Skogs­kandidat­programmet

180 hp

Är du intresserad av en framtid inom skogsbruket? Läs skog på distans och förbered dig för arbete inom till exempel skoglig rådgivning och förvaltning.

Skogsbranschen har ett växande behov av kvalificerad arbetskraft och rekrytering av akademiker är en viktig del i företagens utvecklingsarbete. Programmet har utvecklats i samarbete med olika aktörer inom skogsnäringen. Utbildningens syfte är att förbereda för en yrkesverksamhet inom privat- och bolagsskogsbruket och närliggande branscher. Programmet ges med fem olika inriktningar, skogsskötsel, ekologi och miljö, företagsekonomi, träförädling samt ledarskap och organisation. Första året är gemensamt medan hälften av kurserna under år två specifika för respektive inriktning och år tre består sedan till hälften av valfria kurser. Med utgångspunkt i ämnet skogs- och träteknik, ges kurser för alla inriktningarna inom bl.a. skogsskötsel, mark och vattenfrågor, GIS, virkeslära, skogsteknik, skogsbränsle, kommunikation, hållbar utveckling samt skoglig planering. Programmet ger med sina fem inriktningar och sitt stora utbud av valfria kurser under år tre stora möjligheter att utforma sin egen inriktning och specialisering inom programmet. De valfria kurserna under år tre medger även möjlighet att kunna läsa en termin utomlands på ett annat universitet.

Karriär

Utbildningen ger dig många valmöjligheter när det är dags för dig att ge dig ut i arbetslivet. Alternativen skiftar mellan allt från arbete inom till exempel skogsrådgivning och skogsförvaltning till arbete inom sågverksindustri. Med språkkunskaper öppnar utbildningen upp för en internationell karriär.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Skogshushållning samt skogsskötsel

Huvudområde: Skogs­ och träteknik

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Skogshushållning samt ekologi och miljö

Huvudområde: Skogs­ och träteknik

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Skogshushållning samt företagsekonomi

Huvudområde: Skogs­ och träteknik

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Skogshushållning samt träförädling

Huvudområde: Skogs­ och träteknik

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Skogshushållning samt ledarskap och organisation

Huvudområde: Skogs­ och träteknik

Jaanice Winderberg i skog

Jaanice fick jobb på sin praktikplats

Människan kan påverka hur skogen ser ut. Den insikten fick Jaanice Windelberg från Uddevalla första dagen på Skogskandidatprogrammet, där hon tog sin examen våren 2015.

Vad gör du i dag?
– Nu är jag på Skogssällskapet som förvaltarresurs, tillsammans med skogsförvaltaren åker jag ut på mindre förvaltaruppdrag där vi tittar på marker, bedömer åtgärder, gör budgetar, skogsvårdsplanering och sådant. Jag gjorde praktik hos dem under utbildningen och har haft kontakt med dem sedan dess. Efter utbildningen började jag som aspirant på Södra, men så dök möjligheten upp att börja här.

Varför valde du att läsa en skoglig utbildning?
– Jag har alltid varit intresserad av naturen och skogen och så satt jag en dag på nätet och snubblade över utbildningen. Sedan när jag kom till startträffen i Asa kändes det helt rätt. Det var en härlig gemenskap bland studenterna och bra engagemang från lärarna. Intresset väcktes för varför skogen ser ut som den gör och hur vi som människor kan påverka hur skogen ser ut. Vi människor kan påverka mycket hur skogen ser ut.

Känner du att du gjorde rätt val av utbildning?
– För min del, eftersom den är på distans och jag har hus och sådant, så kunde jag inte ha valt något annat. Men jag älskar att den var på distans. Men det gör att man måste ta mer eget ansvar med till exempel planering. Så det ligger mer ansvar på dina axlar. Man kan inte bara sitta vid sin dator utan man måste ge sig ut själv.

Ett flexibelt arbete i skogsbranschen lockade Rasmus

Student på Linnéuniversitetets campus i Växjö

Rasmus jobbar som planläggare på Södra och har under tre års tid valt att läsa Skogskandidatprogrammet på distans.

- Jag tyckte distans kändes smidigt. Dels för att jag kunde fortsätta att jobba, dels för att det blir enklare att planera sin fritid. Det är även en stor fördel att distansutbildningen innefattade mestadels inspelade föreläsningar. Då kunde jag ta del av missade föreläsningar i efterhand, säger Rasmus.

Mer om programmet

Från och med hösten 2019 kommer programmet att ha två inriktningar, skoglig förvaltning respektive skogsekologi. Inriktningen skoglig förvaltning är i princip densamma som programmet tidigare har haft, medan skogsekologiinriktningen är ny.

Det som skiljer inriktningarna åt är dels kursinnehållet, dels var kurserna ges.
 
Du som väljer inriktning skogsekologi läser ungefär hälften av dina kurser vid institutionen för biologi och miljö i Kalmar, och hälften vid institutionen för skog och träteknik i Växjö. Du som istället väljer att läsa inriktning skoglig förvaltning läser alla utom tre av dina kurser vid institutionen för skog och träteknik i Växjö.
 
Ytterligare en skillnad är att inriktningen skoglig förvaltning har en termin med valbara kurser, vilket förbättrar dina möjligheter för eventuella utbytesstudier utomlands.

Mossa och barrskog

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M