Skogs­kandidat­programmet med inriktning Skoglig förvaltning

180 hp

Är du intresserad av en framtid inom skogsbruket? Läs skog på distans och förbered dig för arbete inom till exempel skoglig rådgivning och förvaltning.

Skogsbranschen har ett växande behov av kvalificerad arbetskraft och rekrytering av akademiker är en viktig del i företagens utvecklingsarbete. Programmet har utvecklats i samarbete med vår referensgrupp där representanter från bl a LRF Skogsägarna, Södra, Norra Skogsägarna, Sveriges Jordägareförbund, Skogsstyrelsen och privata sågverk ingått. Utbildningens syfte är att förbereda för en yrkesverksamhet inom privat- och bolagsskogsbruket och närliggande branscher. Med utgångspunkt i ämnet skogs- och träteknik, ges kurser inom skogsproduktion, skogsskötsel, mark och vattenfrågor, GIS, virkeslära, skogsbränsle, träets användning, organisation och ledarskap samt inköp och försäljning. Det avslutande examensarbetet utförs med anknytning till företag eller forskningsverksamhet.

Du läser på distans. Information, föreläsningar, kursmaterial och övningsuppgifter läggs ut på nätet via en digital lärplattform. Under terminerna har vi ett antal träffar med laborationer, fältövningar, industribesök och föreläsningar. Träffarna sker vanligen 2-5 dagar i följd, förlagt måndag till lördag. Examination sker genom muntliga och skriftliga tentamina samt inlämningsuppgifter och praktiska moment. Programmet leder till en treårig kandidatexamen med möjlig utgång efter 120 hp till högskoleexamen.

Karriär

Utbildningen ger dig många valmöjligheter när det är dags för dig att ge dig ut i arbetslivet. Alternativen skiftar mellan allt från arbete inom till exempel skogsrådgivning och skogsförvaltning till arbete inom sågverksindustri. Med språkkunskaper öppnar utbildningen upp för en internationell karriär.

Examen

Kandidatexamen med inriktning mot skogens skötsel och användning.

Huvudområde: Skogs- och träteknik.

Tidigare studenter berättar

Jaanice Winderberg i skog

Jaanice fick jobb på sin praktikplats

Människan kan påverka hur skogen ser ut. Den insikten fick Jaanice Windelberg från Uddevalla första dagen på Skogskandidatprogrammet, där hon tog sin examen våren 2015.

Vad gör du i dag?
– Nu är jag på Skogssällskapet som förvaltarresurs, tillsammans med skogsförvaltaren åker jag ut på mindre förvaltaruppdrag där vi tittar på marker, bedömer åtgärder, gör budgetar, skogsvårdsplanering och sådant. Jag gjorde praktik hos dem under utbildningen och har haft kontakt med dem sedan dess. Efter utbildningen började jag som aspirant på Södra, men så dök möjligheten upp att börja här.

Varför valde du att läsa en skoglig utbildning?
– Jag har alltid varit intresserad av naturen och skogen och så satt jag en dag på nätet och snubblade över utbildningen. Sedan när jag kom till startträffen i Asa kändes det helt rätt. Det var en härlig gemenskap bland studenterna och bra engagemang från lärarna. Intresset väcktes för varför skogen ser ut som den gör och hur vi som människor kan påverka hur skogen ser ut. Vi människor kan påverka mycket hur skogen ser ut.

Känner du att du gjorde rätt val av utbildning?
– För min del, eftersom den är på distans och jag har hus och sådant, så kunde jag inte ha valt något annat. Men jag älskar att den var på distans. Men det gör att man måste ta mer eget ansvar med till exempel planering. Så det ligger mer ansvar på dina axlar. Man kan inte bara sitta vid sin dator utan man måste ge sig ut själv.

Mer om programmet

Skoglig utbildning. Från och med hösten 2016 ersätter Skogskandidatprogrammet det tidigare Skogs- och träprogrammet. Namnet är nytt, innehållet i utbildningen detsamma.

Mossa och barrskog

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken