Sociologi, masterprogram

120 hp

Är du intresserad av avancerade analyser inom olika samhällsområden? Masterprogrammet i sociologi syftar till att ge fördjupade och breddade kunskaper och färdigheter i samhällsvetenskaplig analys.

Programmet utbildar för en bred arbetsmarknad där utredning, handläggning, utvärdering, omvärldsanalys och projektledning är centrala arbetsuppgifter. Efter utbildningen är du väl förberedd för kvalificerade arbeten inom offentlig verksamhet, frivilligorganisationer eller i privata företag.

Karriär

Utredning, handläggning, utvärdering, omvärldsanalys och projektledning är exempel på kommande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet, frivilligorganisationer eller i privata företag. Masterprogrammet förbereder dig för såväl arbetslivet som för fortsatta studier på forskarnivå.

Examen

Filosofie masterexamen (huvudområde: sociologi).

Mer om programmet

Förberedd för kvalificerade arbetsuppgifter och forskning

Efter masterprogrammet i sociologi har du en hög utbildning som gör dig kvalificerad för arbete som till exempel projektledare, utredare eller omvärldsanalytiker. Du är också väl rustad för forskarstudier inom ämnet.

På masterprogrammet i sociologi får du fördjupade och breddade kunskaper och färdigheter i samhällsvetenskaplig analys. Eftersom du dessutom har stora möjligheter att göra din utbildning internationell, genom att välja att läsa en eller flera terminer i utlandet, kan du forma en utbildning som efterfrågas på en internationell arbetsmarknad.

Efter studierna vid programmet är väl förberedd för en bred arbetsmarknad där arbetsuppgifterna fokuseras kring människor i samspel med omvärlden. Utredning, handläggning, utvärdering, omvärldsanalys och projektledning exempel på arbetsuppgifter din utbildning förbereder dig på.

Utbildningen innehåller rena färdighetskurser, såsom metodik, utvärderingsarbete och projektledning samt flera teoretiska fördjupningskurser av allmän sociologisk karaktär vilket gör att du har en praktisk förståelse för det du kan komma att arbeta med. Eftersom du under utbildningens gång genomför två självständiga arbeten har du också möjlighet att fördjupa dig i något du själv finner intressant, vilket kan ge dig en unik specialisering på arbetsmarknaden

Din utbildning lämnar inga restriktioner angående vilken sektor du kan komma att arbeta i. Du kan arbeta inom offentlig verksamhet, frivilligorganisationer eller i privata företag – i Sverige eller utomlands.
Under dina masterstudier kommer du att få en försmak av hur det är att forska. Efter avklarade studier är du därmed väl förberedd för att gå vidare med forskarstudier.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken