarig och inköpare, till skogsvårdsledare och platschef. Utbildar du dig till ingenjör i Skogs- och träteknik, så kommer du att få många valmöjligheter. Du kan arbeta i hela kedjan från skog till färdig produkt men utbildningens tyngdpunkt ligger i träförädling. Jobben finns på både mindre och större orter. Dessutom ger utbildningen dig internationella möjligheter.

Organisationer som, till exempel, Södra, Vida, Derome, JGA, Växjö stift, Tarkett och IKEA Industry Group tillhör de som stått för rekryteringen. Du får möjlighet att arbeta inom såväl möbel- och golvindustri som hos biobränsleleverantörer, sågverk, husfabriker, byggvaruhandlare, skivtillverkare och företag som sysslar med inköp och försäljning av skogsråvara.

En av våra före detta studenter jobbar idag på Derome och presenteras på deras webb:

Elin Viberg arbetar som platschef

Att läsa på distans

Programmet ges i två varianter. Antingen läser du på campus i Växjö eller väljer du att läsa på distans. Distansalternativet passar dig som inte har möjlighet att flytta. Att läsa på distans innebär att du via en webbaserad utbildningsplattform använder datorn som hjälpmedel, läser litteratur och ses på träffar i fält, på campus och på industrier. Du får tekniskt stöd via vår helpdesk. Internetanslutning krävs för att följa utbildningarna. Din studieort är Växjö. Även som distansstudent får du vara beredd att ta dig till Växjö ibland, då en del träffar och laborationer är obligatoriska.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken