Sociala medier och webbteknologier, masterprogram

120 hp

Programmet fokuserar på design och utveckling av tjänster och verktyg för sociala medier med hjälp av webben och mobila teknologier.

Detta masterprogram ger dig en väl avvägd kombination av teoretiska perspektiv och praktiska kunskaper. I synnerhet får du en djup förståelse av nätverk (communities) på webben och den tekniska infrastruktur de samverkar med. Du utvecklar de färdigheter som krävs för att designa och konstruera innovativa tekniska lösningar och verktyg som använder mobila tekniker och webbteknologier för att stödja dessa nätverk.

Programmet består av ett antal allmänna kurser inom området medieteknik, samt specialiserade kurser som utforskar aktuella frågor och de senaste kunskaperna inom sociala medier och webbteknologier. Kurserna omfattar områden som webbteknologier, design och interaktion, sociala medier och IT-affärer. Programmet passar dig som har en grundläggande förståelse för, och praktisk färdighet i att arbeta med grundläggande webbteknologier såsom HTML, CSS och JavaScript (och kanske också server-side-tekniker som PHP, Python, ASP.NET eller Ruby), och söker höja din färdighetsnivå till en mer avancerad nivå med tillämpning inom sociala medier.

Den fackkunskap och de färdigheter du får ger dig möjlighet att identifiera, hantera och lösa tekniska, organisatoriska och designmässiga frågor som rör den globala marknaden för digitala medier och Internet. Dessutom får du en gedigen akademisk grund för doktorandstudier genom att etablerade forskningsmetoder och övningar tillämpas i alla kurser. Under din sista termin skriver du en masteruppsats.

Karriär

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis webbutvecklare, interaktionsdesigner, IT-strateg eller new media editor vid olika företag eller vid stora internationella bolag. Du kan även fortsätta med forskningsstudier mot en doktorsexamen.

Examen

Masterexamen med inriktning mot sociala medier och webbteknologier

Huvudområde: Medieteknik

Studenter berättar

Mer om programmet

Programöversikt

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken