Songwritingprogrammet

180 hp

Är du redo för din nästa utmaning inom musikbranschen?

Syftet med Songwritingprogrammet är att utbilda dig inom musikskapande för att kunna verka inom musikindustrin, både nationellt och internationellt. Songwriting och komposition inom populärmusik utgör idag en stor internationell arbetsmarknad, där Sverige bidrar med många av världens främsta och mest framgångsrika kompositörer. Songwritingprogrammet hjälper dig att utveckla din kreativitet genom att omsätta teoretiska kunskaper i en praktisk verksamhet och hur du tar din musikaliska idé till färdig produktion. Du får verktyg för att stärka och bredda ditt hantverk inom songwriting och textskapande, utmana nya strukturer och genomföra kritiska analyser.

Utbildningen skapar möjligheter till ett nära samarbete med branschen genom uppdrag och besök av externa uppdragsgivare samt gästföreläsningar. Du får även arbeta med lärare som har praktisk erfarenhet av musikbranschen, tillfällen till internationellt utbyte och testa på yrken genom praktik.

Programmet har sin tyngdpunkt inom det konstnärliga området, men innehåller även branschkunskap och musikvetenskap. Efter examen besitter du professionella kunskaper i songwriting som konstnärligt hantverk, liksom kunskaper i hur du synliggör och marknadsför dina egna produkter samt skyddar dina rättigheter.

Karriär

Utbildningen förbereder dig för en karriär inom en professionell musikverksamhet och musikskapande. Du kommer att kunna arbeta som bland annat låtskrivare, kompositör, musikproducent, arrangör, musikutgivare eller starta ditt eget företag.

Examen

Konstnärlig kandidatexamen med inriktning Songwriting. Huvudområde: Musik.

Ansökan och portfolio med arbetsprov


Riktlinjer för portfolio – Songwritingprogrammet


Ansökningen består av tre steg.
1. Först måste du ansöka till programmet via antingen www.antagning.se (på svenska) eller www.universityadmissions.se (utanför Sverige).
2. Sedan behöver du också skicka in din portfolio till Linnéuniversitetet via vår uppladdningssajt portfolio.lnu.se/musik
3. Steg tre är en särskild prövning i Växjö för de sökande som kallas.

* OBS! Endast sökande som gjort en anmälan via antagning.se eller universityadmissions.se tillåts skicka in portfolio enligt nedan! Här kan du läsa mer om anmälan och antagning.

Anvisningar för portfolion hittar du nedan.

#Humansoflnu

Följ gärna Linnéuniversitetet på instagram

Christoffer Lauridsen

"Låten "Hot x2" som är den nya singeln med den japanska J-pop gruppen "Kis-My-Ft2" skrev jag tillsammans med Andreas Öhrn och Ben Smith.
"Hot x2" toppar just nu dom japanska hitlistorna och blev certifierad "guldstatus" redan första dagen, med mer än 120.000 cd:er sålda!" //Christoffer Lauridsen, alumn Linnéuniversitetet @iamdansk #Humansoflnu

Studenter berättar

Vill du också få möjlighet att få feedback på dina låtar från folk i musikbranchen? Under utbildningen tycker vi det är viktigt att samverka med samhälle och näringsliv, så att du får möjlighet att knyta kontakter med dina framtida arbetsgivare.

________________________________

Patrik Ahlm

Patrik Ahlm är programansvarig för Songwritingprogrammet och svarar här på några frågor om programmet.

 

Vad behöver man ha för förkunskaper för att komma in på Songwritingprogrammet?

Som sökande ska du vara väl förtrogen med låtskrivandets hantverk. Du har skrivit låtar under några år och har redan flera färdiga låtar bakom dig. Du känner att du redan har bra helhetsgrepp kring låtskapandets alla delar, men får gärna ha ett specialintresse för musikskapandet, textskrivandet eller skapandet av genremässigt stilenliga tracks. Du spelar ackordinstrument som gitarr eller piano och får gärna även vara en villig sångare/sångerska. Dina musikproduktioner kan mäta sig med det du hör på radio.

Hur många kommer ni att ta in på Songwritingprogrammet?

Det beror lite på antal sökande, men max 8 studenter.

Hur är kurserna i programmet uppdelade mellan konstnärliga och icke-konstnärliga?

I princip alla kurser har någon form av koppling till det konstnärliga, men de som fokuserar "songcraft" är i majoritet. Läs gärna utbildningsplanen för att se kursinnehållet. Kursnamnen ger en god fingervisning om kursinnehållet. För mer detaljerad info hänvisas du till respektive kursplan.

Vad har man för branschkontakt under utbildningen?

Under hela utbildningen kommer Songwritingprogrammet ha ett nära samarbete med musikbranschen. Inte minst genom de låtuppdrag som vi kontinuerligt arbetar med, men även i form av gästföreläsningar, workshops, branschkurser och givetvis utbildningens praktikkurs.

Är det någon praktik?

Under termin 6 gör du tio veckors praktik inom musikbranschen – och vi ser gärna att du gör din praktik utomlands. Praktikplatsen fixar du själv! Dessutom kan du tillsammans med programansvarig undersöka möjligheter till internationellt utbyte, dels som hela terminer vid en likvärdig utbildning utomlands, dels kortare utbyten med våra internationella partners.

Vad finns det för lokaler för studenter på Songwritingprogrammet?

Det finns tillgång till studioliknande rum med musikdator, MIDI-klav, studiomonitorer samt isobås med mikrofon på campus. Utöver detta finns givetvis föreläsningssalar och allmänna datasalar med datorer (även dessa utrustade för musikproduktion). Campus har även en fullt utrustad musikscen med ljud/ljus där alla musikstudenter frekvent framträder.

Vilken tillgång har man som student till universitetets lokaler?

Varje produktions-suite är tillgänglig 24/7. Dock måste salarna bokas i ett bokningssystem och då gäller i mån av ledigt. I övrigt gäller god tillgänglighet till universitetets allmänna ytor under normala öppettider.

 

Mer om programmet

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng med huvudområdet musik. Utbildningen är treårig och omfattar till stor del kurser med ett skapande, utövande, branschnära och entreprenöriellt innehåll samt praktik. I utbildningens examensarbete knyts allt samman, såväl konstnärligt, teoretiskt som praktiskt.

Programöversikt

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M