Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning distriktssköterska

75 hp

Utbildningen syftar till att utbilda distriktssköterskor och ger beredskap för att medverka i dagens och morgondagens folkhälsoarbete, hemsjukvård, barn- och skolhälsovård.

Distriktssköterskeutbildningen ger dig yrkes-och ämnesfördjupning i vårdvetenskap samt rätten att förskriva specificerade läkemedel till patienter med vissa sjukdomar.

Fokus under utbildningen är hälsa hos individen i ett livscykelperspektiv där delkurserna innehåller pediatrik, barn- och skolhälsovård, geriatrik, gerontologi, palliativ omvårdnad, folkhälsa, mångkulturell omvårdnad, psykisk ohälsa, styrdokument, hälsokommunikation och vetenskapliga metoder.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker i samarbete med de kliniska verksamheterna i Kalmar, Västervik och Växjö, och utförs inom t ex hemsjukvård, palliativ vård, skolhälsovård, barnhälsovård och på hälso-/vårdcentral. Du väljer ort för VFU redan vid anmälningstillfället. VFU kan komma att förläggas på olika platser i södra delen av Kalmar län vid antagning i Kalmar, i norra delen av Kalmar län vid antagning i Västervik och inom Kronobergs län vid antagning i Växjö. Den teoretiska undervisningen är förlagd till Kalmar. Både den teoretiska utbildningen och VFU bedrivs på heltid.

 

När du anmäler dig, observera att svensk sjuksköterskelegitimation och tjänstgöringsintyg behöver laddas upp på antagning.se

Karriär

Arbetet som distriktssköterska är kvalificerat och självständigt. Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom flera olika arbetsområden t.ex. på hälso- /vårdcentral, inom kommunal hemsjukvård, palliativ vård, skolhälsovård samt inom barnhälsovård.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot distriktssköterska och magisterexamen i vårdvetenskap

Studenter berättar

Distriktsköterskestudent

Anna Ekberg, från Kalmar.

Jag valde att läsa till distriktsköterska för att jag vill vidareutveckla mina kunskaper som sjuksköterska. 

Linnéuniversitetet kändes som ett givet val eftersom jag bor i Kalmar.

- Jag tycker att programmet är bra. Det är mycket självstudier kombinerat med föreläsningar. Det ingår även verksamhetsförlagd utbildning inom det kommande arbete som distriktsköterska. Det bästa med programmet är just kombinationen av självstudier, föreläsningar och VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Om man är intresserad skall man absolut söka programmet.

Mitt examensarbete kommer att handla om äldre människors behov av hjälp i primärvården.

- Efter examen vill jag arbeta som distriktssjuksköterska förstås. Jag tror att möjligheterna på arbetsmarknaden är mycket goda. Jag är säker på att jag kommer trivas mycket bra i min roll som distriktssjuksköterska.

Tidigare studenter berättar

"Det är spännande att jobba med att förebygga ohälsa"

Helene Sperlinge är distriktssköterska och tycker förebyggande vård är mest spännande.

Jag är sjuksköterska i grunden och har en vidareutbildning inom psykiatri, säger
Helene Sperlinge, distriktssköterska. Efter att ha arbetat som sjuksköterska i många år inom psykiatrin, valde jag att vidareutbilda mig till distriktssköterska på Linnéuniversitetet, eftersom jag var intresserad av att jobba inom den promotiva hälsoinriktingen.

En distriktssköterska har ett väldigt brett och intressant arbetsområde och
kan till exempel jobba på BVC, som skolsköterska eller inom företagshälsovården.

-Jag tog ett sabbatsår från arbetet och läste på heltid, och kunde då lägga allt fokus på studierna. Specialistutbildningen till distriktssköterska var verkligen en jättebra investering för min fortsatta utveckling och gav mig möjligheten att arbeta inom företagshälsovården, vilket jag tycker är väldigt spännande.

Under en vanlig dag på jobbet träffar jag många olika människor för hälsosamtal där vi pratar om deras livsstil, kost, motion och kollar blodtryck, blodsocker- och kolesterolvärden. Jag är ute mycket i verksamheten och vi jobbar med långsiktigt tänkande när det gäller livsstilsfrågor.

Mer om programmet

Pauline Johansson undervisar på programmet

"Jag har aldrig ångrat mitt yrkesval"

Intresset för att arbeta inom vården har funnits sedan jag var barn. Jag har alltid tyckt om att hjälpa andra människor och då passade vårdyrket alldeles utmärkt. När jag började arbeta som undersköterska hade jag inga tankar på att jag skulle läsa vidare. Intresset för att bli sjuksköterska växte fram i mötet med flera av de patienter som jag träffade under mitt första år som undersköterska. Dessa underbara människor med sin enorma kämparglöd att övervinna svår cancersjukdom fick mig till att vilja fördjupa mig mer inom ämnet. Detta ledde som sagt till att jag läste vidare till sjuksköterska och sedan även till specialistsjuksköterska inom cancervård. Jag har trivts otroligt bra med mitt arbete både på medicinkliniken inom lungmedicinsk och hematologisk vård men även inom den avancerade hemsjukvården med inriktning palliativ vård och vård i livets slutskede. Arbetet på en vårdavdelning är jätteintressant men det är en extra förmån som sjuksköterska att få möta patienterna i deras hem.

Efter många år som sjuksköterska i den kliniska verksamheten fick jag chansen att börja arbeta på universitetet som lärare och som projektassisten inom omvårdnadsforskningen. Detta var för mig en ny och spännande värld som jag fortsatt inom och mitt forskningsområde är hälsoinformatik med fokus på mobil teknik för sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter.

Att arbeta som sjuksköterska är ett fantastiskt yrke och jag har aldrig ångrat mitt yrkesval. Det är spännande eftersom det finns så många olika inriktningar och möjligheter.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken