Sociala medier och webbteknologier, masterprogram

120 hp

Programmet fokuserar på design och utveckling av tjänster och verktyg för sociala medier med hjälp av webben och mobila teknologier.

Detta masterprogram ger dig en väl avvägd kombination av teoretiska perspektiv och praktiska kunskaper. I synnerhet får du en djup förståelse av nätverk (communities) på webben och den tekniska infrastruktur de samverkar med. Du utvecklar de färdigheter som krävs för att designa och konstruera innovativa tekniska lösningar och verktyg som använder mobila tekniker och webbteknologier för att stödja dessa nätverk.

Programmet består av ett antal allmänna kurser inom området medieteknik, samt specialiserade kurser som utforskar aktuella frågor och de senaste kunskaperna inom sociala medier och webbteknologier. Kurserna omfattar områden som webbteknologier, design och interaktion, sociala medier och IT-affärer. Programmet passar dig som har en grundläggande förståelse för, och praktisk färdighet i att arbeta med grundläggande webbteknologier såsom HTML, CSS och JavaScript (och kanske också server-side-tekniker som PHP, Python, ASP.NET eller Ruby), och söker höja din färdighetsnivå till en mer avancerad nivå med tillämpning inom sociala medier.

Den fackkunskap och de färdigheter du får ger dig möjlighet att identifiera, hantera och lösa tekniska, organisatoriska och designmässiga frågor som rör den globala marknaden för digitala medier och Internet. Dessutom får du en gedigen akademisk grund för doktorandstudier genom att etablerade forskningsmetoder och övningar tillämpas i alla kurser. Under din sista termin skriver du en masteruppsats.

Karriär

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis webbutvecklare, interaktionsdesigner, IT-strateg eller new media editor vid olika företag eller vid stora internationella bolag. Du kan även fortsätta med forskningsstudier mot en doktorsexamen.

Examen

Masterexamen med inriktning mot sociala medier och webbteknologier

Huvudområde: Medieteknik

Studenter berättar

Mer om programmet

kursplan

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken