Specialist­sjuk­sköterske­program, inriktning anestesisjukvård

60 hp

Utbildningen syftar till att utbilda anestesisjuksköterskor

och ger beredskap för att medverka i dagens och morgondagens anestesisjukvård

Utbildningen baseras på en distanspedagogik, vilket innebär att mycket av studierna kommer att ske med hjälp av en webbaserad lärplattform (MyMoodle). I snitt 2-3 dagar/7,5hp kommer att vara förlagda som fysiska träffar på Campus Växjö, vilka kommer att innehålla seminarium, praktiska övningar samt kliniska och skriftliga examinationer. Utöver dessa dagar på Campus så förekommer det även olika träffar via webb. Utbildningen innehåller 13 veckors VFU.

Karriär

Utbildningen ger dig kompetens till ett kvalificerat och självständigt arbete som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård. Specialitén anestesisjukvård är under stark utveckling både i Sverige och internationellt. Anestesisjuksköterskan möter både friska och svårt sjuka patienter inom alla åldersgrupper. Det korta mötet med patienten, högteknologi, farmakologi och hygien präglar anestesisjuksköterskans arbete.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård.

Magisterexamen.

Viktigt vid anmälan

Utbildningen går att söka på antagning.se från och med 17 februari och sista anmälningsdag är den 16 mars.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring. Den 2 april måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den.
Ditt antagningsbesked kommer den 21 april,vilket förhoppningsvis underlättar din planering av till exempel tjänstledighet. Programstart är v36

Kompletterande urvalsinformation

Urvalsgrupp 1 består av akademiska poäng och yrkeslivserfarenhet som legitimerad sjuksköterska med en schablon där 2-4 år ger 20 poäng, 5-7 ger 40 poäng och 8 år eller mer ger 60 poäng.

Urvalsgrupp 2 är akademiska poäng där det maximala antalet poäng som får användas är 285 hp.

Tidigare studenter berättar

"Jobbet som anestesisjuksköterska blir aldrig tråkigt"

Cyril Bensusan hospiterade 3-4 gånger under grundutbildningen bara för att det var så roligt.

Eftersom jag läste till sjuksköterska i Kalmar och var jättenöjd med hur grundutbildningen var upplagd så blev valet att fortsätta läsa vidareutbildningen på Linnéuniversitetet ganska självklar. Det har alltid varit min förhoppning och vilja att inrikta min specialistutbildning mot anestesisjukvård och även akutsjukvård.

Att välja just anestesisjukvård istället för andra specialistutbildningar är ett strategiskt val. Inom anestesi får man träda in i en helt ny värld som innebär högteknologisk och avancerad vård. Dessutom är ansvaret och arbetsuppgifterna utmanande och samtidigt så spännande och givande.

Den nära relation man etablerar med patienter som anestesisjuksköterska är också
en mycket positiv aspekt av denna specialitet. Jag blir en av de som kan ställa upp
och hjälpa patienten med avancerad vård. Detta känns nästan ofattbart.

Tycker man om den tekniska aspekten av att bedriva vård och omvårdnad så är
anestesiprogrammet det rätta valet, man är alltid på frammarsch med användande
och utveckling av nya behandlingsalternativ och man uppmanas alltid att förbättra
sina kunskaper och färdigheter. Jobbet blir aldrig tråkigt.

Funderar man på att söka, så betyder det att man redan är lockad till denna typ av
arbete och att då hospitera gör att man får en konkret bild av vad som väntar. Personalen brukar alltid vara så trevligt och positivt inställd till det. Det kan vara det lilla som saknas för att man ska känna sig säker på att söka. Jag hospiterade också, inte bara en gång, utan minst 3-4 gånger under grundutbildningen, för att jag tyckte att det var så roligt.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar