Socionomprogrammet

210 hp

Socionom är ett yrke för dig som är intresserad av såväl människor som samhällsfrågor. Som socionom jobbar du med människor i olika skeden av livet och bemöter dem med empati och professionalitet

Huvudområdet för socionomprogrammet är socialt arbete. Du lär dig om samspelet mellan människor och samhället de lever i, om hur sociala problem uppstår och om hur de kan hanteras. I programmet ingår även juridik med inriktning mot socialt arbete.

I utbildningen till socionom ingår en termins handledd verksamhetsförlagd utbildning på arbetsplatser där du får praktisk erfarenhet av socialt arbete. Du får också möjlighet till kortare fältstudier och/eller en termins studier utomlands. En annan viktig del av utbildningen är din egen personliga och professionella utveckling. Du tränas i att utvärdera och förbättra ditt professionella förhållningssätt och din empatiska förmåga för att vara väl förberedd att möta människor i socialt utsatta situationer.

Socionomprogrammet är en utbildning på grundnivå, som avslutas med en termin på avancerad nivå. Du kan ansöka om en socionomexamen efter 3,5 års fullgjorda studier. En socionomexamen säkerställer att du som student har kunskapen och förmågan som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå, det vill säga att du är redo för arbetslivet. Efter utbildningen kan du utreda sociala behov och frågor, utvärdera olika åtgärder inom socialt arbete, och applicera dina teoretiska kunskaper på de situationer du möter i verkligheten. Socionomprogrammet är en yrkesutbildning som lägger grunden för att börja jobba som socionom, eller för att studera vidare i socialt arbete till magister-, master- och doktorsexamen.

Karriär

Som utbildad socionom kan du jobba både förebyggande inom socialt arbete och med behandlande åtgärder, samt med förändringsarbete och utveckling av sociala verksamheter. Vanliga arbetsområden för socionomer är socialtjänst, hälso-och sjukvård, skola, behandlingshem, socialt omsorgsarbete med äldre och personer med funktionsnedsättningar, frivilligorganisationer, kriminalvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, migrationsverk och andra statliga myndigheter.

Examen

Socionomexamen. Efter 3 års studier på programmet kan du ansöka om Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Socialt arbete.

Internationella möjligheter

Du har många möjligheter att bredda ditt internationella perspektiv på Linnéuniversitetet. Under programmet kan du studera utomlands genom utbytesstudier för att få internationell erfarenhet. Du läser då en del av dina studier på ett av våra många partneruniversitet världen över. 

På vissa utbildningar kan du även göra verksamhetsförlagd utbildning/ praktik utomlands.

Även på hemmaplan kan du få internationella erfarenheter. På din fritid kan du engagera dig i föreningar tillsammans med studenter från alla möjliga utbildningar och länder, eller träffa internationella studenter genom vårt buddyprogram. 

Här kan du läsa mer om internationella möjligheter på Linnéuniversitetet.

Ebbas drömjobb har alltid varit att bli skolkurator

Ebba

Ebba kommer från Vetlanda i Småland och kände att hon ville fortsätta ha nära till släkt och vänner när hon skulle börja plugga. Därför föll valet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Att det dessutom är en charmig stad med ett helt nybyggt universitetsområde gjorde valet desto enklare.

En viktig pusselbit på vägen mot drömjobbet

Elin Johansson

Elin Johansson från Vickleby har tidigare arbetat som personlig assistent. För henne är en examen från Socionomprogrammet en viktig pusselbit på vägen mot drömjobbet som enhetschef inom äldreomsorgen.

En bred utbildning som är både yrkes- och forskningsförberedande

Bra förutsättningar att kunna växla perspektiv är en av de lärdomar Katarina Röed bär med sig från socionomprogrammet – en viktig egenskap i hennes arbete som socialsekreterare inom barn och familj.

Elin trivs med att få hjälpa människor att förändra sina liv

Elin Veenhuis arbetar som socialsekreterare i Västra Göteborg med försörjningsstöd. Ubildningen har, bland mycket annat, gett henne kunskap i att reflektera över och ifrågasätta sina egna tankar och föreställningar och kunna byta perspektiv.

Mer om programmet

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M