Sociologiprogrammet

180 hp

Vill du arbeta med frågor som rör samspelet mellan människor och samhälle? Då ska du läsa Sociologiprogrammet! Sociologiprogrammet ger dig kunskap och verktyg för att studera samhället, sociala relationer och människors handlingar. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur socialt liv kan utformas på olika samhällsnivåer, från övergripande samhällsstrukturer till enskilda individers livsvillkor.

Sociologiprogrammet ger dig kunskap och verktyg för att studera samhället, sociala relationer och människors handlingar. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur socialt liv kan utformas på olika samhällsnivåer, från övergripande samhällsstrukturer till enskilda individers livsvillkor. Programmets undervisning knyter nära an till den forskning som bedrivs inom sociologiämnet vid universitet. Utöver sociologi läser du även kurser i kommunikation, arbetslivets utformning och utvärderingsmetodik, vilket är kunskap som efterfrågas i många samhällssektorer. Under en termin gör du egna val av kurser och det innebär att du kan bredda och skräddarsy din egen utbildning. Du har också goda möjligheter till utlandsstudier under utbildningen.

Utbildningen genomsyras av ett problemorienterat arbetssätt med omfattande inslag av fältnära övningar. Det innebär att du som student får genomföra empiriska undersökningar, såväl självständigt som i grupp, där dina teoretiska kunskaper omsätts i praktiskt arbete. Genom hela din utbildning tränas på så sätt din analytiska förmåga, vilket stärker dig inför de arbetsuppgifter som du kan tänkas ställs inför som yrkesverksam sociolog. Under det sista året kan du välja mellan två varianter av kandidatkursen; antingen väljer du ”praktikspåret” som innebär att du under 15 veckor har praktik på en viss arbetsplats, eller så väljer du ”teorispåret” som innebär ytterligare en valbar termin.

Karriär

En sociolog kan arbeta överallt där det behövs kunskaper om hur människor och grupper fungerar i samspel både med varandra och med samhället. Exempel på yrken är kvalificerade utredare, utvärderare, handläggare, omvärldsanalytiker eller projektledare inom såväl offentlig som privat verksamhet.

Examen

Filosofie kandidatexamen (huvudområde: sociologi).

Studenter berättar

"Jag har alltid varit intresserad av människor, och varför de gör som de gör"

Hampus Hörberg är 25 år, kommer från Ljungby och jobbade drygt fyra år innan han började på sociologiprogrammet vid Linnéuniversitetet.

Varför sökte du till sociologiprogrammet?

– Främsta anledningen var att jag tyckte det lät som ett program som passade mig. Jag har alltid varit intresserad av människor och varför de gör som de gör. Jag hade även hört mycket bra om sociologiprogrammet just i Växjö, vilket gjorde valet ännu lättare.

Vad tycker du om programmet?

– Det är roligt och stimulerande. Undervisningsformen varierar mellan vanliga föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Variationen gör att du aldrig hinner tröttna då det inte är samma upplägg på kursen som kommer efter den du precis avslutat. Kurserna har en röd tråd, vilket man märker tydligast efter första året. Lärarna på programmet är jätteduktiga, vilket gör att du som student blir nyfiken och vill lära dig mer.

Är det något som har varit extra intressant?

– Alla kurserna har varit intressanta. Delkursen när vi skulle skriva vår b-uppsats var extra intressant då ens insamlade kunskaper fick ställas på prov. Då fick man användning av det man lärt sig under det första året och framförallt inrikta sig på ett ämne som man själv tyckte var intressant.

Hur är det att studera på universitet?

– Att studera på universitet är väldigt kul. Det finns alltid något att göra de stunder du inte studerar. Den finns något för alla helt enkelt.

Hur ser ditt liv ut när du inte studerar?

– Vid sidan av studierna umgås jag mest med min flickvän och vänner. Jag läser en hel del, och spelar musik. Jag är också en hockeytok så jag kollar en hel del hockey när jag kan.

Vad vill du göra efter studierna?

– Efter studierna är väl tanken att jag ska börja jobba, såklart. Jag vet att jag vill jobba med människor på ett eller annat vis men inte riktigt hur eller var – ännu. Utbildningen ger dig många alternativ och möjligheter så det är bara att välja.

Varför ska man läsa programmet, tycker du?

– Är man intresserad av varför människor gör vissa val och hur människor och samhället fungerar är detta ett perfekt program.

Mer om programmet

Fokus på människor och samhälle

– Sociologer behövs överallt där det behövs kunskaper om hur människor och grupper fungerar i samspel, både med varandra och med samhället, säger Magnus Persson, programansvarig för sociologiprogrammet.

Varför ska jag söka till sociologiprogrammet?

– Därför att innehållet är så omfattande och mångfacetterat att nästan oavsett vilka samhällsfrågor du är intresserad av, kan du på något sätt fördjupa dig i dessa (eller i andra intressen som väcks under utbildningens gång). Formen för programmets genomförande är varierande, så du får träna dig i att tänka teoretiskt för att sedan tillämpa de kunskaperna i praktisk verksamhet. Du får genom olika övningar lära dig att arbeta både tillsammans med andra och självständigt.

Vad kan jag som blivande student förvänta mig av programmet?

– Att gå ett program innebär bland annat att du har en tillhörighet under din studietid, vilket för många innebär en trygghet och ofta leder till att man har kul tillsammans. I början på första terminen tycker vi det är viktigt att ni studenter lär känna varandra och en del av lärarna.

– Som student kommer du att möta väldigt kunniga och engagerade lärare och forskare under utbildningen, i samband med föreläsningar, seminarier och handledning. Utbildningen leder till en bred kompetens med stora möjligheter för dig att själv forma utbildningens innehåll utifrån ditt intresse. Det är även möjligt att förlägga delar av din utbildning utomlands eller på ett annat lärosäte inom Sverige.

Hur ser kopplingen till den praktiska verkligheten ut?

– Under studietiden ska de kunskaper du tillägnar dig innanför universitetets väggar tillämpas i världen utanför. Detta görs till exempel genom fältövningar, utredningar och analyser av olika konkreta verksamheter, samt praktik i organisationer inom privat eller offentlig verksamhet alternativt frivilligsektorn.

Vad kan jag arbeta med efter avslutad examen?

– Alla typer av verksamheter där det finns människor och mänskliga aktiviteter. En rad olika branscher och yrken är möjliga, till exempel handläggare eller utredare inom mångfalds- och jämställdhetsområdet, ungdomssekreterare, samhällsplanerare, enhetschef i äldreomsorgen, handläggare vid kommunala förvaltningar, utredare på revisionsföretag, konsultverksamhet vid t ex omorganisationer i arbetslivet, omvärldsanalytiker.

– Framtiden för samhällsvetare ser ljus ut framöver, då stora pensionsavgångar väntas under kommande år. Det finns också masterutbildning och forskarutbildning i sociologi på Linnéuniversitetet och andra lärosäten. För att söka till en forskartjänst kan du bygga på den kandidatexamen som programmet leder till med en magister- eller masterutbildning.

Eftertraktad på arbetsmarknaden

Under dina studier vid sociologiprogrammet får du både en akademisk förståelse för ämnet sociologi och en bred sociologisk yrkeskunskap. Exempel på yrken du kan få efter utbildningen är omvärldsanalytiker, utvärderare eller projektledare.

Du kommer att kunna arbeta inom både privata och offentliga företag och organisationer samt myndigheter efter utbildningen. Sociologer behövs överallt där det behövs kunskaper om hur människor och grupper fungerar i samspel, både med varandra och med samhället.

Eftersom du under utbildningens gång har möjlighet att själv välja kurser och vad du vill fokusera på i dina självständiga arbeten, kan du göra din utbildning unik.

Eftersom programmet också innehåller möjligheter att välja ett långt praktikmoment, motsvarande cirka 30 veckor på halvtid, får du även redan under utbildningen arbetslivserfarenhet. Detta är något som i allt högre utsträckning efterfrågas på arbetsmarknaden.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M