Sociologi, masterprogram

120 hp

Är du intresserad av avancerade analyser inom olika samhällsområden? Masterprogrammet i sociologi ger dig möjlighet att fördjupa och bredda dina kunskaper och färdigheter för att kunna analysera, förstå och förklara relationer mellan individer, grupper och samhället.

Programmet är forskningsförberedande vilket betyder att du kan ta dig an forskningsrelaterade uppgifter och får också behörighet att söka forskarutbildning om du intresserar dig för en akademisk karriär inom universitet och högskola. Utbildningen ger också en stark grund för en bred arbetsmarknad i olika samhällssektorer för yrken som kräver sociologisk expertis inom utvärdering, utredning, forskning- och utveckling samt omvärldsanalys. Efter utbildningen är du väl förberedd för kvalificerade arbeten inom offentlig verksamhet, frivilligorganisationer eller i privata företag.

Karriär

Utredning, handläggning, utvärdering, omvärldsanalys och projektledning är exempel på kommande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet, frivilligorganisationer eller i privata företag. Masterprogrammet förbereder dig för såväl arbetslivet som för fortsatta studier på forskarnivå.

Examen

Filosofie masterexamen (huvudområde: sociologi).

Internationella möjligheter

Du har många möjligheter att bredda ditt internationella perspektiv på Linnéuniversitetet. Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partneruniversitet världen över. 

På vissa utbildningar kan du även göra verksamhetsförlagd utbildning/ praktik utomlands.

Även på hemmaplan kan du få internationella erfarenheter. På din fritid kan du engagera dig i föreningar tillsammans med studenter från alla möjliga utbildningar och länder, eller träffa internationella studenter genom vårt buddyprogram. 

Här kan du läsa mer om internationella möjligheter på Linnéuniversitetet.

Mer om programmet

Förberedd för kvalificerade arbetsuppgifter och forskning

Programmet är forskningsförberedande och ger dig en stark grund för forskarutbildning i ämnet sociologi. Som studerande på programmet har du möjlighet att delta i sociologiämnets seminarieserie och får inblick i såväl doktoranders avhandlingsarbeten som seniora forskares verksamhet.

Efter utbildningen har du också uppnått kunskaper och färdigheter som efterfrågas inom olika sektorer, institutioner och organisationer på arbetsmarknaden och som krävs för kvalificerad samhällsvetenskaplig analys med fokus på samspelet mellan individer, grupper och omvärld. Exempel på arbetsområden är avancerad utvecklings- och utredningsarbete, olika former av projektarbete, omvärldsanalys etc.

Masterprogrammet i sociologi ger dig möjligheter att fördjupa och bredda dina kunskaper och färdigheter i kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och i forskningsetiska frågor. Du kommer också att fördjupa och bredda dina kunskaper i sociologiska teorier och aktuell sociologisk forskning på olika temaområden. Ett fokus i undervisningen är att utveckla det sociologiska seendet och det analytiska förhållningssättet inte minst gällande samspelet mellan teori, metod och analys. Dessa kunskaper och färdigheter är en förutsättning för kvalificerat arbete på arbetsmarknaden såväl som för forskarutbildning i sociologi.

Programmet omfattar två självständiga arbeten. Första året avslutas med ett uppsatsarbete som också ger möjlighet att ta en magisterexamen. Under masterprogrammets andra läsår skrivs ytterligare ett självständigt arbete där man ska visa uppnådd djup i ämnet. Båda självständiga arbeten ger möjligheter till profilering genom fördjupning av ett individuellt intresseområde av relevans för sociologiämnet. Den individuella profileringen och fördjupningen kan ge dig en unik specialisering i relation till såväl arbetsmarknaden som forskarutbildningen.

Utbildningen gör det möjligt att utveckla individuella egenskaper

Stellan Sörensen vid Linnéuniversitetet.

Stellan uppskattar att det är en bred utbildning och att de valbara kurserna gör att man som student kan anpassa utbildningen efter egna intressen.

Det är sociologins mångsidighet som gör ämnet så intressant

Elin Gunnarsson vid Linnéuniversitetet.

Elin läste sin kandidat på Linnéuniversitetet och trivdes så bra att hon valde att studera sin masterutbildning här. Hon är fascinerad över att sociologi passar in nästan överallt och tycker att det en spännande och utmanande utbildning.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M