Skogsbruk med många mål

120 hp

Vill du jobba med skog och alla de möjligheter som finns med den? Masterprogrammet Skogsbruk med många mål är en unik utbildning på distans där du lär dig hur vi kan ta tillvara på skogen ur ett ekonomiskt, ekologiskt och samhällsperspektiv. Programmet ger dig en bred kunskap om skogens olika nyttor. Utbildningen ges i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Under utbildningens gång kommer du att få ökad förståelse för vår skog från olika perspektiv. Fokus är på svenskt skogsbruk och under utbildningens gång kommer du att få en nära koppling till skogssektorn i Sverige. Bland annat kommer representanter från skogsägarföreningar, myndigheter, skogsindustri och ideell naturvård att medverka genom diskussioner i aktuella frågor och som exkursionsledare och studiebesöksvärdar. Du kommer också ha möjlighet att genomföra projektarbeten och examensarbete med aktörer i sektorn.

Det är möjligt att läsa programmet på helfart eller halvfart. Under första delen av programmet kommer du att läsa kurser om skogsskötsel, vetenskapsmetodik, naturvårdsbiologi, växtfysiologi och skogsbruk och klimat. Därefter kan du själv välja om du vill fördjupa eller bredda dina kunskaper genom valfria kurser. Du kan till exempel läsa kurser i skogsträdsförädling, skogsskador, skoglig fjärranalys eller trädens vedbildning. Som avslut på programmet skriver du ett självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng.

Karriär

Efter utbildningen kommer du att vara specialist på skogen och dess förnybara kraft. Det finns ett stort behov av arbetskraft i skogssektorn och du kommer till exempel kunna arbeta som skogskonsulent, skogsvårdsledare, skogsinspektor, skogsförvaltare eller naturvårdshandläggare.

Du kommer också kunna söka dig till andra branscher som är i behov av skogsexperter. Du kan till exempel jobba som skoglig specialist på bank, försäkringsbolag eller på myndigheter, till exempel Trafikverket.

Med en examen från denna utbildning är du dessutom behörig att forska i ämnena skogs- och träteknik, skogsvetenskap och biologi.

Examen

Masterexamen

Huvudområde: skogsvetenskap

Filosofie masterexamen

Huvudområde: skogs- och träteknik

Eva gillar flexibiliteten som det innebär att läsa på distans

Eva, student vid Linnéuniversitetet

Att läsa vidare på distans passade Eva bra då hon bor på annan ort och har familj. Hon tycker det är roligt att lära sig nya saker och ville fördjupa sig i de skogliga ämnena. Eftersom hon varit nöjd med sina tidigare studier vid Linnéuniversitetet valde hon att läsa här igen.

- Jag tycker utbildningen är mycket bra! Lärarna är kompetenta och tillmötesgående. Att det dessutom går att kombinera studierna med en aktiv vardag är något jag värdesätter högt, säger Eva.

Haidi kombinerar studier och arbete

Haidi har tidigare läst andra kurser på distans och tycker distansstudier gör det möjligt att styra över sin egen tid och kunna arbeta samtidigt.

Mer om programmet

Utbildningens upplägg

Undervisningen bedrivs på distans med självstudier i form av t.ex. litteraturstudier, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter där kommunikation och material hanteras interaktivt via lärplattformen Canvas. Det kommer även att ingå gruppuppgifter, seminarier, redovisningar m.m. där arbete och deltagande sker online.

Logga in på lärplattformen Canvas här med ditt studentkonto.

Program i samverkan med bransch och näringsliv

Programmet är ett unikt samarbete mellan Linnéuniversitetet och SLU. Skogsbruk med många mål genomförs i dialog med olika aktörer relevanta för din utbildning.

Linnéuniversitetet har också ett specifikt, långsiktigt och strategiskt samarbete med Södra och IKEA i partnerskapet The Bridge. Grunden för samarbetet är klimatutmaningarna och FN:s globala mål. Fokus för partnerskapet ligger inom skogsbruk, innovation och hållbarhet och parterna samarbetar inom utbildning och forskning. En ambition är att skapa en arena för kunskapsutveckling och hållbar konkurrenskraft öppen för fler aktörer eftersom vi tror att verka tillsammans är det som krävs för att vi ska klara omställningen i samhället.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är en av Europas grönaste städer och här har du nära till natur, skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

 

Studenter i hus M