Specialist­sjuk­sköterske­program, inriktning akutsjukvård

60 hp

Utbildningen syftar till att utbilda akutsjuksköterskor och ger beredskap för att medverka i dagens och morgondagens akutsjukvård

Utbildningen baseras på en distanspedagogik, vilket innebär att mycket av studierna kommer att ske med hjälp av en webbaserad lärplattform (MyMoodle). I snitt 2-3 dagar/7,5hp kommer att vara förlagda som fysiska träffar på Campus Växjö, vilka kommer att innehålla seminarium, praktiska övningar samt kliniska och skriftliga examinationer. Utöver dessa dagar på Campus så förekommer det även olika träffar via webb. Utbildningen innehåller 13 veckors VFU.

Karriär

Arbetet som akutsjuksköterska är kvalificerat och självständigt. Akutsjuksköterskan ska kunna ansvara för patientens och närståendes omvårdnad, delta i medicinsk vård samt organisera arbete inom en akutsjukvårdsverksamhet.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård.

Magisterexamen.

Viktigt vid anmälan

Utbildningen går att söka på antagning.se från och med 17 februari och sista anmälningsdag är den 16 mars.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring. Den 2 april måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den.
Ditt antagningsbesked kommer den 21 april,vilket förhoppningsvis underlättar din planering av till exempel tjänstledighet. Programstart är v36

Kompletterande urvalsinformation

Urvalsgrupp 1 består av akademiska poäng och yrkeslivserfarenhet som legitimerad sjuksköterska med en schablon där 2-4 år ger 20 poäng, 5-7 ger 40 poäng och 8 år eller mer ger 60 poäng.

Urvalsgrupp 2 är akademiska poäng där det maximala antalet poäng som får användas är 285 hp.

Studenter berättar

Student Magdalena Gustafsson

Magdalena vill kunna ge säker vård med fokus på hela patienten

Magdalena Gustafsson hade jobbat med akutsjukvård i nästan nio år när hon fick ett erbjudande från sin arbetsgivare om att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska med inriktning mot akutsjukvård. För Magdalena var det inget svårt beslut att tacka ja eftersom hon själv också funderat på att fortbilda sig.

– Jag har alltid haft ett intresse av akutsjukvård och jag tycker det är riktigt roligt att jag har fått den här möjligheten att få fördjupa mina kunskaper och utvecklas inom det område som jag arbetar inom. Dessutom gillar jag tempot och det oförutsägbara.

Under utbildningen har Magdalena dels hunnit med att göra praktik och dels att jobba.

– Under sex veckor gjorde jag praktik i Kalmar och så har jag varit i fyra olika verksamheter, en vecka vardera, i Växjö. Dessutom har jag under utbildningen också jobbat lite på min nuvarande arbetsplats.

Magdalena hade höga förväntningar på utbildningen och överlag är hon mycket nöjd med hur den har varit. Samtidigt tycker hon också att den har varit något utmanande.

– För mig som småbarnsförälder och med en make som arbetar treskift så har den största utmaningen med hela utbildningen varit att göra praktik i en annan stad, eftersom jag veckopendlade under sex veckor.

Något som hon tror och hoppas på är att utbildningen hjälper henne att göra skillnad.

– Tack vare utbildningen så har jag nu fått kunskaperna som krävs för att göra en mer säker och strukturerad bedömning på akut sjuka personer och jag kan möta patienter och ge vård med fokus på helheten.

Efter att Magdalena har avslutat sina studier kommer hon att gå tillbaka till sin arbetsplats och fortsätta jobba där.

– Den stora skillnaden är att jag istället kommer att börja jobba som avdelningschef på akutmottagningen, vilket jag tycker ska bli riktigt roligt och spännande, avslutar hon. 

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar