Sociologiprogrammet

180 hp

Vill du arbeta med frågor som rör samspelet mellan människor och samhälle? Då ska du läsa Sociologiprogrammet! Sociologiprogrammet ger dig kunskap och verktyg för att studera samhället, sociala relationer och människors handlingar. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur socialt liv kan utformas på olika samhällsnivåer, från övergripande samhällsstrukturer till enskilda individers livsvillkor.

Sociologiprogrammet ger dig kunskap och verktyg för att studera samhället, sociala relationer och människors handlingar. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur socialt liv kan utformas på olika samhällsnivåer, från övergripande samhällsstrukturer till enskilda individers livsvillkor. Programmets undervisning knyter nära an till den forskning som bedrivs inom sociologiämnet vid universitet. Utöver sociologi läser du även kurser i kommunikation, arbetslivets utformning och utvärderingsmetodik, vilket är kunskap som efterfrågas i många samhällssektorer. Under en termin gör du egna val av kurser och det innebär att du kan bredda och skräddarsy din egen utbildning. Du har också goda möjligheter till utlandsstudier under utbildningen.

Utbildningen genomsyras av ett problemorienterat arbetssätt med omfattande inslag av fältnära övningar. Det innebär att du som student får genomföra empiriska undersökningar, såväl självständigt som i grupp, där dina teoretiska kunskaper omsätts i praktiskt arbete. Genom hela din utbildning tränas på så sätt din analytiska förmåga, vilket stärker dig inför de arbetsuppgifter som du kan tänkas ställs inför som yrkesverksam sociolog. Under det sista året kan du välja mellan två varianter av kandidatkursen; antingen väljer du ”praktikspåret” som innebär att du under 15 veckor har praktik på en viss arbetsplats, eller så väljer du ”teorispåret” som innebär ytterligare en valbar termin.

Karriär

En sociolog kan arbeta överallt där det behövs kunskaper om hur människor och grupper fungerar i samspel både med varandra och med samhället. Exempel på yrken är kvalificerade utredare, utvärderare, handläggare, omvärldsanalytiker eller projektledare inom såväl offentlig som privat verksamhet.

Examen

Filosofie kandidatexamen (huvudområde: sociologi).

Internationella möjligheter

Du har många möjligheter att bredda ditt internationella perspektiv på Linnéuniversitetet. Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partneruniversitet världen över. 

På vissa utbildningar kan du även göra verksamhetsförlagd utbildning/ praktik utomlands.

Även på hemmaplan kan du få internationella erfarenheter. På din fritid kan du engagera dig i föreningar tillsammans med studenter från alla möjliga utbildningar och länder, eller träffa internationella studenter genom vårt buddyprogram. 

Här kan du läsa mer om internationella möjligheter på Linnéuniversitetet.

Hur påverkar samhället människors val

Hampus Hörberg har alltid varit intresserad av människor, och varför de gör som de gör. Hampus kommer från Ljungby och jobbade drygt fyra år innan han började på sociologiprogrammet vid Linnéuniversitetet.

Allt är intressant

Trots att det båda kan vara tungt och jobbigt för tvåbarns mamman Daniella att studera så känner hon att hon valt sin drömutbildning. 

"Sociologi borde alla läsa"

Camilla känner efter varje föreläsning att hon har valt rätt utbildning. Hon tycker att alla borde läsa ämnet sociologi då det ger helt andra perspektiv på saker.

Mer om programmet

Fokus på människor och samhälle

– Sociologer behövs överallt där det behövs kunskaper om hur människor och grupper fungerar i samspel, både med varandra och med samhället, säger Magnus Persson, programansvarig för sociologiprogrammet.

Eftertraktad på arbetsmarknaden

Under dina studier vid sociologiprogrammet får du både en akademisk förståelse för ämnet sociologi och en bred sociologisk yrkeskunskap. Exempel på yrken du kan få efter utbildningen är omvärldsanalytiker, utvärderare eller projektledare.

Du kommer att kunna arbeta inom både privata och offentliga företag och organisationer samt myndigheter efter utbildningen. Sociologer behövs överallt där det behövs kunskaper om hur människor och grupper fungerar i samspel, både med varandra och med samhället.

Eftersom du under utbildningens gång har möjlighet att själv välja kurser och vad du vill fokusera på i dina självständiga arbeten, kan du göra din utbildning unik.

Eftersom programmet också innehåller möjligheter att välja ett långt praktikmoment, motsvarande cirka 30 veckor på halvtid, får du även redan under utbildningen arbetslivserfarenhet. Detta är något som i allt högre utsträckning efterfrågas på arbetsmarknaden.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M