Skogsbruk med många mål

120 hp

Vill du jobba med skog och alla de möjligheter som finns med den? Masterprogrammet Skogsbruk med många mål är en unik utbildning på distans där du lär dig hur vi kan ta tillvara på skogen ur ett ekonomiskt, ekologiskt och samhällsperspektiv. Programmet ger dig en bred kunskap om skogens olika nyttor. Utbildningen ges i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Under utbildningens gång kommer du att få ökad förståelse för vår skog från olika perspektiv. Fokus är på svenskt skogsbruk och under utbildningens gång kommer du att få en nära koppling till skogssektorn i Sverige. Bland annat kommer representanter från skogsägarföreningar, myndigheter, skogsindustri och ideell naturvård att medverka genom diskussioner i aktuella frågor och som exkursionsledare och studiebesöksvärdar. Du kommer också ha möjlighet att genomföra projektarbeten och examensarbete med aktörer i sektorn.

Det första året kommer du att läsa kurser om skogsbruk och klimat, bevarande av skogens biologiska mångfald, vetenskapsmetodik och skogsskötsel. Under andra året kan du själv välja om du vill fördjupa eller bredda dina kunskaper genom valbara kurser. Du kan till exempel läsa kurser i fjärranalys och skogsinventering, skogsskador eller skogsträdsförädling. Sista terminen skriver du ett självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng.

Karriär

Efter utbildningen kommer du att vara specialist på skogen och dess förnybara kraft. Det finns ett stort behov av arbetskraft i skogssektorn och du kommer till exempel kunna arbeta som skogskonsulent, skogsvårdsledare, skogsinspektor, skogsförvaltare eller naturvårdshandläggare.

Du kommer också kunna söka dig till andra branscher som är i behov av skogsexperter. Du kan till exempel jobba som skoglig specialist på bank, försäkringsbolag eller på myndigheter, till exempel Trafikverket.

Med en examen från denna utbildning är du dessutom behörig att forska i ämnena skogs- och träteknik, skogsvetenskap och biologi.

Examen

Masterexamen

Huvudområde: skogsvetenskap

Filosofie masterexamen

Huvudområde: skogs- och träteknik

Haidi kombinerar studier och arbete

Haidi har tidigare läst andra kurser på distans och tycker distansstudier gör det möjligt att styra över sin egen tid och kunna arbeta samtidigt.

Mer om programmet

Utbildningens upplägg

Undervisningen bedrivs på distans med självstudier i form av t.ex. litteraturstudier, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter där kommunikation och material hanteras interaktivt via lärplattformen Canvas. Det kommer även att ingå gruppuppgifter, seminarier, redovisningar m.m. där arbete och deltagande sker online.

I utbildningen ingår kursmoment där vi träffas fysiskt på olika platser i Sverige. Varje träff varar 2-4 dagar och sker företrädesvis i södra Sverige. Två-tre träffar per termin är obligatoriska med examinerande moment medan andra kommer att vara mer av frivillig karaktär. För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt rekommenderar vi att du planerar för att kunna delta på merparten av träffarna.

Utbildningen ges i samarbete mellan Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det är SLU som ansvarar för antagningen till utbildningen. Du gör din ansökan via antagning.se där du söker till ”Skogsbruk med många mål, masterprogram” vid SLU. Efter att du blivit antagen till utbildningen kommer du att registreras som student vid båda lärosätena.

Utbildningen är två år och ges på helfart. Varje termin läser du två kurser samtidigt som båda ges på halvfart. Om du istället vill läsa utbildningen under fyra år på halvfart kan du söka varje kurs separat. Du ansöker i så fall inte till programmet utan till fristående kurser. Det ger dig möjlighet att t.ex. arbeta samtidigt som du studerar.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M