Skogs­kandidat­programmet

180 hp

Vill du arbeta med skog och människor, och samtidigt vara med och utveckla framtidens skogsbruk? Läs skog på distans och förbered dig för arbete inom till exempel skoglig rådgivning och förvaltning.

Den skogliga branschen ska tillgodose många behov. I det här programmet lär du dig mer om de viktiga nyttor som skogen kan bidra med, till exempel koldioxidinbindningens roll i klimatarbetet, råvaruförsörjning, rekreation och biologisk mångfald. Du lär dig också hur vi kan bruka skogen och anpassa skogsbruket i ett förändrat klimat. Skogens värdekedja är komplex och för att möta dess utmaningar har programmet en tvärvetenskaplig ansats. Du läser framför allt skogliga ämnen, men även ekologi, ekonomi, teknik och logistik.

Flexibelt studieupplägg från söder till norr

Du läser huvudsakligen på distans och varvar självstudier via en digital lärplattform med fysiska träffar. Räkna med upp till tre träffveckor per termin då studentgruppen ses fysiskt under 2-5 dagar per gång. Träffarna är inte obligatoriska men utgör en mycket viktig del av utbildningen. Därför bör studenter ha möjlighet att delta vid en majoritet av tillfällena, som ibland innehåller examinerande moment, vilket förutsätter närvaro.

Träffarna sker företrädelsevis i södra Sverige, men under hösten 2024 startar ett nytt samarbete kring två skogliga lärcentra i Sävar och Gävle med omnejd. Bakom satsningen står Linnéuniversitetet i samverkan med skogsbranschen*. Båda lärcentra kommer att drivas i samarbete med Skogforsk. Målet är att möjliggöra och underlätta fysiska träffar för studenter på Skogskandidatprogrammet boende i mellersta och norra Sverige.

*Företag som deltar i satsningen är Billerud, Holmen Skog, Mellanskog, Norra Skog, SCA, Stora Enso och Sveaskog. Sedan tidigare samverkar Linnéuniversitetet även kring utbildningar med Södra och IKEA inom ramen för partnerskapet The Bridge.

Ett program – fyra profiler

Skogskandidatprogrammets fyra profiler ger dig möjlighet till specialisering inom följande områden:

  • Skogsskötsel
  • Ekologi och miljö
  • Företagsekonomi
  • Träförädling
    Obs! Profilen Ledarskap och organisation ges inte hösten 2024.

Första året är gemensamt medan hälften av kurserna under år två är specifika för respektive profil. År tre består till hälften av valfria kurser. Med utgångspunkt i ämnet skogs- och träteknik, ges gemensamma kurser för alla profiler inom bland annat skogsskötsel, mark- och vattenfrågor, GIS, virkeslära, skogsteknik, skogsbränsle, kommunikation, hållbar utveckling samt skoglig planering. Tack vare de fyra profilerna och ett stort utbud av valfria kurser under tredje året får du stora möjligheter att utforma en egen inriktning och specialisering inom programmet.

Under utbildningen kommer du att genomföra flera projekt i samarbete med branschens företag och organisationer. Detta ger en möjlighet att redan under studietiden knyta kontakter med potentiella arbetsgivare. Du samläser också vissa kurser med privata skogsägare, vilket skapar förståelse för en möjlig framtida arbetsmarknad kopplat till det privata skogsbruket. Exkursioner och studiebesök görs kontinuerligt under utbildningens gång.

Karriär

Skogsbranschen har ett växande behov av kvalificerad arbetskraft och rekrytering av akademiker är en viktig del i företagens utvecklingsarbete. Skogskandidatprogrammet har utvecklats i samarbete med olika aktörer inom skogsnäringen, och förbereder dig för en yrkesverksamhet inom skogsbruket och närliggande branscher.

Utbildningen ger dig många valmöjligheter när det är dags för dig att ge dig ut i arbetslivet. Alternativen skiftar mellan allt från arbete inom till exempel skogsrådgivning och skogsförvaltning, till arbete inom sågverksindustri. Med språkkunskaper öppnar utbildningen även upp för en internationell karriär.

Studenter med examen från Skogkandidatprogrammet har även möjlighet att läsa vidare på masterprogrammet Skogsbruk för grön hållbar utveckling. Detta program har arbetats fram i samarbete med Södra och IKEA inom ramen för partnerskapet The Bridge.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Skogshushållning samt skogsskötsel Huvudområde: Skogs­ och träteknik

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Skogshushållning samt ekologi och miljö Huvudområde: Skogs­ och träteknik

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Skogshushållning samt företagsekonomi Huvudområde: Skogs­ och träteknik

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Skogshushållning samt träförädling Huvudområde: Skogs­ och träteknik

Jaanice fick jobb på sin praktikplats

Porträtt kvinna i skogsmiljö

Människan kan påverka hur skogen ser ut. Den insikten fick Jaanice Windelberg från Uddevalla första dagen på Skogskandidatprogrammet.

– Jag har alltid varit intresserad av naturen och skogen och så satt jag en dag på nätet och snubblade över utbildningen. Sedan när jag kom till startträffen i Asa kändes det helt rätt.

Ett flexibelt arbete i skogsbranschen lockade Rasmus

Student på Linnéuniversitetets campus i Växjö

Rasmus jobbar som planläggare på Södra och har under tre års tid valt att läsa Skogskandidatprogrammet på distans.

- Jag tyckte distans kändes smidigt. Dels för att jag kunde fortsätta att jobba, dels för att det blir enklare att planera sin fritid. Det är även en stor fördel att distansutbildningen innefattade mestadels inspelade föreläsningar. Då kunde jag ta del av missade föreläsningar i efterhand, säger Rasmus.

Anders bytte banken mot skogen

Man i skogen med klave i handen

I dag jobbar Anders Rickardson ute i skogen minst tre dagar i veckan. Det hela började med en vilja att lära sig mer om skog och skogsskötsel.

Mer om programmet

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M