Socialt arbete, masterprogram

120 hp

Masterprogrammet utbildar dig för kvalificerade arbetsuppgifter inom det sociala arbetsfältet, till exempel avancerat utrednings- och utvecklingsarbete samt för forskarstudier.

Under utbildningens gång har du stor valfrihet att själv välja vilka kurser du ska läsa och vilken inriktning inom socialt arbete de ska ha. Programmet ingår i internationella nätverk, vilket innebär ett aktivt utbyte av studenter, lärare och verksamheter på det sociala fältet och att du kan förlägga en del av dina studier utomlands. Du har alla möjligheter att knyta an ditt examensarbete till kunskapsutveckling av det sociala arbetets praktik på lokal, nationell och internationell nivå. Efter avklarade studier står du stark inför valet av arbetsområde och arbetsplats. Flera av våra tidigare studenter arbetar idag mycket framgångsrikt med avancerat utrednings- och utvärderingsarbete, nationellt såväl som internationellt, inom offentlig, privat och frivillig social verksamhet.

Kurser inom programmet kan förekomma såväl i Växjö som Kalmar. Programmet utlyses höstterminer vartannat år i Växjö och Kalmar.

Karriär

Utbildningen syftar till att utbilda för kvalificerade arbetsuppgifter inom det sociala arbetsfältet till exempel avancerat utrednings- och utvecklingsarbete samt för forskarstudier. Kurserna i masterprogrammet knyter an till det praktiska sociala arbetet. Speciellt vid examensarbete uppmuntras studenten till arbetsplatsförlagda studier.

Examen

Filosofie Masterexamen, huvudområde: Socialt arbete

Mer om programmet

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar