Sociala medier och webbteknologier, masterprogram

120 hp

Programmet fokuserar på design och utveckling av tjänster och verktyg för sociala medier med hjälp av webben och mobila teknologier.

Detta masterprogram ger dig en väl avvägd kombination av teoretiska perspektiv och praktiska kunskaper. I synnerhet får du en djup förståelse av nätverk (communities) på webben och den tekniska infrastruktur de samverkar med. Du utvecklar de färdigheter som krävs för att designa och konstruera innovativa tekniska lösningar och verktyg som använder mobila tekniker och webbteknologier för att stödja dessa nätverk.

Programmet består av ett antal allmänna kurser inom området medieteknik, samt specialiserade kurser som utforskar aktuella frågor och de senaste kunskaperna inom sociala medier och webbteknologier. Kurserna omfattar områden som webbteknologier, design och interaktion, sociala medier och IT-affärer. Programmet passar dig som har en grundläggande förståelse för, och praktisk färdighet i att arbeta med grundläggande webbteknologier såsom HTML, CSS och JavaScript (och kanske också server-side-tekniker som PHP, Python, ASP.NET eller Ruby), och söker höja din färdighetsnivå till en mer avancerad nivå med tillämpning inom sociala medier.

Den fackkunskap och de färdigheter du får ger dig möjlighet att identifiera, hantera och lösa tekniska, organisatoriska och designmässiga frågor som rör den globala marknaden för digitala medier och Internet. Dessutom får du en gedigen akademisk grund för doktorandstudier genom att etablerade forskningsmetoder och övningar tillämpas i alla kurser. Under din sista termin skriver du en masteruppsats.

Karriär

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis webbutvecklare, interaktionsdesigner, IT-strateg eller new media editor vid olika företag eller vid stora internationella bolag. Du kan även fortsätta med forskningsstudier mot en doktorsexamen.

Examen

Masterexamen med inriktning mot sociala medier och webbteknologier

Huvudområde: Medieteknik

Utbildningen förberedde mig för arbetslivet

Stefan berättar om masterprogrammet i Sociala medier och webbteknologier och varför han valde att studera i Sverige

Programmet lär dig hur du löser problem i den verkliga världen

Mhretab Kidande berättar om mastersprogrammet i Sociala medier och webbteknologier och om vad han drömmer att arbeta med i framtiden

Mer om programmet

Programöversikt

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är en av Europas grönaste städer och här har du nära till natur, skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

 

Studenter i hus M