Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård

180 hp

Ett program för dig som vill arbeta inom ungdoms- och missbruksvården eller närliggande områden som t.ex. skolan, socialtjänsten, kriminalvården och psykiatrin. Programmet vid Linnéuniversitetet ger landets enda specialiserade högskoleutbildning med inriktning mot ungdoms- och missbruksvård.

Kursernas innehåll främjar utvecklingen av ett professionellt förhållningssätt och en tvärvetenskaplig kompetens, där erfarenhetsbaserad och teoretisk kunskap prövas mot varandra med målet att utveckla reflekterande praktiker. Förutom att du fördjupar dig i olika teoretiska perspektiv i relation till ungdoms- och missbruksproblem innehåller utbildningen färdighetsträning samt moment där det egna förhållningssättet gentemot människor i utsatta livssituationer behandlas. Det ger dig tillfälle att reflektera över bemötandets betydelse i det socialpedagogiska arbetet.

Under det första året ges en introduktion till fältet ungdoms- och missbruksvård. Professionellt förhållningssätt i socialpedagogiskt arbete är i fokus under det andra året som också innehåller en praktikperiod om 17 veckor. Det finns möjligheter till praktik såväl i Sverige som utomlands. Det tredje året består av fördjupning och specialisering inom olika aspekter av ungdoms- och missbruksvård.

Karriär

I ditt framtida arbete möter du ungdomar och vuxna i socialt utsatta situationer som kan ha alkohol- eller drogmissbruk och andra sociala problem som påverkar livssituationen. Ditt fokus är socialpedagogiskt förändringsarbete. Arbetsplatser kan vara socialtjänstens olika verksamheter, elevvård i skolan, behandlingshem, frivilliga organisationer, kriminalvård och olika inriktningar inom psykiatrin

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot ungdoms¬ och missbruksvård, Huvudområde: Pedagogik

Utbildningen ger en grund för vidare studier på avancerad nivå.

Studenter berättar

Sara Skude

Sara tycker att alla människor borde få må bra

Sara Skude är 24 år gammal och har både hunnit med att arbeta inom barn- och äldreomsorgen och resa innan hon började på programmet.

Var kommer du ifrån?

- Jag är född i Jönköping men uppväxt i Huskvarna.

Vad har du gjort tidigare, innan du började på programmet?

- Jag har mesta dels jobbat innan jag började läsa, då främst inom barn- och äldreomsorgen. Det var väl här jag fick lite försmak för det här med att arbeta med människor. Har även hunnit resa runt i världen, fått perspektiv och läst några enstaka strökurser.

Vilket år på programmet läser du?

- Jag läser andra året på programmet och har just kommit tillbaka ifrån vår praktikperiod som jag har gjort i Kenya på ett barnhem tillsammans med en klasskompis.

Varför valde du att läsa pedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbruksvård?

- För mig är det en självklarhet att alla människor ska ha ett så bra liv som de möjligen kan och att utbilda mig till något där jag har chans att påverka detta kändes som en självklarhet. Att må bra borde inte vara ett privilegium för de som föddes med rätt förutsättningar, utan något som alla människor borde ha rätt till. Så ser det tyvärr inte ut i dag, men är det något jag kan jag hjälpa till att försöka uppnå, om så för bara ett antal personer, så är det självklaraste i hela världen att jag ska läsa till just pedagog med inriktning mot ungdoms- och missbruksvård.

- Missbruksproblematiken är också någonting som ligger mig när om hjärtat och ett fält som behöver mycket nytt, utbildat folk.

Hur är det att läsa på programmet?

- Det är otroligt intressant och givande, samtidigt som det är otroligt tufft. Man får jobba otroligt mycket, både med kurser och litteratur men framför allt med sig själv. Det sätter igång mycket processer inom dig som person och man behöver vara beredd på en stor utmaning som människa. Men det ger också otroligt mycket tillbaka, är förbannat roligt och det bereder vägen för ett otroligt spännande arbetsliv inom ett viktigt fält.

Är det något som har varit särskilt intressant under utbildningen? Vad och varför?

- Det mest har varit otroligt spännande, men fältstudierna som läses under första året är otroligt givande. Det är en jättebra chans att på egen hand få en inblick och känsla av hur olika områden som man kan jobba inom verkligen ser ut. Sen är all undervisning som fokuserar på missbruk och behandling av missbruk både otroligt roligt och väsentligt för framtiden.

Hur är det att studera på universitet?

- Att studera på universitet är en rolig utmaning, som kräver mycket självdisciplin och förmågan att kunna ta eget ansvar. Då antalet timmar lärarledda timmar kan vara väldigt få, behöver man själv kunna ta ansvar för sina studier. Det är en otroligt bra förberedelse för resten av livet, eftersom det är du som kommer leva ditt liv som du vill, utan att någon säger till dig vad du ska göra.

- Det är också otroligt roligt, man träffar otroligt mycket nya människor, skaffar sig vänner för livet och lägger grunden för det man ska göra resten av livet.

Hur ser ditt liv ut vid sidan av studierna?

- Vid sidan av studierna är jag aktiv i Nationslivet som finns på Linneuniversitet, träffar mycket vänner och har otroligt kul. Det finns alltid något att göra eller någon spännande att träffa, bara man vågar leta lite och engagera sig.

Vad vill du göra efter studierna?

- Efter att jag har läst klart hoppas jag att jag får pröva många olika områden, då jag är en rastlös person som behöver mycket stimuli. Jag hoppas kunna få ett brett spektra och pröva både öppenvård och tvångsvård, missbruksvård som kriminalvård.

- Sen skulle jag också vilja flytta utomlands och pröva att arbeta med missbruksvård i ett annat land, det är verkligen en stor dröm jag har.

Varför ska man läsa programmet, tycker du?

- Jag tycker man ska läsa programmet för att det är otroligt givande, utmanande och spännande. Det lägger grunden till ett yrke som är både behövt och eftertraktat, samt man får spendera större delen av sitt arbetsliv med den gruppen av människor i samhället som har otroligt mycket att ge.

Intervjuer med tidigare studenter

Andreas Nilsson

Andreas tror på andras förmåga att förändras

Andreas Nilsson gick från restaurangbranschen till att arbeta med missbrukare på Navet. Utbildningen Ungdoms- och missbruksvård gav honom grunden för jobbet han nu stortrivs med.

Efter att ha arbetat som bland annat bartender, kock och restaurangchef kände sig Andreas färdig med restaurangbranschen och ville jobba med människor på ett annat sätt.

– Jag kände att jag ville jobba med förändringsarbete och stötta människor som vill komma ur sitt missbruk. Så jag gick från att sälja alkohol till att hjälpa personer med alkoholproblem.

Genom programmet Ungdoms- och missbruksvård fick han en bra grund att stå på. Lärarna uppmuntrade studenterna att tänka själva och fungerade som ett stöd istället för att ge färdiga svar.

– Jag fick jobba mycket med mig själv och mina styrkor och svagheter. Det gjorde att jag utvecklades och fick en tilltro till min egen kapacitet till förändring. Därför tror jag även på andras förmåga att förändra sig själva och sina liv.

Att bemöta människor

På utbildningen fick Andreas också lära sig mycket om att bemöta människor och klienter på ett pedagogiskt sätt och det har han stor nytta av i sitt nuvarande arbete.

Genom den praktik och de fältstudier som ingår som en del i utbildningen skapade Andreas ett stort kontaktnät och fick inte mindre än fyra extrajobb under studietiden.

Jobbar idag på Navet

Efter examen blev han kontaktad av Navet, som i Landstinget Kronobergs regi hjälper vuxna och ungdomar som har eller riskerar att fastna i ett missbruk. Andreas erbjöds jobbet som alkohol- och narkotikakonsulent.

– Nu jobbar jag halva tiden med att hjälpa personer som har ett problematiskt förhållande till alkohol eller narkotika. Andra häften är utåtriktat arbete med föreläsningar och utbildningar på bland annat skolor och företag. Det är ett väldigt omväxlande och givande jobb.

Mer om programmet

Utlandspraktik

Idag finns möjligheter att byta ut den verksamhetsförlagda delen i år 2 mot praktik utomlands med liknande innehåll. Dessutom kan du som student under tredje året göra ditt examensarbete i ett annat land. Att göra sin praktik eller skriva sin uppsats utomlands är vanligt bland studenter på programmet.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M