Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård

180 hp

Ett program för dig som vill arbeta inom ungdoms- och missbruksvården eller närliggande områden som t.ex. skolan, socialtjänsten, kriminalvården och psykiatrin. Programmet vid Linnéuniversitetet ger landets enda specialiserade högskoleutbildning med inriktning mot ungdoms- och missbruksvård.

Kursernas innehåll främjar utvecklingen av ett professionellt förhållningssätt och en tvärvetenskaplig kompetens, där erfarenhetsbaserad och teoretisk kunskap prövas mot varandra med målet att utveckla reflekterande praktiker. Förutom att du fördjupar dig i olika teoretiska perspektiv i relation till ungdoms- och missbruksproblem innehåller utbildningen färdighetsträning samt moment där det egna förhållningssättet gentemot människor i utsatta livssituationer behandlas. Det ger dig tillfälle att reflektera över bemötandets betydelse i det socialpedagogiska arbetet.

Under det första året ges en introduktion till fältet ungdoms- och missbruksvård. Professionellt förhållningssätt i socialpedagogiskt arbete är i fokus under det andra året som också innehåller en praktikperiod om 17 veckor. Det finns möjligheter till praktik såväl i Sverige som utomlands. Det tredje året består av fördjupning och specialisering inom olika aspekter av ungdoms- och missbruksvård.

Karriär

I ditt framtida arbete möter du ungdomar och vuxna i socialt utsatta situationer som kan ha alkohol- eller drogmissbruk och andra sociala problem som påverkar livssituationen. Ditt fokus är socialpedagogiskt förändringsarbete. Arbetsplatser kan vara socialtjänstens olika verksamheter, elevvård i skolan, behandlingshem, frivilliga organisationer, kriminalvård och olika inriktningar inom psykiatrin

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot ungdoms¬ och missbruksvård, Huvudområde: Pedagogik Utbildningen ger en grund för vidare studier på avancerad nivå.

Grunden till ett yrke som är både behövt och eftertraktat

Sara Skude

Sara tycker att det är en självklarhet att alla människor ska ha ett så bra liv som de möjligen kan. Att därför utbilda sig till något där hon har chans att påverka det kändes som en självklarhet.

Konstant utveckling

Edo tycker att propgrammet är väldigt lärorikt och roligt. Han får lära sig mycket om hur han ska kunna bemöta och samtala med människor samt hur han ska upprätthålla relationer. Vilket kommer vara viktigt i hans kommande yrkesroll. 

Kompetensen vi får är väldigt eftertraktad

Tim, alumn Linnéuniversitetet

Tim kommer ursprungligen från Hässleholm men valde att plugga i Växjö. Han tog examen i somras och numera arbetar han som samordnare på ett HVB-hem i Alvesta. Tim valde bland annat att läsa vid Linnéuniversitetet då han hade hört att det var ett bra universitet.

- Det är ett bra universitet på många sätt. Lärarna är väldigt engagerade i att bjuda in föreläsare och att göra reklam för sig och sina forskningsprojekt. Jag har trivts att läsa på Linnéuniversitetet men det har varit lite speciella omständigheter på grund av pandemin, berättar Tim.

Bred kunskap som underlättar i yrkeslivet

Clara Andersson

Clara Andersson arbetar som socialpedagog på en F-6 skola. Studierna gav henne en bred kunskap som gör att hon  känner att hon kan göra ett bra jobb och framför allt en stor skillnad för barnen.

Mer om programmet

Utlandspraktik

Idag finns möjligheter att byta ut den verksamhetsförlagda delen i år 2 mot praktik utomlands med liknande innehåll. Dessutom kan du som student under tredje året göra ditt examensarbete i ett annat land. Att göra sin praktik eller skriva sin uppsats utomlands är vanligt bland studenter på programmet.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M