Sociologi, magisterprogram

60 hp

Är du intresserad av avancerade analyser inom olika samhällsområden? Magisterprogrammet i sociologi syftar till att ge fördjupade och breddade kunskaper och färdigheter i samhällsvetenskaplig analys, för arbete inom såväl offentlig som privat sektor.

Karriär

Utredning, handläggning, utvärdering, omvärldsanalys och projektledning är exempel på kommande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet, frivilligorganisationer eller i privata företag.

Examen

Filosofie magisterexamen (huvudområde: sociologi).

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken