Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård

180 hp

Ett program för dig som vill arbeta inom ungdoms- och missbruksvården eller närliggande områden som t.ex. skolan, socialtjänsten, kriminalvården och psykiatrin. Programmet vid Linnéuniversitetet ger landets enda specialiserade högskoleutbildning med inriktning mot ungdoms- och missbruksvård.

Kursernas innehåll främjar utvecklingen av ett professionellt förhållningssätt och en tvärvetenskaplig kompetens, där erfarenhetsbaserad och teoretisk kunskap prövas mot varandra med målet att utveckla reflekterande praktiker. Förutom att du fördjupar dig i olika teoretiska perspektiv i relation till ungdoms- och missbruksproblem innehåller utbildningen färdighetsträning samt moment där det egna förhållningssättet gentemot människor i utsatta livssituationer behandlas. Det ger dig tillfälle att reflektera över bemötandets betydelse i det socialpedagogiska arbetet.

Under det första året ges en introduktion till fältet ungdoms- och missbruksvård. Professionellt förhållningssätt i socialpedagogiskt arbete är i fokus under det andra året som också innehåller en praktikperiod om 17 veckor. Det finns möjligheter till praktik såväl i Sverige som utomlands. Det tredje året består av fördjupning och specialisering inom olika aspekter av ungdoms- och missbruksvård.

Karriär

I ditt framtida arbete möter du ungdomar och vuxna i socialt utsatta situationer som kan ha alkohol- eller drogmissbruk och andra sociala problem som påverkar livssituationen. Ditt fokus är socialpedagogiskt förändringsarbete. Arbetsplatser kan vara socialtjänstens olika verksamheter, elevvård i skolan, behandlingshem, frivilliga organisationer, kriminalvård och olika inriktningar inom psykiatrin

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot ungdoms¬ och missbruksvård, Huvudområde: Pedagogik

Utbildningen ger en grund för vidare studier på avancerad nivå.

Grunden till ett yrke som är både behövt och eftertraktat

Sara Skude

Sara tycker att det är en självklarhet att alla människor ska ha ett så bra liv som de möjligen kan. Att därför utbilda sig till något där hon har chans att påverka det kändes som en självklarhet.

Konstant utveckling

Edo tycker att propgrammet är väldigt lärorikt och roligt. Han får lära sig mycket om hur han ska kunna bemöta och samtala med människor samt hur han ska upprätthålla relationer. Vilket kommer vara viktigt i hans kommande yrkesroll. 

Möjlighet att stödja människor till förändring

Andreas Nilsson

Andreas Nilsson tror på andras förmåga att förändras. Han gick från restaurangbranschen till att arbeta med missbrukare på Navet. Utbildningen gav honom grunden för jobbet han nu stortrivs med.

Kunskaper som ger stor nytta i yrkeslivet

Inger Axelsson

Inger Axelsson är kurator på ett kommunalt arbetsmarknadscenter och är samtidigt processledare för att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruk- och beroendevården. Studierna gav henne en bra mix av kunskaper som hon har stor nytta av i sitt yrkesliv.

Mer om programmet

Utlandspraktik

Idag finns möjligheter att byta ut den verksamhetsförlagda delen i år 2 mot praktik utomlands med liknande innehåll. Dessutom kan du som student under tredje året göra ditt examensarbete i ett annat land. Att göra sin praktik eller skriva sin uppsats utomlands är vanligt bland studenter på programmet.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M