Skogsbruk för grön hållbar utveckling, masterprogram

120 hp

I skogen finns många möjligheter. Skogsbruk för grön hållbar utveckling är masterprogrammet som ger dig kunskap om och strategier för hur olika skogsskötselsystem kan bidra till samhället genom skogens ekosystemtjänster.

Programmet riktar sig inte bara till dig som redan har en skoglig utbildning utan även till dig som har läst exempelvis naturvetenskap, samhällsvetenskap eller teknik och som vill fördjupa din kunskap inom:

• Skogsskador i ett hållbart skogsbruk för en cirkulär bioekonomi.
• Skogsbrukets digitalisering.
• Hela skogens värdekedja och de förutsättningar som finns kopplat till skogens ekosystemtjänster.
• Skogens klimatnytta och klimatanpassningar.

Under utbildningen kommer du fördjupa dig i frågor om hur ett framtida hållbart skogsbruk kan utvecklas. Programmet har en unik tematisk ansats där du får en helhetsbild och förståelse för skogens hela värdekedja, från skogsproduktion till produkter och andra värden från skogen.

Du kommer att lära dig hur skogsekosystem och skogsbruk fungerar i Sverige, men programmet innehåller även många internationella inslag. Exempelvis genom studieresor och gästföreläsare från olika länder. Under utbildningen kommer du också att få en nära koppling till skogssektorn. Detta genom gästföreläsare, studiebesök, projektarbeten och ett avslutande examensarbete. För att kunna diskutera och få en förståelse för aktuella frågeställningar, utmaningar och möjligheter som kan kopplas till hela skogens värdekedja kommer du att få möta representanter från skogsindustrin, skogsägarföreningar, myndigheter och intresseorganisationer.

Programmet innebär heltidsstudier under två år och omfattar 120 högskolepoäng. Helfartsstudier innebär i genomsnitt 40 studietimmar per vecka. Kurserna i programmet ges på halvfart, vilket innebär att du läser två kurser parallellt.

För dig som inte läst en skoglig utbildning tidigare inleds programmet med 15 hp skoglig grundkurs och en profilerande kurs. För dig som redan har grunderna inleds programmet istället med två profilerande kurser. Programmet innehåller totalt fyra profilerande kurser där du kommer att få lära dig om skogens ekosystemtjänster, skogens klimatnytta och klimatanpassningar, skogsbrukets digitalisering och skogsskador. Därefter kan du själv välja om du vill fördjupa eller bredda dina kunskaper genom valfria kurser. Du kan välja att läsa kurser vid Linnéuniversitetet eller vid andra lärosäten nationellt eller utomlands. Avslutningsvis genomförs ett examensarbete på minst 30 hp.

Programmet erbjuds både som campusutbildning och som distansutbildning. Upplägget för båda varianterna är en hybridlösning där alla studenter kommer att kunna varva studier både på distans och på campus. I många fall kommer du alltså kunna välja att följa till exempel föreläsningar och seminarier på distans eller på plats på campus i Växjö. För både campus- och distansstudenter innehåller programmet flera kursträffar i Växjö och på andra orter. Programmet ges på engelska, men moment eller kurser kan i många fall vara möjliga att examinera på svenska.

Karriär

Efter utbildningen kommer du att vara specialist på skogens värden och hur ett framtida hållbart skogsbruk kan utvecklas. Det finns ett stort behov av arbetskraft och kompetens i skogens hela värdekedja, från skogsskötsel till produktion av mer hållbara produkter från skogen. Du kommer till exempel att kunna arbeta som:

• specialist i skogsindustrin
• skoglig rådgivare
• skoglig expert på myndigheter

Du kan också söka dig till andra branscher som är i behov av skoglig kompetens. Utbildningen möjliggör för en internationell karriär. Efter examen är du dessutom behörig till doktorandstudier vilket innebär att du kan göra en akademisk karriär och till exempel arbeta inom högskolan eller på ett forskningsinstitut.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot skogsbruk för grön hållbar utveckling

Huvudområde: skogs- och träteknik

Mer om programmet

Programansvarig Erika står vid ett räcke

Skogssektorn har ett stort behov av arbetskraft och kompetens i frågor som rör hur ett framtida hållbart skogsbruk kan utvecklas. Programansvarig Erika Olofsson berättar att det nya masterprogrammet skogsbruk för grön hållbar utveckling, är tänkt att möta denna utmaning.

– Jämfört med andra skogliga masterprogram har detta en mer sydsvensk profil kombinerat med internationella inslag. Här möts studenter med skoglig bakgrund och studenter från andra ämnesdiscipliner. Unikt för programmet är också den tematiska ansatsen där studenterna ska erhålla en helhetsbild och förståelse för skogens värdekedja från planta till slutprodukt.

Program i samverkan med bransch och näringsliv

Linnéuniversitetet har ett specifikt, långsiktigt och strategiskt samarbete med Södra och IKEA i partnerskapet The Bridge. Grunden för samarbetet är klimatutmaningarna och FN:s globala mål. Fokus för partnerskapet ligger inom skogsbruk, innovation och hållbarhet och parterna samarbetar inom utbildning och forskning. En ambition är att skapa en arena för kunskapsutveckling och hållbar konkurrenskraft öppen för fler aktörer eftersom vi tror att verka tillsammans är det som krävs för att vi ska klara omställningen i samhället.

Samarbetspartners

IKEAs logotyp
Södras logotyp

Vanliga frågor om programmet

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M