Sociologi, masterprogram

120 hp

Är du intresserad av avancerade analyser inom olika samhällsområden? Masterprogrammet i sociologi ger dig möjlighet att fördjupa och bredda dina kunskaper och färdigheter för att kunna analysera, förstå och förklara relationer mellan individer, grupper och samhället.

Programmet är forskningsförberedande vilket betyder att du kan ta dig an forskningsrelaterade uppgifter och får också behörighet att söka forskarutbildning om du intresserar dig för en akademisk karriär inom universitet och högskola. Utbildningen ger också en stark grund för en bred arbetsmarknad i olika samhällssektorer för yrken som kräver sociologisk expertis inom utvärdering, utredning, forskning- och utveckling samt omvärldsanalys. Efter utbildningen är du väl förberedd för kvalificerade arbeten inom offentlig verksamhet, frivilligorganisationer eller i privata företag.

Karriär

Utredning, handläggning, utvärdering, omvärldsanalys och projektledning är exempel på kommande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet, frivilligorganisationer eller i privata företag. Masterprogrammet förbereder dig för såväl arbetslivet som för fortsatta studier på forskarnivå.

Examen

Filosofie masterexamen (huvudområde: sociologi).

Mer om programmet

Förberedd för kvalificerade arbetsuppgifter och forskning

Programmet är forskningsförberedande och ger dig en stark grund för forskarutbildning i ämnet sociologi. Som studerande på programmet har du möjlighet att delta i sociologiämnets seminarieserie och får inblick i såväl doktoranders avhandlingsarbeten som seniora forskares verksamhet.

Efter utbildningen har du också uppnått kunskaper och färdigheter som efterfrågas inom olika sektorer, institutioner och organisationer på arbetsmarknaden och som krävs för kvalificerad samhällsvetenskaplig analys med fokus på samspelet mellan individer, grupper och omvärld. Exempel på arbetsområden är avancerad utvecklings- och utredningsarbete, olika former av projektarbete, omvärldsanalys etc.

Masterprogrammet i sociologi ger dig möjligheter att fördjupa och bredda dina kunskaper och färdigheter i kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och i forskningsetiska frågor. Du kommer också att fördjupa och bredda dina kunskaper i sociologiska teorier och aktuell sociologisk forskning på olika temaområden. Ett fokus i undervisningen är att utveckla det sociologiska seendet och det analytiska förhållningssättet inte minst gällande samspelet mellan teori, metod och analys. Dessa kunskaper och färdigheter är en förutsättning för kvalificerat arbete på arbetsmarknaden såväl som för forskarutbildning i sociologi.

Programmet omfattar två självständiga arbeten. Första året avslutas med ett uppsatsarbete som också ger möjlighet att ta en magisterexamen. Under masterprogrammets andra läsår skrivs ytterligare ett självständigt arbete där man ska visa uppnådd djup i ämnet. Båda självständiga arbeten ger möjligheter till profilering genom fördjupning av ett individuellt intresseområde av relevans för sociologiämnet. Den individuella profileringen och fördjupningen kan ge dig en unik specialisering i relation till såväl arbetsmarknaden som forskarutbildningen.

Utbildningen gör det möjligt att utveckla individuella egenskaper

Stellan Sörensen vid Linnéuniversitetet.

Stellan uppskattar att det är en bred utbildning och att de valbara kurserna gör att man som student kan anpassa utbildningen efter egna intressen.

Det är sociologins mångsidighet som gör ämnet så intressant

Elin Gunnarsson vid Linnéuniversitetet.

Elin läste sin kandidat på Linnéuniversitetet och trivdes så bra att hon valde att studera sin masterutbildning här. Hon är fascinerad över att sociologi passar in nästan överallt och tycker att det en spännande och utmanande utbildning.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M