Specialist­sjuk­sköterske­program, inriktning distriktssköterska

75 hp

Att arbeta som distriktssköterska innebär att främja hälsa i alla åldrar, uppmärksamma och förebygga hälsorisker i närmiljö och samhälle.

Distriktssköterskans huvudområde är folkhälsa för patienter oavsett ålder; inom barn- och elevhälsa, primärvård eller kommunal hälso-och sjukvård. Under utbildningen kommer du att utveckla din förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande åtgärder. Utbildningen kommer även att ge dig en fördjupad omvårdnadskompetens för att kunna leda omvårdnad vid komplexa vårdbehov samt rätt att förskriva vissa läkemedel och hjälpmedel.

Utbildningen genomförs på heltid och huvudsakligen på distans med 2-3 träffar på campus i Kalmar. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) utgör 15 hp och är fördelad på två perioder; barn/elevhälsa, 7,5 hp och primärvård/kommunal hälso-och sjukvård, 7,5 hp. VFU kommer att förläggas till olika platser i södra delen av Kalmar län vid antagning i Kalmar, i norra delen av Kalmar län vid antagning i Västervik och inom Kronobergs län vid antagning i Växjö. Undantagsvis kan VFU genomföras på hemorten men då krävs att kontakt är tagen med lämplig VFU-placering och plats är garanterad av region respektive aktuell kommmun.

Karriär

Arbetet som distriktssköterska är kvalificerat och självständigt. Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom flera olika arbetsområden t.ex. på hälso- /vårdcentral, inom kommunal hemsjukvård, palliativ vård, elevhälsa samt inom barnhälsovård.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot distriktssköterska och magisterexamen i vårdvetenskap

Viktigt vid anmälan

Du anmäler dig till utbildningen via antagning.se.
Anmälningsperioden pågår från och med den 15 februari till och med den 15 mars. Vissa utbildningar har även öppet för sen anmälan.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp dina tjänstgöringsintyg.
Den 3 april måste dina tjänstgöringsintyg vara uppladdade för att din anmälan ska vara komplett och för att du ska ha så goda chanser som möjligt att komma in på utbildningen.

Den 21 april får du ditt antagningsbesked.

Studenter berättar

Distriktsköterskestudent

Anna Ekberg, från Kalmar.

Jag valde att läsa till distriktsköterska för att jag vill vidareutveckla mina kunskaper som sjuksköterska. 

Linnéuniversitetet kändes som ett givet val eftersom jag bor i Kalmar.

- Jag tycker att programmet är bra. Det är mycket självstudier kombinerat med föreläsningar. Det ingår även verksamhetsförlagd utbildning inom det kommande arbete som distriktsköterska. Det bästa med programmet är just kombinationen av självstudier, föreläsningar och VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Om man är intresserad skall man absolut söka programmet.

Mitt examensarbete kommer att handla om äldre människors behov av hjälp i primärvården.

- Efter examen vill jag arbeta som distriktssjuksköterska förstås. Jag tror att möjligheterna på arbetsmarknaden är mycket goda. Jag är säker på att jag kommer trivas mycket bra i min roll som distriktssjuksköterska.

Tidigare studenter berättar

"Det är spännande att jobba med att förebygga ohälsa"

Helene Sperlinge är distriktssköterska och tycker förebyggande vård är mest spännande.

Jag är sjuksköterska i grunden och har en vidareutbildning inom psykiatri, säger
Helene Sperlinge, distriktssköterska. Efter att ha arbetat som sjuksköterska i många år inom psykiatrin, valde jag att vidareutbilda mig till distriktssköterska på Linnéuniversitetet, eftersom jag var intresserad av att jobba inom den promotiva hälsoinriktingen.

En distriktssköterska har ett väldigt brett och intressant arbetsområde och
kan till exempel jobba på BVC, som skolsköterska eller inom företagshälsovården.

-Jag tog ett sabbatsår från arbetet och läste på heltid, och kunde då lägga allt fokus på studierna. Specialistutbildningen till distriktssköterska var verkligen en jättebra investering för min fortsatta utveckling och gav mig möjligheten att arbeta inom företagshälsovården, vilket jag tycker är väldigt spännande.

Under en vanlig dag på jobbet träffar jag många olika människor för hälsosamtal där vi pratar om deras livsstil, kost, motion och kollar blodtryck, blodsocker- och kolesterolvärden. Jag är ute mycket i verksamheten och vi jobbar med långsiktigt tänkande när det gäller livsstilsfrågor.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans