Skogsbruk för grön hållbar utveckling, masterprogram

120 hp

I framtidens skogar finns många möjligheter. Det här programmet ger kunskaper om hur olika strategier och skogsskötselsystem kan tillgodose samhället ekosystemtjänster från skogen i framtiden. I programmet Skogsbruk för grön hållbar utveckling kan både du med skoglig utbildning och du som kommer från andra discipliner fördjupa dig i skogens hela värdekedja och de förutsättningar som finns kopplat till skogens ekosystemtjänster, klimatnytta och klimatanpassningar, skogsbrukets digitalisering och skogsskador i ett hållbart skogsbruk för en cirkulär bioekonomi.

I masterprogrammet Skogsbruk för grön hållbar utveckling får du möjlighet att fördjupa dig i frågor om hur ett framtida hållbart skogsbruk kan utvecklas. Utbildningen har en unik tematisk ansats där du ska få en helhetsbild och förståelse för skogens hela värdekedja, från skogsproduktion till produkter och värden från skogen, samt fördjupning i frågor kopplade ekosystemtjänster, skogens klimatnytta och klimatanpassning, skogsbrukets digitalisering och skogsskador.

Du kommer att få kunskaper om skogsekosystem och skogsbruk i nationellt, men programmet innehåller även många internationella inslag genom till exempel studieresor och gästföreläsare från olika länder. Under utbildningens gång kommer du också att, genom gästföreläsare, studiebesök, projektarbeten och ett avslutande examensarbete, få en nära koppling till skogssektorn. Du kommer att få möta representanter från skogsindustrin, skogsägarföreningar, myndigheter, och intresseorganisationer, för att få en förståelse för och diskutera aktuella frågeställningar, och de utmaningar och möjligheter praktiken står inför genom skogens hela värdekedja.

Programmet omfattar totalt 120 högskolepoäng med tidsomfattning 2 år vid helfartsstudier. Helfartsstudier innebär i genomsnitt 40 studietimmar per vecka. Kurserna i programmet ges på halvfart, vilket innebär att du läser två kurser parallellt.

För dig som inte läst en skoglig utbildning tidigare inleds programmet med 15 hp skoglig grundkurs och en programprofilerande kurs. För dig som redan har grunderna inleds programmet med två programprofilerande kurser. Programmet innehåller fyra programprofilerande kurser där du kommer att få lära dig om skogens ekosystemtjänster, skogens klimatnytta och klimatanpassningar, skogsbrukets digitalisering och skogsskador. Därefter kan du själv välja om du vill fördjupa eller bredda dina kunskaper genom valfria kurser. Du kan välja att läsa kurser vid Linnéuniversitetet eller vid andra lärosäten nationellt eller utomlands. Avslutningsvis genomförs ett examensarbete om minst 30 hp.

Programmet erbjuds som campusutbildning för internationella studenter och distansutbildning för nationella studenter. Upplägget för båda varianterna är en hybridlösning där alla studenter kommer att varva studier både på distans och på campus, och i många fall kan välja att följa till exempel föreläsningar och seminarier på distans eller på plats i Växjö. För både campus- och distansstudenter innehåller programmet flera kursträffar i Växjö och på andra orter. Programmet ges på engelska, men moment eller kurser kan i många fall vara möjliga att examinera på svenska.

Karriär

Efter utbildningen kommer du att vara specialist på skogens värden och hur ett framtida hållbart skogsbruk kan utvecklas. Det finns ett stort behov av arbetskraft och kompetens i skogens hela värdekedja från skogsskötsel till produktion av mer hållbara produkter från skogen. Du kommer till exempel att kunna arbeta som specialist i skogsindustrin, som skoglig rådgivare eller skoglig expert på myndigheter. Du kan också söka dig till andra branscher som är i behov av skoglig kompetens. Utbildningen öppnar också upp för en internationell karriär. Med en examen från denna utbildning är du dessutom behörig att forskarstudera och göra en akademisk karriär och till exempel arbeta inom högskolan eller på forskningsinstitut.

Programmet genomförs i nära samverkan med skogssektorn. Linnéuniversitetet har ett långsiktigt och strategiskt samarbete med Södra och IKEA i partnerskapet The Bridge. Grunden för samarbetet är klimatutmaningarna och FN:s globala mål. Fokus för partnerskapet ligger inom skogsbruk, innovation och hållbarhet och parterna samarbetar inom utbildning och forskning. En ambition är att skapa en arena för kunskapsutveckling och hållbar konkurrenskraft öppen för fler aktörer eftersom vi tror att verka tillsammans är det som krävs för att vi ska klara omställningen i samhället.

Examen

Filosofie masterexamen med inriktning mot skogsbruk för grön hållbar utveckling

Huvudområde: skogs- och träteknik

Mer om programmet

Programansvarig Erika står vid ett räcke

Skogssektorn har ett stort behov av arbetskraft och kompetens i frågor som rör hur ett framtida hållbart skogsbruk kan utvecklas. Programansvarig Erika Olofsson berättar att det nya masterprogrammet skogsbruk för grön hållbar utveckling, är tänkt att möta denna utmaning.

– Jämfört med andra skogliga masterprogram har detta en mer sydsvensk profil kombinerat med internationella inslag. Här möts studenter med skoglig bakgrund och studenter från andra ämnesdiscipliner. Unikt för programmet är också den tematiska ansatsen där studenterna ska erhålla en helhetsbild och förståelse för skogens värdekedja från planta till slutprodukt.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M