Socionomprogrammet

210 hp

Socionom är ett yrke som passar dig som är intresserad av såväl människor som samhällsfrågor. Som socionom möter du människor i olika skeden av livet.

För socionomexamen ska du som student visa kunskap och förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Huvudområdet för socionomprogrammet är socialt arbete, i programmet ingår även juridik. I socionomprogrammet ingår en termins handledd verksamhetsförlagd utbildning på arbetsplatser som är relevanta för socialt arbete. Du får också möjlighet till kortare fältstudier och/eller en termins studier utomlands.

Socionomprogrammet är en utbildning på grundnivå, som avslutas med en termin på avancerad nivå. Du kan ansöka om en socionomexamen efter 3,5 års fullgjorda studier. Socionomprogrammet är en professionsutbildning som lägger grund för såväl yrkesverksamhet som för fortsatta akademiska studier i socialt arbete till magister-, master- och doktorsexamen.

Karriär

Vanliga arbetsområden för socionomer är socialtjänst, hälso-och sjukvård, skola, behandlingshem, socialt omsorgsarbete med äldre och personer med funktionsnedsättningar, frivilligorganisationer, kriminalvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, migrationsverk och andra statliga myndigheter.

Examen

Socionomexamen. Efter 3 års studier på programmet kan du ansökan om Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Socialt arbete.

En viktig pusselbit på vägen mot drömjobbet

Elin Johansson

Elin Johansson från Vickleby har tidigare arbetat som personlig assistent. För henne är en examen från Socionomprogrammet en viktig pusselbit på vägen mot drömjobbet som enhetschef inom äldreomsorgen.

En bred utbildning som är både yrkes- och forskningsförberedande

Bra förutsättningar att kunna växla perspektiv är en av de lärdomar Katarina Röed bär med sig från socionomprogrammet – en viktig egenskap i hennes arbete som socialsekreterare inom barn och familj.

Elin trivs med att få hjälpa människor att förändra sina liv

Elin Veenhuis arbetar som socialsekreterare i Västra Göteborg med försörjningsstöd. Ubildningen har, bland mycket annat, gett henne kunskap i att reflektera över och ifrågasätta sina egna tankar och föreställningar och kunna byta perspektiv.

Mer om programmet

Intervju med programansvarig

Både yrkespraktisk och vetenskaplig bildning

– Socionomprogrammet ger dig en överblick över komplexiteten i sociala problem och förbereder dig inför samarbete med människor som berörs och professioner som är inblandade i interventioner mot sociala problem, säger Angelika Thelin, programansvarig.

Du har möjlighet att fördjupa dig särskilt i det sociala arbetets koppling till funktionshinder, äldres livsvillkor, barn och familj, internationella frågor, kriminologi, missbruk, ekonomisk utsatthet eller migration och flyktingskap på grundnivå.

Varför ska jag söka till programmet?

– För att du vill få tillträde till arbeten som handlar om att utföra, undersöka och förändra samhällets insatser på individ-, grupp- eller samhällsnivå mot sociala problem. Du vill gå en utbildning som rymmer både yrkespraktisk och vetenskaplig bildning. Du vill lära dig om många olika aspekter av och perspektiv på människors livsvillkor och det sociala arbetets praktik. Du är helt enkelt intresserad av väldigt mycket som rör människors vardag i allmänhet och sociala utsatthet i synnerhet.

Vad kan jag som blivande student förvänta mig av programmet?

– Du kan förvänta dig att få en överblick över komplexiteten i sociala problem. Denna överblick förbereder dig inför samarbete med människor som berörs och professioner som är inblandade i interventioner mot sociala problem. Dessutom lägger socionomutbildningen grunden för möjligheten att ta del av forskning och söka vidare till forskarutbildning i socialt arbete. Du kommer att möta många lärare som själva bedriver forskning och tränas i att ta del av och skriva vetenskapliga texter.

Hur ser kopplingen till den praktiska verkligheten ut?

– Under utbildningen kommer du att möta det praktiska sociala arbetet genom studiebesök, att socionomer som är yrkesaktiva utanför akademin undervisar i programmet och en termins praktik. Dessutom kommer du att förberedas inför det praktiska sociala arbetet genom vad som kallas personlig och professionell utveckling – en del av utbildningen som handlar om att utveckla ett professionellt bemötande och förhållningssätt, självkännedom och empatisk förmåga i arbete mot sociala problem.

Vad kan jag arbeta med efter avslutad examen?

– Socionomer arbetar med förebyggande socialt arbete, behandlingsarbete, socialt förändringsarbete, handläggning, utvärdering och utveckling av social verksamhet, ofta i samverkan med andra verksamheter och professioner. Arbetsledning och organisering av sociala verksamheter är andra arbetsuppgifter för socionomer.

– Vanliga arbetsområden är socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, behandlingshem, socialt omsorgsarbete med äldre och personer med funktionsnedsättningar, kriminalvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, migrationsverk och andra statliga myndigheter.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar