Specialist­sjuk­sköterske­program, inriktning ambulanssjukvård

60 hp

Utbildningen syftar till att utbilda ambulanssjuksköterskor och ger beredskap för att medverka i dagens och morgondagens ambulanssjukvård

Utbildningen baseras på en distanspedagogik, vilket innebär att mycket av studierna kommer att ske med hjälp av en webbaserad lärplattform (MyMoodle). I snitt 2-3 dagar/7,5hp kommer att vara förlagda som fysiska träffar på Campus Växjö, vilka kommer att innehålla seminarium, praktiska övningar samt kliniska och skriftliga examinationer. Utöver dessa dagar på Campus så förekommer det även olika träffar via webb. Utbildningen innehåller 13 veckors VFU.

 

När du anmäler dig, observera att svensk sjuksköterskelegitimation och tjänstgöringsintyg behöver laddas upp på antagning.se

Tidigare studenter brättar

"Vi vet aldrig vad som skall hända när vi åker ut på ett larm."

Åsa Rydhage, arbetar som ambulanssjuksköterska, ett yrke hon trivs oerhört bra med.

Det är omväxlande och intressant och man måste vara väldigt uppfinningsrik., berättar Åsa Rydhage, ambulanssjuksköterska. Vi jobbar i ett sammansvetsat team för att hitta de bästa lösningarna för varje situation och ibland tillsammans med narkossjuksköterskor, läkare, barnmorskor, brandmän eller poliser.

-Det är vanligt att vi åker till patientens hem och då är det viktigt att att vara lyhörd
och flexibel. Som ambulanssjuksköterska träffar man människor i alla åldrar och
skeden i livet och möts av allt från stor tragedi till glädjen över till exempel en lyckad förlossning. Ibland handlar det också om rena transporter.

-Jag jobbade redan som sjuksköterska på ambulansen och kände att jag ville ha den fördjupade kompetensen som specialistutbildningen gav.

Åsa valde utbildningen på Linnéuniversitetet och det faktum att den gick på distans, gjorde att hon kunde jobba samtidigt. Det bästa med utbildningen var att få mer kunskap och förståelse för det jag arbetat med säger Åsa och tillägger att det var väldigt bra att få teorin men också positivt att kunna skriva om hur det faktiskt funkar ute i verkligheten.

Att personer från hela Sverige gick utbildningen tycker hon var ett stort plus. En
del jobbade på akuten, några hade arbetat på narkosavdelning och en del kom direkt från sjuksköterskeutbildningen.

-Det var blandade åldrar i klassen och vi fick ett bra utbyte av tips, idéer och olika perspektiv.

Karriär

Arbetet som ambulanssjuksköterska är kvalificerat och självständigt. Det innebär att arbeta med prehospital akutsjukvård där du möter patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada. Du bedömer och behandlar dem i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. Magisterexamen.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar