Skogs­kandidat­programmet med inriktning Skogsekologi

180 hp

Är du intresserad av en framtid inom skogsbruket? Läs skog på distans och förbered dig för arbete inom till exempel skoglig rådgivning och förvaltning.

Skogsbranschen har ett växande behov av kvalificerad arbetskraft och rekrytering av akademiker är en viktig del i företagens utvecklingsarbete. Programmet har utvecklats i samarbete med olika aktörer inom skogsnäringen. Utbildningens syfte är att förbereda för en yrkesverksamhet inom privat- och bolagsskogsbruket och närliggande branscher. Programmet ges med två olika inriktningar, skoglig förvaltning respektive skogsekologi. Första året är gemensamt medan ungefär hälften av kurserna under år två och tre är specifika för respektive inriktning. Med utgångspunkt i ämnet skogs- och träteknik, ges kurser på båda inriktningarna inom bl.a. skogsskötsel, mark och vattenfrågor, GIS, virkeslära, skogsbränsle samt ledarskap. Skoglig förvaltning har sedan fördjupningar inom t.ex. skogsproduktion, lövskogsbruk, träförädling samt skoglig ekonomi, handel och marknader, medan skogsekologin har fördjupningar inom t.ex. ekologi, miljökemi, miljörätt samt samhällsplanering och förvaltning.

Karriär

Utbildningen ger dig många valmöjligheter när det är dags för dig att ge dig ut i arbetslivet. Alternativen skiftar mellan allt från arbete inom till exempel skogsrådgivning och skogsförvaltning till arbete inom sågverksindustri. Med språkkunskaper öppnar utbildningen upp för en internationell karriär.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning Skoglig förvaltning

eller Filosofie kandidatexamen med inriktning Skogsekologi

Huvudområde: Skogs- och träteknik

Anna är en av många kvinnor som pluggat Skogskandidatprogrammet

Anna Schyman vid Linnéuniversitetet

Skogskandidatsprogrammet på Linnéuniversitetet har fler kvinnliga studenter än manliga. Något som sticker ut och tyder på förändring då branschen fortfarande är mansdominerad.

- Det är en stor öppenhet för mångfald i programmet och en varierande grupp av studenter när det gäller kön, ålder och bakgrund. Jag har till exempel ingen skoglig bakgrund. En anledning till att fler kvinnor söker sig till utbildningen kan också vara att det finns en positiv kultur kring utbildningen, säger Anna Schyman som tog examen från Skogskandidatsprogrammet 2018.

Jaanice Winderberg i skog

Jaanice fick jobb på sin praktikplats

Människan kan påverka hur skogen ser ut. Den insikten fick Jaanice Windelberg från Uddevalla första dagen på Skogskandidatprogrammet, där hon tog sin examen våren 2015.

Vad gör du i dag?
– Nu är jag på Skogssällskapet som förvaltarresurs, tillsammans med skogsförvaltaren åker jag ut på mindre förvaltaruppdrag där vi tittar på marker, bedömer åtgärder, gör budgetar, skogsvårdsplanering och sådant. Jag gjorde praktik hos dem under utbildningen och har haft kontakt med dem sedan dess. Efter utbildningen började jag som aspirant på Södra, men så dök möjligheten upp att börja här.

Varför valde du att läsa en skoglig utbildning?
– Jag har alltid varit intresserad av naturen och skogen och så satt jag en dag på nätet och snubblade över utbildningen. Sedan när jag kom till startträffen i Asa kändes det helt rätt. Det var en härlig gemenskap bland studenterna och bra engagemang från lärarna. Intresset väcktes för varför skogen ser ut som den gör och hur vi som människor kan påverka hur skogen ser ut. Vi människor kan påverka mycket hur skogen ser ut.

Känner du att du gjorde rätt val av utbildning?
– För min del, eftersom den är på distans och jag har hus och sådant, så kunde jag inte ha valt något annat. Men jag älskar att den var på distans. Men det gör att man måste ta mer eget ansvar med till exempel planering. Så det ligger mer ansvar på dina axlar. Man kan inte bara sitta vid sin dator utan man måste ge sig ut själv.

Mer om programmet

Från och med hösten 2019 kommer programmet att ha två inriktningar, skoglig förvaltning respektive skogsekologi. Inriktningen skoglig förvaltning är i princip densamma som programmet tidigare har haft, medan skogsekologiinriktningen är ny.

Det som skiljer inriktningarna åt är dels kursinnehållet, dels var kurserna ges.
 
Du som väljer inriktning skogsekologi läser ungefär hälften av dina kurser vid institutionen för biologi och miljö i Kalmar, och hälften vid institutionen för skog och träteknik i Växjö. Du som istället väljer att läsa inriktning skoglig förvaltning läser alla utom tre av dina kurser vid institutionen för skog och träteknik i Växjö.
 
Ytterligare en skillnad är att inriktningen skoglig förvaltning har en termin med valbara kurser, vilket förbättrar dina möjligheter för eventuella utbytesstudier utomlands.

Mossa och barrskog

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M