Socialt arbete, masterprogram

120 hp

Masterprogrammet utbildar dig för kvalificerade arbetsuppgifter inom det sociala arbetsfältet, till exempel avancerat utrednings- och utvecklingsarbete samt för forskarstudier.

Under utbildningens gång har du stor valfrihet att själv välja vilka kurser du ska läsa och vilken inriktning inom socialt arbete de ska ha. Programmet ingår i internationella nätverk, vilket innebär ett aktivt utbyte av studenter, lärare och verksamheter på det sociala fältet och att du kan förlägga en del av dina studier utomlands. Du har alla möjligheter att knyta an ditt examensarbete till kunskapsutveckling av det sociala arbetets praktik på lokal, nationell och internationell nivå. Efter avklarade studier står du stark inför valet av arbetsområde och arbetsplats. Flera av våra tidigare studenter arbetar idag mycket framgångsrikt med avancerat utrednings- och utvärderingsarbete, nationellt såväl som internationellt, inom offentlig, privat och frivillig social verksamhet.

Kurser inom programmet kan förekomma såväl i Växjö som Kalmar. Programmet utlyses höstterminer vartannat år i Växjö och Kalmar.

Karriär

Utbildningen syftar till att utbilda för kvalificerade arbetsuppgifter inom det sociala arbetsfältet till exempel avancerat utrednings- och utvecklingsarbete samt för forskarstudier. Kurserna i masterprogrammet knyter an till det praktiska sociala arbetet. Speciellt vid examensarbete uppmuntras studenten till arbetsplatsförlagda studier.

Examen

Filosofie Masterexamen, huvudområde: Socialt arbete

Internationella möjligheter

Du har många möjligheter att bredda ditt internationella perspektiv på Linnéuniversitetet. Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partneruniversitet världen över. 

På vissa utbildningar kan du även göra verksamhetsförlagd utbildning/ praktik utomlands.

Även på hemmaplan kan du få internationella erfarenheter. På din fritid kan du engagera dig i föreningar tillsammans med studenter från alla möjliga utbildningar och länder, eller träffa internationella studenter genom vårt buddyprogram. 

Här kan du läsa mer om internationella möjligheter på Linnéuniversitetet.

Jag upplever att masterutbildningen är mer fokuserad utifrån mina egna intressen.

student

Madeleine ser en framtid som forskare, utvecklingsstrateg eller verksamhetsutvecklare. Hon vill kunna påverka samhällets utveckling och förändring genom den reflektiva och analytiska förmåga hon erhåller på utbildningen.

Mer om programmet

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M