Sociologi, magisterprogram

60 hp

Är du intresserad av avancerade analyser inom olika samhällsområden? Magisterprogrammet i sociologi syftar till att ge fördjupade och breddade kunskaper och färdigheter i samhällsvetenskaplig analys, för arbete inom såväl offentlig som privat sektor.

Karriär

Utredning, handläggning, utvärdering, omvärldsanalys och projektledning är exempel på kommande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet, frivilligorganisationer eller i privata företag.

Examen

Filosofie magisterexamen (huvudområde: sociologi).

Arbetsmarknad

Bred grund ger valmöjligheter

Vill du ha ett kvalificerat arbete inom utredning, handläggning eller utvärdering? Eller är du en framtida projektledare eller omvärldsanalytiker? Magisterprogrammet i sociologi gör dig lämplig för ett kvalificerat arbete.

Magisterprogrammet i sociologi syftar till att ge dig fördjupade och breddade kunskaper och färdigheter i samhällsvetenskaplig analys.

Programmet utbildar dig för en bred arbetsmarknad där utredning, handläggning, utvärdering, omvärldsanalys och projektledning är centrala arbetsuppgifter. Efter utbildningen är du väl förberedd för kvalificerade arbeten inom offentlig verksamhet, frivilligorganisationer eller i privata företag.

Utbildningen innehåller rena färdighetskurser, såsom metodik, utvärderingsarbete och projektledning likaväl som teoretiska fördjupningskurser av allmän sociologisk karaktär. Detta gör dig väl förberedd för, och inte minst konkurrenskraftig på, arbetsmarknaden.

Programmet innehåller också valbara kurser då du kan själv kan se till att din utbildning får en unik inriktning. Exempel på områden du kan specialisera dig på kring, är exempelvis globalisering, kriminologi, kultursociologi, organisation och ledarskap, arbetslivets sociologi och välfärd.

 

Fortsätt med akademiska studier

Är du nyfiken på något speciellt? Har du en idé om något du vill undersöka? Efter avklarade studier på magister- eller masternivå kan du söka till forskarstudier. Det vanligaste är att du då söker en doktorandtjänst vid ett universitet. Att doktorera innebär att du själv forskar inom ett område och skriver en doktorsavhandling.

För att söka en doktorandtjänst måste du ha grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 hp. Av dessa måste minst 60 hp vara på avancerad nivå. Du kan även antas som doktorand om du på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får också för en enskild sökande medge undantag från kraven om grundläggande behörighet om särskilda skäl finns.

Om du har frågor om forskarstudier, behörighet eller utlysande av doktorandtjänster är du välkommen att höra av dig till din studierektor för forskarutbildningen på din fakultet.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken