Socialt arbete, masterprogram

120 hp

Masterprogrammet utbildar dig för kvalificerade arbetsuppgifter inom det sociala arbetsfältet, till exempel avancerat utrednings- och utvecklingsarbete samt för forskarstudier.

Under utbildningens gång har du stor valfrihet att själv välja vilka kurser du ska läsa och vilken inriktning inom socialt arbete de ska ha. Programmet ingår i internationella nätverk, vilket innebär ett aktivt utbyte av studenter, lärare och verksamheter på det sociala fältet och att du kan förlägga en del av dina studier utomlands. Du har alla möjligheter att knyta an ditt examensarbete till kunskapsutveckling av det sociala arbetets praktik på lokal, nationell och internationell nivå. Efter avklarade studier står du stark inför valet av arbetsområde och arbetsplats. Flera av våra tidigare studenter arbetar idag mycket framgångsrikt med avancerat utrednings- och utvärderingsarbete, nationellt såväl som internationellt, inom offentlig, privat och frivillig social verksamhet.

Kurser inom programmet kan förekomma såväl i Växjö som Kalmar. Programmet utlyses höstterminer vartannat år i Växjö och Kalmar.

Karriär

Utbildningen syftar till att utbilda för kvalificerade arbetsuppgifter inom det sociala arbetsfältet till exempel avancerat utrednings- och utvecklingsarbete samt för forskarstudier. Kurserna i masterprogrammet knyter an till det praktiska sociala arbetet. Speciellt vid examensarbete uppmuntras studenten till arbetsplatsförlagda studier.

Examen

Filosofie Masterexamen, huvudområde: Socialt arbete

"Utbildningen är bred och det finns många olika karriärvägar att välja."

Nicole utbyte i San Francisco

Nicole Stula studerar Socialt arbete, masterprogrammet. Hon tycker att programmet kombinerar hennes olika intresseområden, såsom psykologi, statsvetenskap, sociologi, utredningsarbete, samtalsmetodik och juridik på ett bra sätt. Under utbildningen har hon också fått möjlighet att göra ett utbyte med San Francisco State University där hon lärde sig mer om välfärdssystemet i Kalifornien och USA.

Mer om programmet

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M