Socialt arbete, masterprogram

120 hp

Masterprogrammet utbildar dig för kvalificerade arbetsuppgifter inom det sociala arbetsfältet, till exempel avancerat utrednings- och utvecklingsarbete samt för forskarstudier.

Under utbildningens gång har du stor valfrihet att själv välja vilka kurser du ska läsa och vilken inriktning inom socialt arbete de ska ha. Programmet ingår i internationella nätverk, vilket innebär ett aktivt utbyte av studenter, lärare och verksamheter på det sociala fältet och att du kan förlägga en del av dina studier utomlands. Du har alla möjligheter att knyta an ditt examensarbete till kunskapsutveckling av det sociala arbetets praktik på lokal, nationell och internationell nivå. Efter avklarade studier står du stark inför valet av arbetsområde och arbetsplats. Flera av våra tidigare studenter arbetar idag mycket framgångsrikt med avancerat utrednings- och utvärderingsarbete, nationellt såväl som internationellt, inom offentlig, privat och frivillig social verksamhet.

Kurser inom programmet kan förekomma såväl i Växjö som Kalmar. Programmet utlyses höstterminer vartannat år i Växjö och Kalmar.

Karriär

Utbildningen syftar till att utbilda för kvalificerade arbetsuppgifter inom det sociala arbetsfältet till exempel avancerat utrednings- och utvecklingsarbete samt för forskarstudier. Kurserna i masterprogrammet knyter an till det praktiska sociala arbetet. Speciellt vid examensarbete uppmuntras studenten till arbetsplatsförlagda studier.

Examen

Filosofie Masterexamen, huvudområde: Socialt arbete

"Utbildningen är bred och det finns många olika karriärvägar att välja."

Nicole utbyte i San Francisco

Nicole Stula studerar Socialt arbete, masterprogrammet. Hon tycker att programmet kombinerar hennes olika intresseområden, såsom psykologi, statsvetenskap, sociologi, utredningsarbete, samtalsmetodik och juridik på ett bra sätt. Under utbildningen har hon också fått möjlighet att göra ett utbyte med San Francisco State University där hon lärde sig mer om välfärdssystemet i Kalifornien och USA.

Mer om programmet

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar